Home » Groenlo » Koninklijke onderscheiding voor Fons Reinders

Koninklijke onderscheiding voor Fons Reinders

246

GROENLO – Fons Reinders uit Groenlo heeft zaterdag 18 mei een Koninklijke onderscheiding uitgereikt gekregen van burgemeester Annette Bronsvoort. Dit gebeurde tijdens de receptie ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubileum als vrijwilliger bij Stichting de Lichtenvoorde.

Hij kreeg de onderscheiding voor zijn totale vrijwillige activiteiten ontplooid voor de samenleving op het terrein van volksgezondheid en welzijn en is gedecoreerd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Fons Reinders is al ruim 25 jaar actief voor De Lichtenvoorde en de bewoners van woonlocatie Schans/Jaartsveld. Van 1994 tot heden is hij als vrijwilliger betrokken en actief op de woonlocatie Schans/Jaartsveld in Groenlo. Op deze woonlocatie is hij zeven dagen per week aanwezig om hand-en spandiensten te verrichten. Hij helpt cliënten met de verzorging van hun huisdier. En helpt met uitstapjes en bijvoorbeeld met de avond 3-daagse.
Verder is hij aanwezig om allerlei tuinklusjes te doen, zoals het maaien van de bermen, inzaaien van de bloemperken en onkruidvrij houden. Altijd is hij op afroep aanwezig wanneer zich een bijzondere situatie voordoet. Fons geeft op een heel natuurlijke en vanzelfsprekende wijze invulling aan het vrijwilligersbeleid van de Stichting.

Ook zijn er andere verdiensten
Van 2010 tot heden is hij vrijwillig begeleider bij de De Stichting Zorgcombinatie Marga Klompé, op de locatie De Molenberg. Hier maakt hij wekelijks een wandeling met meerdere bewoners, waaronder zijn voormalig buurman. Twee ochtenden in de week wandelt hij en gaat met hen koffie drinken, of neemt cliënten mee voor een potje biljart. Zo ont zorgt hij het personeel en bezorgt bewoners uit het verzorgingstehuis een mooie ochtend.

Zijn inzet is van bijzondere waarde voor de samenleving
De inzet van de heer Fons Reinders voor de medemens beantwoordt aan het criterium uit het Ordereglement: “iemand die zich geruime tijd ten bate van de samenleving heeft ingespannen of anderen heeft gestimuleerd”.