Home » Groenlo » Nieuwe kansen voor De Bron in centrum

Nieuwe kansen voor De Bron in centrum

346

GROENLO – Cultureel Centrum De Bron en de gemeente zijn in gesprek over nieuwe kansen voor De Bron om naar het centrum van Groenlo te verhuizen. Volgens wethouder Jos Hoenderboom maken recente ontwikkelingen de locatie Moriaan aan de Mattelierstraat weer een interessante optie: “Zowel het College van B&W als het bestuur en directie van De Bron staan hier heel positief tegenover.” Directeur Tonnie Zieverink van Cultureel Centrum De Bron sluit daar bij aan: “Voor menigeen hoogstwaarschijnlijk een verrassende wending om nu alsnog te gaan verhuizen naar de Mattelierstraat, maar de situatie is enorm veranderd in vergelijking met eerdere plannen voor verhuizing van de Bron. Er is nu wel de ruimte voor een grote (theater)zaal en dat werpt een volledig ander licht op de situatie”

In het Programma Stad Groenlo was de locatie de Moriaan aan de Mattelierstraat al aangemerkt als plek voor een combinatie van supermarkt en cultureel centrum De Bron. Het bestuur van De Bron koos er toen voor om op de huidige locatie aan de Ruurloseweg te blijven. Dat had vooral te maken met de beperkte ruimte op de nieuwe locatie om alle activiteiten goed uit te kunnen voeren. Wethouder Hoenderboom heeft daar begrip voor: “Toen was het plan dat de Albert Heijn daar wellicht zou komen, met een vrij groot beslag op het beschikbare grondoppervlak. De eigenaar van de Albert Heijn heeft er nu voor gekozen om op de huidige locatie aan de Walstraat te blijven. Ik kan me heel goed vinden in de argumenten die hij daarvoor gebruikt. Maar het biedt wel nieuwe mogelijkheden voor de ontwikkeling van de Moriaan en dus ook nieuwe kansen voor De Bron.”

Voordelen
Gemeente en bestuur en directie van De Bron zijn al langer in gesprek over de verbouwing van de huidige locatie. Wethouder Hoenderboom: “Wij willen De Bron graag in het centrum van Groenlo hebben, dat zal zeker een enorme impuls geven aan de levendigheid in het centrum. Maar naast dat maatschappelijke voordeel zien we ook een financieel voordeel. Als gemeente investeren wij liever in een toekomstbestendig gebouw, dat ook nog eens een stuk duurzamer zal zijn. Deze investering is op termijn rendabeler dan investeren in de verbouwing van de huidige locatie. Ik ben heel blij dat het bestuur van De Bron deze kans heeft opgepakt en zo voortvarend met de uitwerking ervan aan de slag is gegaan.”

Investering
Er is een eerste verkenning gedaan naar de kosten van De Bron op de nieuwe locatie aan de Matteliersstraat en de haalbaarheid ten aanzien van de exploitatie. Ook heeft De Bron al eerste schetsen laten maken door De Witte van der Heijden architecten. Daarin is ook de huidige monumentale villa verwerkt. Het totale plaatje ziet er goed uit, aldus wethouder Hoenderboom. “De bereidheid om dit plan verder uit te werken is er zowel bij het college als bij De Bron. We gaan de komende tijd in goed overleg de financiële consequenties verder uitwerken en de plannen fijnslijpen. Uiteraard komt straks ook de gemeenteraad nog in beeld als het College van B&W een voorstel maakt over de hoogte van de bijdrage door de gemeente. Daarnaast blijven we ook kijken naar de totale ontwikkeling van de Moriaan, want er is nog steeds ontwikkelruimte voor een supermarkt in combinatie met wonen.”

De Bron
Er is door het bestuur en de directie dus de intentie uitgesproken om deze nieuwe ontwikkelrichting verder uit te gaan werken, aldus Tonnie Zieverink. “Het uiteindelijke doel is dan om te verhuizen naar de Mattelierstraat, waar wij straks beschikken over een prachtig multifunctioneel gebouw in het centrum van Groenlo. Er zal duidelijk sprake zijn van een betere situatie dan in de huidige de Bron ooit is te realiseren. De faciliteiten voor onze gebruikers worden optimaal. Denk aan goed geoutilleerde vergader- en oefenruimtes voor de verenigingen en andere organisaties of bedrijven, een moderne theaterzaal, professionele horecafaciliteiten, opslagruimtes voor verenigingen etc. De huidige activiteiten kunnen daar gewoon doorgaan, w.o. de herdenkingsdiensten en condoleances, voorstellingen, concerten, naai-, dans-en communicatiecursussen, workshops, informatiebijeenkomsten, presentaties, beursen etc. Wij trachten de bijzondere, vooral familiaire sfeer in het nieuwe gebouw te behouden. Het streven is echter ook om de activiteiten te gaan uitbreiden en het theaterprogramma weer op te starten. Er is tevens het idee opgevat om een filmhuis te gaan realiseren. Volop (nieuwe) plannen derhalve voor een nieuwe multifunctionele accommodatie. Hopelijk beschikt Groenlo straks over een nieuw, bruisend Kulturhus.”