Foto: Het logo dat sinds 2008 dienst heeft gedaan en nu wordt vervangen. Het is ontworpen door John Ligtenberg. |

Ontwerpwedstrijd nieuw beeldmerk voor Vestingstad Groenlo

Deel dit bericht

GROENLO – In het kader van de nieuwe profilering ‘Vestingstad Groenlo- in het hart van de Achterhoek’ wordt een ontwerpwedstrijd uitgezet voor een nieuw eigentijds beeldmerk voor Groenlo. Het nieuwe beeldmerk vervangt het huidige dat sinds 2008 goede diensten heeft bewezen.

Een werkgroep bestaande uit leden van de GOV,  de Werkgroep Promotie Groenlo en de gemeente Oost Gelre ontfermt zich over dit project. Initiatiefnemer is de GOV, die de wens heeft om de straten van Groenlo op te fleuren met nieuwe gevelvlaggen. Een vijftal, vooraf door de werkgroep geselecteerde ontwerpbureaus uit Groenlo hebben een uitnodiging ontvangen om een creatief voorstel te maken voor een nieuw beeldmerk voor vestingstad Groenlo.

Profilering ‘Groenlo Vestingstad, in het hart van de Achterhoek,
Eind 2019 is door de gemeente het Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd ingeschakeld om een profilering voor Groenlo te bepalen. De nieuwe propositie luidde: ‘Groenlo Vestingstad, in het hart van de Achterhoek’.

Met deze propositie wordt gerefereerd aan het historisch Grolse vestingverleden en de rol in de 80-jarige oorlog. Het zijn sterk terugkerende thema’s en de verbindende factoren binnen de toeristische sector van Groenlo. Met de propositie wordt tevens een link gelegd met het sterke merk Achterhoek. De Achterhoek is één van de sterkste gebiedsmerken van Nederland. De koppeling met de Achterhoek verbindt waarden als het goede leven, vriendelijkheid, noaberschap, natuur, fiets- en wandelgebied, gemoedelijkheid en vriendschap. Met “…in het hart van…” wordt een sterke relatie met het gebied gelegd en worden deze waarden geclaimd. Het vestingverleden is de reden waarom mensen binnen de Achterhoek eens naar Groenlo zouden moeten komen.

Het advies om ‘Vestingstad Groenlo, in het hart van de Achterhoek’ als profiel toe te passen was geen verrassing. “Voor een groot gedeelte was men al op de goede weg. De grote lijnen liggen er al, deze moeten nu verder uitgewerkt worden. Een goede motivatie om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en dit gezamenlijk als gemeente, VVV en toeristische ondernemers te omarmen”, aldus toeristisch coördinator Meike Prollius.

Een beeldmerk van Groenlo, voor Groenlo
De wens is nu om de propositie te vertalen naar een beeldmerk. Een nieuw beeldmerk dat op veel plekken terugkomt, kan een waardevolle bijdrage leveren aan het uitdragen en de zichtbaarheid van de profilering. Omdat het GOV in het nieuwe toeristenseizoen de straten wil opfleuren met nieuwe gevelvlaggen wordt de behoefte aan een nieuw eigentijds beeldmerk heel actueel. De nieuwe gevelvlaggen zullen uiteindelijk het nieuwe beeldmerk gaan dragen.

Een jury bestaande uit toeristische ondernemers, horecaondernemers, leden van de GOV, de Werkgroep Promotie Groenlo en de gemeente Oost Gelre beslist over het winnende ontwerp. Dit zal tijdens een persconferentie eind april gepresenteerd worden. Het beeldmerk wordt voor een ieder toegankelijk om zo de zichtbaarheid en draagkracht te vergroten. Het moet een beeldmerk van Groenlo, voor Groenlo worden.