Home » Landelijk » Bijna 60% van Nederlandse Boeren Overweegt Investeren in Duurzame Energie

Bijna 60% van Nederlandse Boeren Overweegt Investeren in Duurzame Energie

624

In een recent onderzoek van Nieuwe Oogst, uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE), blijkt dat de meerderheid van de Nederlandse boeren de effecten van klimaatverandering opmerkt binnen hun bedrijfsvoering. Deze effecten variëren van langere droogteperiodes en schade door hitte tot perioden waarin het te nat is. Naar aanleiding hiervan overweegt 57% van de boeren te investeren in duurzame energie. Dit wordt gezien als een manier om kosten te besparen, minder afhankelijk te zijn van wisselende energieprijzen en als extra verdienmodel.

De voornaamste drijfveren voor boeren om te overwegen in duurzame energie te investeren zijn kostenbesparing (68%), onafhankelijkheid van fluctuerende energieprijzen (47%) en het zien van duurzame energieopwekking als aanvullend verdienmodel (40%). Bovendien wil 31% bijdragen aan de bestrijding van klimaatverandering.

Olof van der Gaag, voorzitter van de NVDE, benadrukte de rol van boeren in de energietransitie. “Boeren zien kansen om hun bedrijf te versterken met duurzame energie en -besparing,” zei Van der Gaag. Hij voegde eraan toe dat de overheid kan helpen door belemmeringen voor deze transitie weg te nemen.

Echter, ondanks hun bereidheid om te investeren in duurzame energie, zien veel boeren (66%) nog belemmeringen. Hieronder vallen onvoorspelbaar overheidsbeleid, een traag vergunningsproces en zorgen over de opbrengst van duurzame energie. Deze zorgen komen overeen met die van andere ondernemers, wat aangeeft dat er een duidelijke koers nodig is van de overheid om zekerheid te bieden voor bedrijven die willen investeren in deze onzekere tijden. De rapportage van het onderzoek onder agrariërs vindt u hier.

Bron(nen) & Afbeelding(en)