18 mei 2024
Home » Landelijk » SBB Stagebarometer voorjaar 2023 Van stagetekort, naar stageoverschot

SBB Stagebarometer voorjaar 2023 Van stagetekort, naar stageoverschot

1194

Waar in coronatijd nog 22.000 stageplekken tekort waren, is er inmiddels in veel sectoren een fors stageoverschot ontstaan. Uit de Stagebarometer van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) blijkt dat 190.000 stages en leerbanen open staan bij erkende leerbedrijven.

Vanwege de grote behoefte aan vakmensen geldt voor de meeste mbo-opleidingen dat er voor alle studenten een stage of leerbaan is. Van de openstaande stageplekken staan er 120.000 stages voor studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en 70.000 leerbanen voor studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) open. Het stagetekort is sinds de coronacrisis snel verminderd. Ook op het gebied van leerbanen voor mensen die zich willen laten om- en bijscholen is er een positieve trend te zien. Het aantal leerbanen die te combineren zijn met het behalen van een mbo-certificaat is tussen eind juni 2022 en eind december 2022 toegenomen met 35% tot 6190. Daarnaast hebben leerbedrijven bij 4753 leerbanen aangegeven dat deze specifiek geschikt zijn voor het behalen van een praktijkverklaring. Dat is een toename van 40% in dezelfde periode. De meeste overschotten zijn te zien in de retail.

Desondanks nog steeds sectoren met een tekort
Niet in alle sectoren is er sprake van een overschot aan stages en leerbanen. In de sector Zorg, Welzijn en sport is er bijvoorbeeld een tekort. In absolute aantallen is het stagetekort in deze sector het grootst. Dit is de sector met verreweg de meeste studenten. Zorginstellingen geven al langer aan door structurele drukte en personeelstekorten onvoldoende capaciteit te hebben voor begeleiding van stagiairs, die op termijn juist verlichting kunnen bieden. In verhouding tot het aantal studenten is het tekort binnen de sector Zakelijke Dienstverlening het grootst. Hieraan liggen vooral automatisering en de omschakeling naar thuiswerken aan ten grondslag. Hierdoor is er minder personeel op kantoor, waardoor er dus minder praktijkbegeleiding mogelijk is.

Geen reden om achterover te leunen
“We zijn van een stagetekort, naar een stageoverschot in de meeste sectoren gegaan”, reageert SBB-directievoorzitter Hannie Vlug. “Dat betekent dat er voor de meeste vakmensen van de toekomst voldoende mogelijkheden zijn om zich te kunnen ontwikkelen bij een leerbedrijf. Ook is het een teken dat veel bedrijven bereid zijn om te investeren in de vakmensen die ze nodig hebben. Die spirit moeten we vasthouden. Want gezien de, weliswaar nog altijd kleine, economische krimp van het eerste kwartaal van dit jaar blijft het spannend hoe de economie zich de komende tijd gaat ontwikkelen. Voor het komende schooljaar zien we bijvoorbeeld een toename van het aantal inschrijvingen voor een opleiding tot timmerman, maar tegelijk worden nieuwbouwprojecten afgeblazen vanwege de gestegen rente en bouwkosten. Dat kan op termijn invloed hebben op het aantal stageplaatsen. We moeten daarbij niet dezelfde fouten maken als tijdens de financiële crisis van 2008 toen er een groot tekort aan stageplaatsen was terwijl we de vakmensen keihard nodig hadden toen de economie weer aantrok.”

Wilt u een schematisch overzicht van opleidingen met een overschot of sectoren met een tekort? Kijk dan op s-bb.nl.

SBB Stagebarometer
SBB monitort het aantal stageplaatsen voor mbo-studenten, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door extra nieuwe leerbedrijven te werven voor opleidingen met tekorten of samen met scholen en leerbedrijven afspraken te maken over het beter spreiden van de stages over het schooljaar. Twee keer per jaar wordt de stagebarometer gepubliceerd, in het voorjaar en in het najaar. Een volledig overzicht van de meest actuele cijfers rondom stagetekorten staat hier


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!