Home » Landelijk » Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

80

De afname van WW-uitkeringen doet zich ook voor in de bouw. Dit is een belangrijke sector in de oostelijke en westelijke regio’s van Gelderland. De banen van werknemers in de bouw zijn hier namelijk sterker vertegenwoordigd dan landelijk. Alleen in de regio’s Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen is deze sector iets kleiner dan landelijk.

Hoewel de bouw de afgelopen jaren groeide en er nog steeds veel projecten in de planning staan, kan de groei de komende jaren worden afgeremd. Behalve tekorten aan bouwmaterialen, kunnen ook personeelstekorten en maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen de bouwproductie beperken. De bouw doet het tot nu toe echter beter dan in eerdere prognoses werd verwacht. De impact van de coronacrisis bleef in de bouw beperkt: de gerealiseerde werknemersbanen geven in 2021 een positief beeld en ook de vacatures groeien sterk. De arbeidsmarkt voor bouwberoepen is dan ook zeer krap in de Gelderse regio’s: er zijn meer vacatures dan geschikte kandidaten. Dit betekent goede kansen voor werkzoekenden die werk zoeken in de bouw, of zich willen laten omscholen richting een bouwberoep.

In de arbeidsmarktregio’s worden specifieke trajecten en samenwerkingsverbanden ingezet om deze kansen te verzilveren.

In de arbeidsmarktregio FoodValley is de behoefte aan personeel in bouw en techniek groot en neemt de komende jaren verder toe. Uit een enquête onder de grote werkgevers in FoodValley blijkt er behoefte aan minimaal 1.000 nieuwe vakkrachten tot en met 2030. Deze mensen zijn nodig om te voorzien in  onder andere de opgave om in FoodValley 40.000 nieuwe woningen te bouwen en 30.000 woningen te verduurzamen vόόr 2030. Er worden onvoldoende jongeren opgeleid om hierin te voorzien, het aantal jongeren dat instroomt is even groot als het natuurlijk verloop in de sector. Bouw en techniek zijn dan ook in toenemende mate afhankelijk van zij-instromers. De huidige zij-instroom is echter beperkt en het ontbreekt aan een goede, structurele aanpak om deze groep te binden en te boeien voor bouw en techniek. Daarom heeft Bouwend Nederland het initiatief genomen om een actieplan op te stellen. Dit actieplan wordt opgesteld in samenwerking met alle relevante partijen in de regio FoodValley, waarbij de werkgevers nadrukkelijk zijn betrokken.

Ook in de Achterhoek worden allerlei initiatieven ontwikkeld om medewerkers te vinden voor de Bouw en Techniek. Zo is er een reeks aan opleidingstrajecten waarvoor werkzoekenden in aanmerking kunnen komen:
– Opleiding CNC Operator/Verspaner (Verder in Techniek) (duur 8 weken met baangarantie voor minimaal 6 maanden).
– Gemaakt voor de Techniek (JAWS) (duur 4 tot 6 maanden, met baangarantie voor 6 maanden).
– Cottus Vakschool: Na screenen van de kandidaat o.l.v. Cottus volgen de kandidaten 14 weken een opleiding tot gecertificeerd vakman voor verschillende beroepen op en tot niveau 1, 2, 3 en 4 d.m.v een geïntensiveerde opleiding of cursussen zonder al teveel bijvakken. Het gaat hierbij om lasser, constructiebankwerker, fitter/samensteller, elektromonteur, installatiemonteur/loodgieter en mechatronica monteur. Een opleiding van 14 weken o.l.v. Cottus, (Cottus en DIT zorgen voor een baan voor minimaal 6 maanden na afloop).
– Opleiding GWW, Grond Weg en Waterbouw (Abeos en IPC). Kandidaten starten met een 10-weekse cursus. Kandidaten wordt een jaarcontract geboden mét baangarantie zodat ze direct aan de slag kunnen in hun vakgebied

In Rivierenland wordt binnenkort gestart met een groepsgewijze leerwerkroute voor de functie van metselaar. Via Bouwmensen (Geldermalsen) worden kandidaten opgeleid voor laagdrempelige functies in de bouw. Ook wordt er een leerpad ontwikkeld voor diverse functies rondom de energietransitie. Hierin wordt samengewerkt met S-tec (Smart Technology Experience Centre), zij zijn een hub waarin alles samenkomt op het gebied van duurzaamheid in de bouw (consument, bedrijf, leverancier, bouwbedrijven én opleidingen).

In Rijk van Nijmegen en Midden-Gelderland wordt ook voortdurend ingezet op mogelijkheden, zoals trajecten met interne of externe scholing of uitgebreide inwerkgelegenheid op de werkplek. Zo zijn een aantal werkgevers kandidaten in eigen huis gaan opleiden. Ze stellen hun eisen ruimer en vragen om een gemotiveerde kandidaat die ze het vak zelf kunnen leren. Trajecten lopen er in de installatie- en elektrotechniek. Voor een traject tot prefab monteur op niveau 1 voor de bouw via Bouwmensen worden kandidaten geworven en er is geregeld overleg met Volandis en Bouwend Nederland om de antennes op elkaar af te stemmen en te kijken welke acties daaruit voort kunnen komen.

De regio’s kunnen daarnaast kandidaten aandragen voor landelijke arrangementen die UWV heeft met werkgevers. Andersom hebben adviseurs van UWV tijdens een Doe-dag mee kunnen lopen en diverse onderdelen van de Bouw kunnen ervaren om zo een beter beeld te krijgen van het werk en de werving en bemiddeling op die manier te bevorderen. Door alles heen is er uiteraard ook aandacht voor de energietransitie, die aan de bouw gekoppeld is.

Voor de middellange termijn verwacht de sector dat de vraag naar personeel blijft aanhouden. Dat komt onder andere door de energietransitie en de aanpak van het woningtekort. Daarvoor zijn veel technisch geschoolde vakmensen nodig, zoals monteurs van zonnepanelen, monteurs en installateurs van gas, elektriciteit en water (inclusief warmtepomp) en technisch isoleerders. Op dit moment is al sprake van tekorten aan dergelijke technici en hebben veel werkgevers moeite om aan personeel te komen. De bouwsector is bovendien vergrijsd, waardoor de komende jaren veel werknemers door pensionering de sector verlaten.

In de Barometer arbeidsmarkt bouw geeft UWV meer inzicht in de kansen en uitdagingen in de bouwsector: https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/bouw/meer-vraag-naar-personeel.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.


Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl