13 april 2024
Home » Landelijk » Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

Toenemende vraag naar technische vakmensen in bouw

261

In de bouwsector in zowel de oostelijke als westelijke regio’s van Gelderland is een afname van WW-uitkeringen waargenomen. Deze sectoren in de regio’s Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen vertegenwoordigen een iets kleiner aandeel dan het nationale gemiddelde. Hoewel de bouwsector de afgelopen jaren is gegroeid, zijn er factoren die de groei in de komende jaren kunnen vertragen, waaronder tekorten aan bouwmaterialen, personeelstekorten en maatregelen om stikstofuitstoot te verminderen.

Ondanks deze potentiële uitdagingen heeft de bouwsector in 2021 positieve resultaten laten zien. Het aantal vacatures in de bouwberoepen neemt toe, wat wijst op een krappe arbeidsmarkt in de Gelderse regio’s. Er is een duidelijk tekort aan geschikte kandidaten voor de beschikbare vacatures, wat kansen biedt voor werkzoekenden.

In de arbeidsmarktregio FoodValley is er een aanzienlijke vraag naar personeel in de bouw en techniek. Een enquête toont aan dat er tot 2030 minstens 1.000 nieuwe vakkrachten nodig zijn om te voldoen aan de bouw- en verduurzamingsdoelen in de regio. Er is een tekort aan jonge instromers en een toenemende afhankelijkheid van zij-instromers. Als reactie hierop is een actieplan in ontwikkeling, opgesteld in samenwerking met relevante partijen in de regio.

In de Achterhoek en andere regio’s zijn diverse opleidings- en werktrajecten beschikbaar voor werkzoekenden in de bouw en techniek. Deze trajecten bieden baangaranties en zijn gericht op het opleiden van kandidaten voor specifieke technische rollen.

Voor de middellange termijn wordt verwacht dat de vraag naar technisch geschoold personeel in de bouwsector zal blijven groeien, met name vanwege de energietransitie en de aanpak van het woningtekort. De bouwsector heeft te maken met vergrijzing, wat betekent dat veel werknemers in de komende jaren met pensioen zullen gaan.