College Oost Gelre neemt advies Klankbordgroep vluchtelingenopvang over

Drie locaties in beeld met voorkeur voor locatie Eschpark 5-7 Lichtenvoorde

OOST GELRE – Het College van B&W van Oost Gelre heeft het advies van de Klankbordgroep vluchtelingenopvang overgenomen. Dat advies betrof de locaties voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen voor een periode van maximaal 5 jaar. Het betreft een voorlopig besluit. Het college gaat nu eerst in gesprek met het COA en met inwoners uit de omgeving van de locaties. Daarna neemt het college een besluit en legt dat aan de raad voor.

Eschpark 5-7 eerste keus
Het college is het eens met de keuze van de klankbordgroep wat betreft de drie locaties die in aanmerking komen voor de opvang van maximaal 200 vluchtelingen. De eerste keus betreft het kantoorpand Eschpark 5-7 in Lichtenvoorde. De eigenaar heeft dit pand bij het COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) aangeboden en is in overleg met het COA over de mogelijkheden. Het college onderschrijft ook de tweede en derde keus van de klankbordgroep: het terrein van de voormalige meubelfabriek Oldenhuis aan de Borculoseweg in Groenlo en een terrein op Flierbeek fase 3 in Lichtenvoorde.

In gesprek met COA en inwoners
Er ligt nog geen vraag van het COA voor vluchtelingenopvang in Oost Gelre. Het college wil nu graag van het COA horen wat die van de drie mogelijke locaties vindt. Immers het COA stelt ook eigen criteria en voorwaarden aan locaties. Met die informatie kan het college ook beter het gesprek aangaan met de inwoners in de omgeving van de locaties.

Als het college meer inzicht heeft in de mening van het COA worden de inwoners uit de omgeving van de voorgedragen locaties uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Op basis van het advies van de klankbordgroep, de mening van de inwoners en het overleg met het COA neemt het college een besluit. Dat besluit wordt vervolgens voorgelegd aan de raad.

Informatie
Inwoners kunnen vragen of opmerkingen over de vluchtelingenopvang mailen naar vluchtelingen@oostgelre.nl. Ze mogen ook bellen met het aanspreekpunt vluchtelingenopvang Brandt Keegstra: 0544-393552. Meer informatie over de vluchtelingenopvang staat op www.oostgelre.nl.