Categoriearchief: Lichtenvoorde

Zaterdagopenstelling weer in ere hersteld

LICHTENVOORDE  – De zeven vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zijn nu al weer enkele weken op alle werkdagen tijdens de middaguren geopend. Ook is het weer mogelijk om te lezen en te werken in de Bibliotheek. Het volgende stapje voorwaarts is het openen van drie vestigingen op zaterdag, vanaf 11 juli aanstaande.

Winterswijk, Eibergen en Lichtenvoorde op zaterdag open
Een veelgehoord verzoek, naast alle begripvolle reacties die de Bibliotheek ontving op de Corona-maatregelen, was de vraag om herstel van de zaterdagopenstelling. De aangekondigde versoepelingen per 1 juli geven ruimte in de personeelsformatie, waardoor er aan deze wens gehoor gegeven kan worden. De drie vestigingen die voor de Coronacrisis al een zaterdagopenstelling kenden (Winterswijk, Eibergen en Lichtenvoorde) gaan vanaf 11 juli weer op de normale zaterdagtijden open. Voor Winterswijk betekent dat van 10.00 tot 15.00 uur, Lichtenvoorde en Eibergen gaan open van 10.00-13.00 uur.
De openingstijden van maandag t/m vrijdag (13.30-17.30 uur) blijven voor alle vestigingen geldig.

Afwijkende openingstijden vakantietijd
Zoals gebruikelijk kennen alle vestigingen een aantal dagen zomersluiting. Deze zomersluiting staat op de site www.oostachterhoek.nl.

Liever nog niet naar de Bibliotheek maar wel willen lezen?
Voor iedereen die de Bibliotheek nog niet zelf wil bezoeken als er meerdere leesliefhebbers in het gebouw zijn, bijvoorbeeld omdat men tot een risicogroep behoort, bestaat nog steeds de optie om boeken buiten de uitleentijden af te halen. De medewerkers vullen een tas met boeken, passend bij de leesvoorkeuren. Aanmelden voor de AfhaalBieb kan via www.oostachterhoek.nl/afhaalbieb. Voor iedereen die niet in staat is om zelf naar de Bibliotheek te gaan bestaat de Bibliotheek aan Huis. Aanmelden hiervoor kan via 088-0062929.

Tijdelijke huisvesting voor Careaz Antoniushove bijna gereed

LICHTENVOORDE – In slechts enkele maanden tijd is er in de wijk Flierbeek in Lichtenvoorde een tijdelijk, maar volwaardig woonzorgcentrum verrezen. Bewoners van Careaz Antoniushove gaan hier wonen in de periode dat de huidige woonvoorziening in het centrum van Lichtenvoorde zal worden gesloopt en zal worden vervangen voor een geheel nieuw complex.

De situatie rondom Corona heeft de afgelopen maanden veel aandacht gevraagd van de zorgorganisatie, maar dit heeft niet niet geleid tot vertragingen in het project. De bouw verloopt geheel volgens planning en begin juli wordt het gebouw opgeleverd, waarna verdere stoffering en inrichting plaats gaat vinden. De bezoekers van de dagzorg nemen medio juli als eersten het gebouw in gebruik. Het Grand Café en de ruimtes voor de dagzorg worden daarom als eerste klaargemaakt voor gebruik, in de loop van de zomer worden de overige ruimtes en appartementen ingericht.

In de tweede helft van september 2020 vindt de grote verhuizing plaats; alle bewoners nemen dan hun intrek in het gebouw aan de Kievitstraat 75 in Lichtenvoorde. De start van de sloop van Antoniushove is gepland in oktober 2020.

Lidl Lichtenvoorde 100% rookvrij

LICHTENVOORDE –  De Lidl-winkel aan De Leest in Lichtenvoorde verkoopt sinds dit weekend geen tabakswaren meer. Met deze stap draagt Lidl bij aan een rookvrije maatschappij.

Lidl is de eerste supermarkt in Nederland die stopt met de verkoop van tabakswaren. Hiermee neemt Lidl haar verantwoordelijkheid en draagt bij aan de beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’. Ook medewerkers van Lidl worden gestimuleerd om te stoppen met roken. Lidl biedt hen kosteloos een ‘stoppen met roken’-training aan.

Samenwerking Alliantie Nederland Rookvrij
Sinds begin 2019 heeft Lidl een samenwerking met Alliantie Nederland Rookvrij. De beweging ‘Op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds.

Mijlpaal: Bouw IEKC gaat de hoogte in

Eerste kolom wordt geplaatst door BINX Smartility, kinderen kijken mee via livestream
LICHTENVOORDE – Met het plaatsen van de eerste kolom, aanstaande maandag 22 juni, wordt er een nieuwe mijlpaal bereikt in de bouw van het Integraal Educatief Kind Centrum (IEKC) in Lichtenvoorde. Dit heuglijke feit wordt gevierd tijdens een officieel moment om 13.00 uur, waarbij wethouder Karel Bonsen met een druk op de knop het startsein zal geven dat de bouw de hoogte in gaat. De kinderen die straks naar het IEKC gaan, kunnen dit speciale moment via een livestream meebeleven.

De laatste maanden is er hard gewerkt aan de Varsseveldseweg 47 in Lichtenvoorde, waar het IEKC komt te staan. Na de sloop van de oude Ludgerusschool en het bouwrijp maken van het terrein, zijn de contouren van het nieuwe gebouw inmiddels zichtbaar op de grond. Nu is het tijd om ‘de lucht in te gaan’. Bij het officiële moment maandag zijn vertegenwoordigers van bouw-installatiebedrijf BINX Smartility, wethouder Karel Bonsen van gemeente Oost Gelre en IEKC bestuursleden Hans Reede, Marjolein Wenting en Eline Franck aanwezig. Vertegenwoordigers van de pers zijn hierbij van harte uitgenodigd om, natuurlijk op gepaste afstand, deze mijlpaal bij te wonen. Tevens is het mogelijk om digitaal aan te sluiten en vragen te stellen.

Samen onder dak
Het IEKC in Lichtenvoorde wordt een plek waar kinderen uit de omgeving terecht kunnen voor onderwijs, opvang en zorg. Vanaf medio 2021 gaan de Ludgerusschool (speciaal basisonderwijs), BijEen (basisonderwijs), Hamalandschool (speciaal onderwijs), SOTOG (speciaal onderwijs), De Achthoek (kinderopvang (0-4), peuterspeelzaal (2-4) en bso) en Zozijn (jeugdzorg, zorg in onderwijs en WLZ) hier samen onder dak. Het gebouw dat nu door BINX Smartility wordt gebouwd past precies bij de visie van de samenwerkende partijen en biedt alle ruimte om samen te werken, spelen, leren en leven. Zo komen er onder meer een leerkeuken, ontdeklab en een gymzaal 2.0 in het IEKC. Dit worden ruimtes waar leerlingen samen kunnen koken en bakken, ontdekken en experimenteren en op een moderne manier spelen en bewegen. Een impressie hoe dit er straks uit zal komen te zien, vindt u in de bijlage.

Livestream
De kinderen die straks naar het IEKC gaan, worden zoveel mogelijk bij het bouwproces betrokken. Tenslotte is het kindcentrum er voor en door hen. Helaas kunnen er vanwege Corona geen kinderen aanwezig zijn bij deze mijlpaal. Daarom wordt er maandag een speciale livestream uitgezonden, waardoor zij het officiële moment toch kunnen volgen. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om de mijlpaal mee te beleven op: https://www.youtube.com/watch?v=nG2BfUFFktA&feature=youtu.be

Of via de websites: https://www.nieuwbouw-iekc.nl  of www.iekclichtenvoorde.nl

Provincie stemt in met Achterhoekse ambities bedrijventerreinen

LICHTENVOORDE – Het college van Gedeputeerde Staten Gelderland heeft ingestemd met het door de Achterhoekse gemeenten vastgestelde Regionale Programmering Werklocaties (RPW). Het RPW is in goed overleg met de provincie opgesteld door de Achterhoekse gemeenten, werkgeversorganisatie VNO-NCW en de samenwerkende industriële kringen Achterhoek (SIKA). De definitieve vaststelling van het RPW Achterhoek is belangrijk voor een economisch toekomstbestendige Achterhoek, aldus Marieke Frank, voorzitter van het regionaal overleg bedrijventerreinen. “Elke gemeente kan nu door met het verder ontwikkelen van de eigen bedrijventerreinen.”

Het opstellen van het RPW is een intensief traject geweest. Na het economisch herstel vanaf 2015 zagen de gemeenten de beschikbare uit te geven locaties in rap tempo teruglopen. Maar voordat nieuwe bestemmingsplannen konden worden begonnen was het nodig inzicht te krijgen in de benodigde hoeveelheid uit te geven bedrijventerreinen. Volgens wethouder Frank is dat inzicht er nu. “De benodigde hoeveelheid bedrijventerrein is per gemeente vastgelegd in het RPW. Op basis daarvan kan elke gemeente een invulling zoeken en de bestemmingsplannen voorbereiden en vaststellen. Plannen waar ook doelstellingen op het gebied van duurzaamheid onderdeel van zijn.”

Behoefte lokaal en regionaal
Voor de Achterhoek is tot en met 2030 behoefte aan 59-140 ha. bedrijventerreinen. De werkelijke uitbreiding zal zich binnen deze bandbreedte afspelen en hangt af van de werkelijke ontwikkelingen in de economie. Wethouder Frank: “Naast de 2 regionale bedrijventerreinen (A18 en de Laarberg) is kenmerkend voor het Achterhoekse bedrijfsleven de lokale gebondenheid. Dat betekent dat in elke gemeente behoefte is aan uitbreiding en dat daarvoor ruimte wordt gemaakt. Het is aan de individuele gemeenten om te bepalen waar de uitbreiding kan plaatsvinden. Ook betere benutting van bestaande bedrijventerreinen kan bijdragen aan de taakstelling.”

Toekomstbestendig ondernemersklimaat
Volgens SIKA-voorzitter Arthur Jansen vindt de totstandkoming van dit RPW zijn oorsprong in de sterke Achterhoekse 3O samenwerking, met constructieve medewerking vanuit de provincie. “Het is al met al een mooie stap voorwaarts naar een duurzaam en toekomst bestendig ondernemersklimaat in de Achterhoek”. Naar mening van voorzitter VNO-NCW Koen Knufing zal het RPW direct ruimte bieden aan ondernemers in de Achterhoek om verder te kunnen groeien. “Goede huisvesting biedt mogelijkheden om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren”.

Juist nu aan de slag
De vaststelling van het RPW gebeurt in een periode dat vooral de coronacrisis actueel is en een onzeker perspectief biedt voor bedrijven. Wethouder Frank onderkent dat, maar kijkt ook verder dan de periode waarin de maatregelen rond het coronavirus de samenleving beïnvloeden. “Wij zijn er van overtuigd dat het  bedrijfsleven zich hiervan herstelt. We zijn niet voor niets een innovatief bedrijvige regio. We pakken de draad weer op en onze bedrijventerreinen moeten daar klaar voor zijn. Het RPW biedt ons de mogelijkheid om tussen nu en enkele jaren onze bedrijventerreinen daarvoor op orde te brengen. Daarom zijn we blij dat de provincie Gelderland instemt met het RPW Achterhoek en we aan de slag kunnen, juist nu!”