Home » Hacron Schoon behaalt opnieuw trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

Hacron Schoon behaalt opnieuw trede 3 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO)

319

LIEVELDE – Sinds 2016 is Hacron Schoon gecertificeerd op de derde en hoogste trede van de PSO-Prestatieladder. Daarmee levert Hacron Schoon op duurzame en aantoonbare wijze een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

Sociaal ondernemer Hacron groeit door
Afgelopen jaren is er veel veranderd bij Hacron. Als één van de ruim 140 bedrijven van Vebego is er hard gewerkt om de organisatie verder te professionaliseren.

“Wij kunnen beroep doen op een aanzienlijke expertise, kennis en kunde van onze zusterbedrijven in het Vebego-concern. Ervaringen, opleidingen en innovaties worden gedeeld. We kijken naar efficiëntie maar ook naar kwalitatieve verbeterslagen. Samen zorgen we ervoor dat meer dan een miljoen werkplekken schoon en veilig zijn én blijven”, aldus Gilles Berends, manager bij Hacron Schoon.

Als regionale partij hecht Hacron Schoon, net als zusterbedrijf Hacron Groen, veel waarde aan de betrokkenheid van haar opdrachtgevers en medewerkers. Gilles: “We hanteren korte lijnen, houden van een open communicatie en betrekken hen zoveel mogelijk bij onze dienstverlening, daar waar wenselijk en mogelijk. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen echt een vak leren bij ons. Onze medewerkers verrichten hun werkzaamheden bij diverse opdrachtgevers in de regio, waaronder scholengemeenschappen, gemeenten, kinderdagopvang, bibliotheken, bedrijven, zorginstellingen en woningcorporaties”.

PSO stimuleert inclusief werkgeverschap in Nederland
Binnen het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) hechten steeds meer organisaties en overheden belang aan het creëren van (meer) werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) is het meetinstrument én keurmerk van TNO dat de mate van sociaal inclusief ondernemen objectief meet- en zichtbaar maakt. Een werkgever kan met een PSO-certificaat bij steeds meer opdrachtgevers aantonen duurzaam werk te maken van Social return. Daarnaast stimuleren PSO-gecertificeerde organisaties ook hun eigen leveranciers en opdrachtnemers om sociaal te ondernemen. Zij kiezen er bewust voor producten of diensten in te kopen bij SW-bedrijven en/of andere PSO-gecertificeerde organisaties. Dit wordt ook wel ketenstimulering genoemd. Als meer organisaties sociaal ondernemen, groeien we samen naar een inclusievere samenleving toe.

[su_youtube url=”https://www.youtube.com/watch?v=HpqAdzObiYk&t=1s”]