Home » Project over de Leemputten sluit af met expositie

Project over de Leemputten sluit af met expositie

529

LIEVELDE – In het najaar hebben leerlingen van de R.K. basisschool Antonius Lievelde en Antonius Vragender samen met senioren deelgenomen aan het project Steenrijk, een initiatief van het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek.
Het enthousiasme was groot door de diversiteit aan onderdelen met steeds een andere insteek. Bij dit project, waarbij de leemputten in de buurtschap Zwolle centraal staan, komen geschiedenis, natuur en kunst op harmonieuze wijze en haast vanzelfsprekend samen. Activiteiten als bezoek aan museum De Scheper (Eibergen), wandeling door het natuurpark en het bekijken van oude foto’s van de leemwinning, sommige zelfs meer dan honderd jaar oud, droegen bij aan een zo volledig mogelijk overzicht. Het ultieme doel, meer inzicht verkrijgen in erfgoed binnen de eigen gemeente maar dan buiten de directe eigen woonomgeving.

Samen afsluiten met kunstobject
Onder de bezielende leiding van beeldend kunstenaar Ludmilla van der Spoel is het project afgesloten door de creatie van een ruïnedorp van klei en leem. Het dorp met torens en kantelen, met (leem) putten en een kerk, is aangetast door de tand des tijds. Er wonen geen mensen in maar dieren zoals het geval is bij de leemputten. Het object en de foto’s van Willie Gelinck zijn te zien tijdens de expositie.

Expositie in beide scholen
In Lievelde wordt de expositie geopend op woensdag 28 november om 14.00 uur in de R.K. Antoniusschool en tot 17.00 uur is er gelegenheid om alles goed te bekijken. Dat kan ook op donderdag 29 november van 14.15 – 18.00 uur.
In Vragender is de opening op donderdag 6 december om 14.00 uur in basisschool Antonius. Tot 19.00 uur is de school open. Ook op vrijdag 7 december is de expositie te bezichtigen van 12.15 tot 16.00 uur.

Verbinden van generaties
Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van negen Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen