Aanplant groen langs de Grolse gracht in volle gang


GROENLO – In Groenlo is de gemeente Oost Gelre bezig met groeninrichting langs de gracht. Het aanplanten wordt uitgevoerd door Koninklijke Ginkelgroep.

Het gaat om de volgende terreinen of locaties: stadspark aan de Lichtenvoordseweg met volière, scoutingterrein met hellingbaan, Boompjeswal en De Dael, Laantje van Lasonder, Maliebaan en Park Lichtenvoordseweg.

Afgelopen december zijn de eerste bomen geplant. Het stadspark is vanaf 23 maart als eerste aangepakt. De paden zijn uitgegraven en de bestaande beplanting is gerooid. Ook werd de volière verplaatst naar een nieuwe locatie. De taluds zijn afgewerkt. “De bedoeling is dat het landschap glooiend afloopt naar de gracht, zonder grote hoogteverschillen. Op deze manier straalt het park rust uit en kun je vanaf hoger gelegen delen altijd op het water kijken”, aldus de gemeente Oost Gelre.

Waterplanten
Om de waterplanten aan te planten is het waterpeil in de gracht tijdelijk verlaagd. Met de lage waterstand zijn de ‘zandbanken’ waarop de waterplanten worden aangeplant goed te zien. De waterplanten worden begin mei geplant. Daarna zal het water in etappes de oorspronkelijke hoogte bereiken, zodat de waterplanten niet wegspoelen of gaan drijven. Aankomend jaar zullen de waterplanten nog niet goed zichtbaar zijn. En geven ze ook nog niet veel kleur. Het eerste jaar moeten ze overleven door goed wortels te maken en daarna komen ze langzaam boven het water uit.

Laantje van Lasonder
Vanaf het stadspark is het grondwerk verplaatst naar het Laantje van Lasonder. De (voorbereidingen voor de) afwerking met vaste planten, bomen, heesters en het inzaaien van grassen en kruiden zijn in volle gang. Tijdens het grondwerk zijn op de locatie waar de rhododendrons en vaste planten komen, grondverbeteringen toegepast. De komende weken tot 1 mei worden de laatste rhododendrons geplant. Ze zijn het groene geraamte en gaan in juni/juli in wit, roze en paars bloeien.

Vaste planten
De vaste planten gaan in kleurrijke groepen het park kleuren. De planten moeten zo snel mogelijk dichtgroeien, zodat ze een gesloten tapijt vormen. Dit geeft onkruiden weinig kans en maakt het onderhoud minder intensief. Ook wordt er op het talud een kruidenmengsel van inheemse planten ingezaaid.

Scoutingterrein
Op 18 maart, op de Nationale Boomfeestdag, hebben scholieren 33 bomen geplant op het scoutingterrein. Het weekend daarna hebben diverse aannemers, gemeente, scouting en vrijwilligers ter ere van NLdoet gewerkt aan het aanplanten van hetzelfde terrein.

Foto: Gemeente Oost Gelre