BMV Marienvelde ontvangt € 30.000,–

MARIENVELDE – BMV Mariënvelde ontvang € 30.000,– van het VSB Fonds voor de bouw van de Brede Maatschappelijke voorziening.

Het VSBfonds geeft aan dat zij het initiatief waarderen en dat zij blij zijn hieraan een financieel steentje te kunnen bijdragen. “Het bestuur en de vrijwilligers zijn hebben dit bericht met gejuich ontvangen. Het zijn bedragen die van harte welkom zijn om de bouw daadwerkelijk te kunnen realiseren”, aldus voorzitter Marianne Morren Kallen.

Het VSBfonds ondersteunen initiatieven waarbij mensen elkaar ontmoeten, zodat ze elkaar leren kennen, begrijpen en respecteren.

Zij stimuleren daarom verschillende soorten ontmoetingen. Zij denken hierbij aan ontmoetingen tussen mensen uit verschillende generaties. Zij ondersteunen bij voorkeur projecten die leiden tot duurzaam contact, zodat mensen hun sociale vaardigheden en hun burgerschap kunnen vergroten. Hierdoor kunnen we uitsluiting, eenzaamheid, intolerantie, onveiligheid en conflicten verminderen en misschien zelfs voorkomen. Als hiervoor speciale accommodaties nodig zijn, waar de ontmoetingen kunnen plaatsvinden, dan helpen wij daar ook graag bij.

Joost van Lanschot, directeur: “VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft zich persoonlijk te ontwikkelen. Wij zijn actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij, Kunst & Cultuur en Beurzen. Wij steunen projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.”