College kiest voor korte route ontwikkeling Hof aan de Dijkstraat

LICHTENVOORDE – Het college van B&W van Oost Gelre kiest voor een meer voortvarende aanpak van de ontwikkeling van het bouwproject Hof aan de Dijkstraat in Lichtenvoorde. Wethouder Marieke Frank: “We laten het idee van een prijsvraag los en kiezen voor een directe aanbesteding. Dat doet niet af aan de kwaliteit, maar levert wel tijdwinst op.”

De Dijkstraat is bepaald geen visitekaartje als aanloopstraat naar het centrum, weet wethouder Frank. “Vanuit het Programma Lichtenvoorde willen we de Dijkstraat en het gebied aan de Koemstraat ontwikkelen. De visie gaat uit van het toevoegen van maximaal 20 wooneenheden. Betaalbare en energieneutrale huurwoningen in een ruime opzet, met voldoende groen en parkeerplaatsen.”

Snelheid in proces
Het idee was om via een prijsvraag marktpartijen uit te dagen met plannen te komen. Volgens wethouder Frank levert een andere route meer tijdwinst op. “Een prijsvraag levert alleen een mooi plan op. Volgens de regels moeten we daarna nog weer de procedure van de aanbesteding opstarten. Door direct voor aanbesteding te kiezen leveren we niet in op de kwaliteit van het plan, maar maken we wel meer snelheid in het proces.”

Kwaliteitsimpuls
Ondanks de vaart die wethouder Frank wil maken moeten er nog wel de nodige stappen gezet worden voordat in de Dijkstraat de schop in de grond gaat. “De verwachting is dat het aanbestedingstraject zo’n 9 tot 12 maanden in beslag neemt. Dat geduld moeten we opbrengen. Maar in het Programma Lichtenvoorde maken we wel meters. Immers de uitvoering van de bouwprojecten Bonifatiushof en Nieuwmarkt staat voor begin 2019 op de agenda. Het zou mooi zijn als we aansluitend ook de Dijkstraat kunnen afmaken en daarmee het centrum van Lichtenvoorde de gewenste kwaliteitsimpuls geven.”

Meer informatie over het plan Hof aan de Dijkstraat staat op .