Expositie waardige afsluiting van succesvol project Steenrijk!

OOST GELRE – Afgelopen vrijdag werd onder grote publieke belangstelling het project Steenrijk van het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek in de buurtschap Zwolle afgesloten. De expositie van leemobjecten gaf op sublieme wijze weer hoe goed in deze buurtschap de verschillende generaties samenwerken. Projectleider Harry ten Brinke bedankte iedereen die meegewerkt had om de activiteiten tot een succes te maken. Namens de gemeente Oost Gelre was wethouder Jos Hoenderboom aanwezig.

Verbinden van generaties
Het Cultuur & Erfgoedpact Achterhoek, een initiatief van acht Achterhoekse gemeenten en provincie, streeft naar bewustwording van de culturele identiteit van de regio. Daarnaast is het verbinden van generaties, jong en oud, en samen met cultuur en erfgoed bezig zijn (participatie) een belangrijk kerndoel binnen het pact.

In het Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek hebben 8 gemeenten in de Achterhoek de ambitie uitgesproken dat zij erfgoed, kunst en cultuur steviger willen inzetten als pijler van de ruimtelijke en economische kwaliteit.