Fietspad niet door groenstrook

GROENLO – In het kader van het regiocontract  ‘Rivierenconcept’  en ‘Projectstad Groenlo’ wordt er een recreatief fietspad aangelegd als verbinding tussen het fietspad Hartebroekseweg en het Stadspark tot aan ‘de kapotte brug’. Het pad gaat wordt een onderdeel van het knooppuntenroute.

Het fietspad zou in eerste instantie door de groenstrook, die parallel ligt aan de Schaepmanstraat in Groenlo, gaan. De bewoners van de Schaepmanstraat boden veel weerstand voor de realisatie van dit traject. Ook het waterschap heeft in een brief formeel kenbaar gemaakt geen medewerking te willen verlenen voor een formeel fietspad naast de groenstrook (het bestaande kuierpad), met uitzondering van een korte doorsteek nabij de Borculoseweg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de route over de Schaepmanstraat te laten lopen met een doorsteek door de groenstrook naar de Borculoseweg.

De werkgroep heeft het college verzocht om, ondanks de formele afwijzing van het waterschap, toch een watervergunning aan te vragen voor een fietspad over het onderhoud pad. “De gemeente zou daarmee de belangen van de buurt maximaal ondersteunen. De gemeente kan ook meer gewicht in de schaal leggen”, aldus de werkgroep.

De bedoeling is om in juni de watervergunning aan te vragen voor het gehele tracé.