Rotary Club Barchem voor voedselbanken


BARCHEM –  Op donderdag 28 mei 2015 hebben Voedselbank ‘De Eetketen’ uit Zutphen en Voedselbank Oost-Achterhoek uit handen van Toos de Zeeuw, voorzitter van Rotary Club Barchem ieder een donatie van €2.500 mogen ontvangen. Namens Rotary Club Barchem zegt Henk Formijne Jonkers dat de donaties afkomstig zijn uit eigen acties en van de nationale organisatie support. Met deze schenkingen richt Rotary Club Barchem zich op de cliënten van de voedselbanken. Leden van het netwerk Rotary Club Barchem zijn sinds ruim 60 jaar dienstbaar aan de samenleving.

Voedselbank
De voedselbanken leveren een bijdrage aan het verzachten van (verborgen) armoede en het tegengaan van voedselverspilling. Kwalitatief goede voedingsmiddelen zamelen zij in en delen zij, met uitsluitend vrijwilligers, uit aan huishoudens die in grote armoede leven. Deze huishoudens ontvangen naast het wekelijkse voedselpakket begeleiding van hulpverleners.

Verruiming
Per 1 juli 2015 worden landelijk de toekenningscriteria voor een voedselpakket wat verruimd. Beide voedselbanken hebben op dit moment nog geen inzicht wat deze verruiming voor het aantal cliënten gaat betekenen.

Zutphen
Rotary Club Barchem schenkt Voedselbank De Eetketen het gedoneerde bedrag in houdbare voedings- en verzorgingsproducten. Dat is een welkome aanvulling op de wekelijkse voedselpakketten.

Oost-Achterhoek
In de Oost-Achterhoek wordt de donatie ingezet om de koelketen te verbeteren. Het is noodzakelijk en verplicht om bevroren en gekoeld voedsel ook gekoeld en bevroren aan de cliënten mee te geven. Nu kan het gekoelde vervoer van voedsel vanuit de centrale hal naar de twaalf uitgiftepunten in de Achterhoek verbeterd worden wat de kwaliteit en veiligheid van etenswaren ten goede komt.

Dank
Zowel ‘De Eetketen’ als Oost-Achterhoek zijn erg blij met deze steun van Rotary Club Barchem. Zij danken dan ook een ieder die hieraan heeft meegewerkt.