Informatieavonden voor jongeren in Oost Gelre

Ook in 2016 organiseert bureau Mazzel informatieavonden voor jongeren in Oost Gelre. Als onderdeel van de “opdracht jongerenopbouwwerk” die bureau Mazzel uitvoert voor de gemeente Oost Gelre.

Deze informatieavonden komen voort uit gemeentelijk beleid gericht op preventie en op weerbaarheid van jongeren in Oost Gelre. Bureau Mazzel werkt hierbij in de kleine kernen samen met o.a. lokale jeugdwerkgroepen. Informatieavonden kunnen gaan over alle onderwerpen die jongeren aangaan en aangedragen worden door de jeugdwerkgroepen zelf.

Jeugdwerk Vragender
Op verzoek van jeugdwerk Vragender organiseren we nu 2 informatieavonden voor jongeren die het jeugdwerk aldaar bezoeken. Het gaat om jongeren die nu in de klassen 1, 2, 3 en 4 van het voortgezet onderwijs zitten.

Op vrijdag 26 februari komen de jongeren uit klas 1 en 2 aan bod. Zij krijgen 2 workshops aangeboden:
‐ ‘Brandpreventie en EHBO’ door Saluvit
‐ ‘(Cyber)pesten’ door Frans van Gent en Robin van Reenen

Op vrijdag 4 maart komen dan de jongeren uit klas 3 en 4 aan bod. Ook zij krijgen 2 workshops aangeboden:
‐”Alcohol en jongeren” door Iriszorg
‐”Stop Loverboy Nu” door Jolanda Bergsma

Beide avonden beginnen om 19.00 uur, duren tot ongeveer 22.00 uur en vinden plaats in de kantine van KSV aan de Kapelweg in Vragender. De jongeren zijn inmiddels persoonlijk uitgenodigd voor deze avond middels een flyer.