WW in de Achterhoek 400 lager dan vorig jaar

ACHTERHOEK – Eind januari waren er in de Achterhoek 8.395 WW-uitkeringen. Dat betekent een daling van 4,8%, vergeleken met een jaar geleden. Landelijk was sprake van een toename met 1,6%. De daling in de Achterhoek komt mede doordat er in 2015 minder nieuwe WW-uitkeringen bij zijn gekomen. In januari 2016 was het aantal nieuwe WW-uitkeringen een kwart lager dan in januari 2015. En dat was al weer lager dan in de eerste maand van 2014.

Januari 2016 was een 4-weekse periode, terwijl januari 2015 een 5-weekse periode was. Als dit verschil gecorrigeerd wordt, is er nog steeds sprake van een daling van de instroom.

Het aantal lopende WW-uitkeringen lag eind januari wel 4,6% hoger dan een maand eerder. Dat is meer dan de landelijke toename met 4,2%. Deze stijging over de afgelopen maand is te verklaren door het seizoeneffect waardoor er onder meer in de bouw en de uitzendsector minder werk is in de wintermaanden. Bovendien lopen in december veel tijdelijke arbeidscontracten af, die niet allemaal worden verlengd. Daarnaast leidt de invoering van de Wet werk en zekerheid structureel tot meer WW-uitkeringen. Door deze wetswijziging is het eerder lonend om vanuit de WW te gaan werken voor een lager salaris. Mensen die tegen lager loon gaan werken, behouden een aanvulling uit de WW. Bovendien wordt het recht op uitkering pas beëindigd wanneer vaststaat dat er volgens de wet voldoende inkomsten zijn. Hierdoor blijft een groeiende groep langer meetellen in de WW-statistieken.

Minder nieuwe WW-uitkeringen in meeste sectoren
In de Achterhoek lag het aantal nieuwe WW-uitkeringen in januari 2016 in de meeste sectoren lager dan in januari 2015. Sterke dalingen waren er onder meer in metaal- en technische bedrijven, bouw, handel, zakelijke dienstverlening en bij uitzendbedrijven. Hier overheerst het economisch herstel. Daarnaast waren er ook minder nieuwe WW-uitkeringen in de publieke sector (openbaar bestuur, onderwijs, zorg & welzijn). Hier lijkt een bodem in zicht na een periode van sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen.