Niks mis met de Maatschappelijke Betrokkenheid in de Achterhoek!

LIEVELDE – Aangenaam verrast door de hartverwarmende reacties op het verzoek mee te willen denken om de uitdaging aan te gaan; het organiseren van werk voor ruim 150 medewerkers in de winterperiode. “Ieder jaar weer, bij de start van het winterseizoen staat mijn organisatie voor de uitdaging voldoende werk te hebben voor alle medewerkers”, aldus Peter Hagenaar, directeur van Hacron Groen & Hacron Schoon.

Hacron heeft jaarrond 250 mensen met een bijzondere positie op de arbeidsmarkt in dienst. Enthousiaste, hardwerkende collega’s die liever niet tijdens de winterperiode zonder werk thuis zitten. Hagenaar: “Als Maatschappelijk Betrokken Ondernemer wil ik hun capaciteiten graag op een andere manier inzetten, zelfs op geheel andere soorten van werkzaamheden.”

Hiervoor is in september een verzoek gedaan aan ruim 1000 collega – ondernemers in de Achterhoek om mee te denken. Een groot aantal van hen heeft een speciale enquête ingevuld, een reactie via de mail gegeven of heeft Hacron uitgenodigd om te komen sparren. Dit heeft geresulteerd in een aantal leuke gesprekken met interessante invalshoeken.

Een greep uit de resultaten: medewerkers zijn reeds ingezet bij ompak- en inpak werkzaamheden in het magazijn of bij een productielijn, hebben wijnranken gesnoeid, worden ingezet voor diverse klussen op scholen; van zolder opruimen tot dakgoten reinigen, gaan halffabricaten monteren etc. etc.

Voor de meest innoverende bijdrage werd een prachtige houten Natuurlijk Spelen Paddenstoel in het vooruitzicht gesteld. De (lastige) keuze is gevallen op de respondent die Hacron een handvat heeft geboden voor een mogelijke structurele aanpak.

Hagenaar: “de uitdaging is breder en raakt ook onze opdrachtgevers. Het behelst niet alleen het organiseren van werk. Maar ook het invulling kunnen geven aan de maatschappelijke betrokkenheid en het gestelde quotum in te zetten medewerkers met een arbeidshandicap, zoals benoemd in de Participatiewet. De combinatie van onze beider belangen kan leiden tot een prachtige win-win resultaat. Ik ga daarom graag hierover in gesprek!”