Raad buigt zich over voorstel nieuw CC De Bron


GROENLO – Het college van B en W van de gemeente Oost Gelre stelt voor € 2.271.000,- beschikbaar te stellen voor realisering van een nieuw Cultureel Centrum De Bron op de locatie aan de Mattelierstraat in Groenlo. Verhuizing van De Bron naar het centrum sluit aan bij de plannen uit het Programma Stad Groenlo, aldus wethouder René Hoijtink: “Een nieuw cultureel centrum op die plek is een versterking van het centrum. Daarnaast worden de historische villa en het voormalige Hamelandgebouw ingepast.”

In het Programma Stad Groenlo was de locatie de Moriaan aan de Mattelierstraat al aangemerkt als plek voor een combinatie van supermarkt en cultureel centrum De Bron. Het bestuur van De Bron koos er toen nog voor om op de huidige locatie aan de Ruurloseweg te blijven. Nu liggen de kaarten anders, aldus wethouder Hoijtink: “Inmiddels is duidelijk dat de Albert Heijn op haar huidige locatie aan de Walstraat blijft. Er is nog wel ruimte voor een supermarkt, maar die legt fors minder beslag op het beschikbare grondoppervlak. Daardoor zijn de wensen van De Bron nu wel door te voeren op de nieuwe locatie. Er ligt nu een mooi plan.”

Voordelen
Volgens wethouder Hoijtink geeft De Bron in het centrum van Groenlo een enorme impuls aan de levendigheid. “Maar naast dat maatschappelijke voordeel zien we ook een financieel voordeel. Als gemeente investeren wij liever in een toekomstbestendig gebouw, dat ook nog eens een stuk duurzamer zal zijn. Deze investering is op termijn rendabeler dan investeren in de verbouwing van de huidige locatie. Ik ben heel blij dat het bestuur van De Bron deze kans heeft opgepakt en zo voortvarend met de uitwerking ervan aan de slag is gegaan.”

Investering
Het is een forse investering, erkent wethouder Hoijtink. Maar het college is van oordeel dat het bedrag goed onderbouwd is. Onderdeel van de financiering is de aanvraag van € 500.000,- subsidie bij de provincie Gelderland. “Ik heb er vertrouwen in dat we een kansrijk beroep op dit programma ‘Steengoed Benutten’ kunnen doen. Daarnaast hebben we goede afspraken kunnen maken met De Woonplaats over de aankoop van de historische villa. En los daarvan, het bestuur van De Bron heeft hele duidelijke ambities om een belangrijk rol te vervullen in Groenlo op sociaal gebied.  Vanuit goede ideeën voor een succesvolle exploitatie van het gebouw. En we vullen een plek in het centrum in die in belangrijke mate bijdraagt aan de leefbaarheid van Groenlo en levendigheid in het centrum.”

Raadsbehandeling
Op 8 september wordt het voorstel behandeld in de raadscommissie. Daarna neemt de raad op 22 september een besluit. Beide vergaderingen in het Stadhuis Groenlo zijn openbaar.

Het ontwerp van de nieuwe De Bron zoals dat eerder door het bestuur van CC De Bron is gepresenteerd.