Raadsvoorstel centrale huisvesting in gemeentehuis


OOST GELRE – In het coalitieakkoord staat de ambitie beschreven om de huisvesting van de gemeente aan te pakken. Het college doet de gemeenteraad hiervoor een voorstel. Het voorstel houdt in dat de gehele organisatie gehuisvest wordt in het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Dat moet hiervoor wel aangepast en verbouwd worden.

Besparen op kosten en efficiënter gebruik van ruimte
Volgens de ambitie in het coalitieakkoord moet de huisvesting aangepast worden aan het huidige dienstverleningsconcept en de huisvestingseisen (bijvoorbeeld op het gebied van Arbowetgeving). Bovendien moet dit leiden tot lagere exploitatielasten (jaarlijkse terugkerende kosten). Wethouder René Hoijtink: “Door de organisatie te huisvesten in één gebouw kunnen we fors besparen op de kosten. We maken bovendien maximaal gebruik van de beschikbare ruimte. Het voorstel voorziet ook in een aantal aanpassingen waardoor het gebouw energiezuiniger en duurzamer wordt.

Voorstel: één locatie
De gemeentelijke organisatie werkt nu nog verspreid over drie gebouwen: het gemeentehuis, de voormalige Rabobank en de naastgelegen villa. Het college doet het voorstel dit terug te brengen naar één locatie: het gemeentehuis in Lichtenvoorde. De voormalige Rabobank, de villa, en het woonhuis aan de Raadhuisstraat 9 worden afgestoten. Het gemeentehuis wordt verbouwd en er wordt een uitbreiding gerealiseerd op de 2e verdieping. Voor de verbouwing vraagt het college eenmalig een krediet van € 5,3 miljoen aan de gemeenteraad.

Jaarlijks terugkerende lasten fors lager
Wethouder Hoijtink: “Het college vraagt om een behoorlijke investering. Daar staat tegenover dat het voorstel de gemeente ook geld oplevert. De jaarlijkse kosten, bijvoorbeeld voor energie, verzekering, schoonmaken en onderhoud, worden fors lager. In het eerste jaar levert dit al een structurele (jaarlijkse) besparing op van ruim € 40.000.”

Commissie- en raadsvergadering
Het voorstel wordt op 6 mei in de raadscommissie behandeld. Op 19 mei neemt de gemeenteraad een besluit. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur in het stadhuis in Groenlo.