Acht gemeenten Achterhoek stellen ‘Achterhoek -kan – het – prijs’ in

ACHTERHOEK – De gemeenten in de Achterhoek willen ‘denken in nieuwe oplossingen’ bij de uitvoering van de nieuwe taken vanuit de drie decentralisaties. Daartoe stellen de acht gemeenten de ‘Achterhoek – kan – het – prijs’ in waarbij initiatieven die aansluiten bij ‘de eigen kracht’ van inwoners extra in het zonnetje worden gezet.

Zo veel mogelijk zelf oplossingen vinden
In de Achterhoek willen we al onze inwoners, dus ook kwetsbare inwoners in de breedste zin van het woord, uitdagen om zelf oplossingen te vinden waardoor ze weer in staat zijn om dingen te doen die zij voorheen niet konden. Dat willen we doen door het delen, etaleren en belonen van lopende inwonersinitiatieven die een positieve boost geven aan nieuwe ideeën in de regio Achterhoek. Door middel van de Achterhoek-Kan-Het prijs worden deze initiatieven erkend en kunnen ze als voorbeeld dienen voor andere initiatieven. Ook kunnen andere mensen worden gestimuleerd om hetzelfde te doen of nieuwe ideeën te krijgen voor ‘mee doen aan de samenleving’.

Transformatieagenda
De Achterhoek-Kan-Het prijs sluit aan bij de Achterhoekse transformatieagenda waarmee een cultuuromslag in het sociale domein moet worden gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om pilots en ideeën die aansluiten bij de eigen kracht van inwoners. De gewenste cultuuromslag kan hiermee worden gerealiseerd. De organisatie van de ‘Achterhoek-Kan-Het-Prijs’ wordt verzorgd door MEE Oost Gelderland.

Communicatie
De Achterhoek-Kan-Het prijs valt of staat met goede communicatie. De volgende communicatiemiddelen worden gebruikt om aandacht te geven aan de Achterhoek-Kan-Het prijs.

 • Interview in dagblad met aankondiging bij aanvang en sluiting
 • Eigen Facebook-event
 • Eigen Twitter-account retweets via betrokken gemeenten
 • Informatie op websites betrokken gemeenten
 • Informatie op websites sociale wijkteams
 • Informatie op website MEE Oost Gelderland
 • Nomineerknop op website MEE Oost Gelderland
 • Flyer
 • Pitchen bij Achterhoek2020 (of soortgelijke events)
 • Pitchen bij de business club van De Graafschap
 • Werving via wijkcoaches: flyers en aanhaken bij overleg
 • Verloten prijs onder de mensen die genomineerd hebben

Inspraak en participatie
Inwoners kunnen zichzelf en anderen nomineren voor de ‘Achterhoek-Kan-Het Prijs’. Ook worden er 8 inwoners die iedere gemeente vertegenwoordigen en 2 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven gevraagd om mee te denken bij de uitvoering van de ‘Achterhoek-Kan-Het prijs’.

Planning
De uitreiking van de prijs vindt plaats in de 2e week van oktober 2015.