RBT Laarberg krijgt nieuwe directeur gebiedsonderneming

GROENLO – Het regionaal bedrijventerrein Laarberg krijgt een nieuwe directeur. De samenwerking met de heer Christiaan Kats als directeur van de Gebiedsonderneming Laarberg wordt met ingang van 1 januari 2016 beëindigd. Dit is 17 december j.l. besloten in de raad van commissarissen en bekrachtigd in het aandeelhoudersoverleg Laarberg. In afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur blijf dhr. Kats nog wel betrokken bij een aantal lopende zaken ten aanzien van het bedrijventerrein.

De heer Kats is in 2010 aangesteld als directeur gebiedsonderneming Laarberg, als uitvloeisel van de samenwerkingsovereenkomst die dat jaar werd getekend door de gemeenten Oost Gelre en Berkelland. Het regionale bedrijventerrein biedt plaats aan bedrijven tot en met milieucategorie 5 en heeft kavels vanaf 2000 vierkante meter. Bij de ontwikkeling van Laarberg wordt heel nadrukkelijk gekeken naar duurzaamheid en duurzame opwekking van energie. Laarberg heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk geprofileerd op basis van de drie topsectoren Maakindustrie, Agrofood en Duurzame energie, met een duidelijke verbinding naar de biobased economy.

De heer Kats blijft in afwachting van de aanstelling van een nieuwe directeur betrokken bij de afhandeling van een aantal lopende dossiers. Daarnaast is de raad van commissarissen nog in gesprek met de heer Kats over zijn betrokkenheid bij een aantal specifieke projecten, zoals de realisering van een laboratoriumfaciliteit voor ondernemers die zich bezighouden met onderzoek naar eiwitten uit biomassa. Dit moet uiteindelijk resulteren in een definitieve huisvesting binnen het Groot Hoornwerk. Meer informatie daarover vindt u op www.bic-achterhoek.nl.

In afwachting van de aanstelling van de nieuwe directeur zal de heer H. Hoogmoed van de firma Twynstra Gudde als interimdirecteur de taken waarnemen vanaf 1 januari 2016.eegstra@oostgelre.nl.