Schaapscheerders maken een feestje van opening Beekdal

LICHTENVOORDE – Het schaapscheerdersfeest zette op Hemelvaart de toon voor de opening van het vernieuwde natuurpark Beekdal. De paden zijn verbreed, en de natuurlijke beekloop van heel lang geleden weer teruggebracht. Vorig jaar oktober zijn de baggerwerkzaamheden begonnen. Hoofdreden was dat de waterkwaliteit in Beekdal erg slecht was.

Daar kwam nog bij dat Lichtenvoorde in 2010 kampte met wateroverlast. Heemraad Peter Schrijver: “Ik ben regelmatig met wethouder Vincent van Uem op pad geweest in Lichtenvoorde. Regen- en kwelwater beïnvloeden hier de watersystemen. En we hebben te maken met klimaatveranderingen. Regenwater komt met snelheid van het Winterswijks plateau af dat voor problemen in het Ruurlose Broek zorgt. Dat vraagt voor de aanpak van de watersystemen bovenstrooms. Dit natuurpark hebben we samen met de gemeente Oost Gelre opgepakt.”
Oost Gelre heeft de buurt bij de inrichting van Beekdal betrokken. Zij had een aantal wensen zoals een aantal picknickplaatsen in het park en een natuurlijke speelplek voor kinderen. “Het is daardoor een aantrekkelijk gebied geworden”, onderschrijft de heemraad. Ook hebben wijkvereniging ‘t Hooiland en de ijsvereniging LIJV hun inbreng gehad. Wethouder Vincent van Uem beaamde de woorden van Schrijver. “Het is een prachtig park geworden. De toeristische route van Bredevoort naar Groenlo vervolgt hier haar weg. Het is ook een prachtig gezicht dat de schapen van de kudde hier grazen.”

De officiële handeling voor de opening van natuurpark Beekdal was de onthulling van een informatiebord. Heemraad Peter Schrijver en wethouder Vincent van Uem deden dat door de vlag van Oost Gelre er voor weg te trekken. Op die donderdag van Hemelvaart stonden kraampjes en waren er activiteiten omtrent de verwerking van de wollen vachten van de schapen. Er werd gebreid, gesponnen, gevild en gedecoreerd met wol.