Start nieuwe N18 begint in september 2016


GROENLO – Donderdag 30 juni werd door Rijkswaterstaat en Noaber18 de laatste van de vier informatieavonden over de aanleg van de N18 gehouden in City Lido (de Nieuwe Twenteroute tussen Groenlo en Enschede). Ongeveer driehonderd belangstellenden kregen informatie over de wijze van aanleg, de planning en mogelijke overlast. Ook was er gelegenheid om vragen te stellen. In september start aannemer Noaber18 met de werkzaamheden voor deze nieuwe weg.

Burgemeester Annette Bronsvoort opende deze avond. “Ik hoop dat wij veel plezier zullen beleven aan de nieuwe N18, nadat we er wel enige hinder aan zullen ondervinden. We weten waar we het voor doen voor verbetering van de leefbaarheid, veiligheid en bereikbaarheid van de Achterhoek. Het is van groot belang dat mensen kunnen komen en kunnen vertrekken”, aldus burgemeester Bronsvoort.

Met de nieuwe Twenteroute gaan we een einde maken aan de veiligheidsproblemen. De Twenteroute wordt een veilige weg en verbeterd de leefbaarheid in de kernen. Met dit project gaan we er voor zorgen dat de Achterhoek en Twente beter met elkaar en met de rest van het land verbonden zijn”, vertelt Sandra Faessen, omgevingsmanager van Rijkswaterstaat voor de N18.

De nieuwe weg wordt 27 kilometer lang en begint bij Groenlo en zal aansluiting op de A35 bij Enschede. Op het nieuwe gedeelte van de N18 kan 100 kilometer per uur worden gereden. Het gedeelte tussen Groenlo en Varsseveld blijft tachtig. Tussen Groenlo en Haaksbergen zal er één rijstrook per rij richting zijn en tussen Haaksbergen en Enschede twee rijstroken.

De N18 zoals die er nu ligt zal blijven en wordt uiteindelijk de nieuwe Parallelweg. De huidige N18, zal nadat de nieuwe N18 klaar is, door Rijkswaterstaat worden overgedragen aan de gemeenten. Voor het einde van 2018 zal het verkeer over de nieuwe N18 rijden.

“Er gaat heel wat gebeuren in dit gebied maar we proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken. De nieuwe weg wordt gerealiseerd tussen 2016 en 2018. ”, aldus Suzan Keddeman Omgevingsmanager van Noaber18.

De Nieuwe Twenteroute loopt door vier gemeenten. Krijgt 4 bruggen, 5 fietstunnels, 14 viaducten, 1 verdiepte ligging, 1 faunapassage, 45 eco-duikers en 5 opgangen.