Foto: Marcel Houwer

Veel vragen tijdens raadscommissie over Corona uitbraak Vion

GROENLO – Tijdens de raadscommissie zijn door de Partijen OOG en PvdA vragen gesteld over de Coronauitbraak bij slachterij Vion in Groenlo. Woensdag 20 mei werd na een steekproef vastgesteld dat 45 van 212 medewerkers (21%) positief getest zijn op corona. Nadat afgelopen zondag vrijwel alle personeelsleden waren getest, bleek 1:5 besmet te zijn, namelijk 147 medewerkers, waarvan de helft afkomstig uit Duitsland.

“Uit de pers vernamen wij dat het ook veel arbeidsmigranten betrof. Alle medewerkers moeten voor 2 weken in thuisquarantaine en Vion is door de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland na overleg met de GGD vervolgens onmiddellijk gesloten.

De oorzaak van de besmettingspiek bij de Vion is nog onduidelijk. In de media wordt gesuggereerd dat een mogelijke oorzaak ligt bij het grote aantal arbeidsmigranten die, als we de berichten volgen, door uitzendbureaus worden gerekruteerd en vaak bij elkaar wonen in appartementencomplexen vlak over de grens in Duitsland. Vanuit daar zouden zij met name gezamenlijk in busjes dagelijks heen en weer rijden naar Vion, en regelmatig in het weekend met hetzelfde vervoersmiddel naar hun familie in onder andere Oost-Europa op en neer reizen.

Vragen:
– Hoe is het momenteel met de medewerkers gesteld? Zijn er onder deze medewerkers, familieleden of naasten inmiddels ook personen die dusdanig ziek zijn geworden dat zij in het ziekenhuis zijn opgenomen?
– In de brief van de VNOG lezen we dat de gemeente de inwoners en bedrijven zo goed mogelijk ondersteunen. Kan het college uitleggen waar die steun uit bestaat?
– Zijn er, op het moment dat in Nederland eind maart de coronamaatregelen van kracht zijn gegaan, voldoende maatregelen getroffen in de Vion-vestiging om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? En hebben de uitzendbureaus destijds meteen voldoende
maatregelen getroffen als het bv. gaat om het groepsvervoer van de medewerkers/arbeidsmigranten? Ons bereiken signalen dat arbeidsmigranten tot begin vorige week nog met volle busjes naar de Vion in Groenlo werden vervoerd. Is dat correct?
– In de brief van de VNOG lezen we dat Vion en de uitzendbureaus dringend worden verzocht om de huisvesting op humane wijze te regelen. Moeten wij hieruit de conclusie trekken dat medewerkers tot op heden op inhumane wijze gehuisvest werden?”, aldus Paul Wallerbos van OOOG

De vragen van de PvdA
1. Welke verantwoordelijkheid voelt het college voor de belangen van de volksgezondheid van inwoners als gevolg van de problemen bij VION?
2. Welke acties denkt het college te ondernemen om bij te dragen aan een structurele oplossing van de problemen bij VION vanuit de belangen van volksgezondheid?
3. Wordt hierbij ook contact gezocht met de gemeenten in Duitsland waar velen van de arbeidsmigranten momenteel woonachtig zijn?
4. Deelt het college de opvatting, dat Oost Gelre vanuit haar volkshuisvestingsbelang actief moet bijdragen aan het creëren van adequate huisvesting in de gemeente, zodat arbeidsmigranten dichterbij hun werk gehuisvest kunnen worden?
5. Zo ja, welke acties is het college bereid om in samenwerking met VION en andere partners zoals de woningbouwcorporaties te ondernemen vanuit volkshuisvesting en ruimtelijke ordening? Vraagt Richard klein Tank van PvdA,

Burgemeester Bronsvoort beantwoord de vragen van OOG en PvdA

 24 totaal bekeken,  2 vandaag