VVD-voorstel voor extra geld aanpak Dijkstraat verworpen

LICHTENVOORDE – Een VVD-voorstel voor een extra geldbedrag om ter voorbereiding  voor de aanpak van de verpauperde Dijkstraat in Lichtenvoorde, heeft het tijdens de laatste raadsvergadering van 2015 niet gehaald. De VVD wilde met de verkregen gelden uit de verkoop van de Nuon-aandelen 1,65 miljoen euro beschikbaar stellen voor de Dijkstraat. Volgens VVD-fractievoorzitter Paul Wentink is het een gecompliceerd plan dat een hoge prioriteit heeft. “Het bedrag is nodig om slagvaardig aan de slag te kunnen gaan. We hebben met ons ingediende amendement op het voorbereidingsbesluit Dijkstraat getracht de gemeente meer onderhandelingsruimte te bieden, zodat mensen het vertrouwen krijgen dat de gemeente ook wil aanpakken, maar het is ons niet gelukt die aandacht te verkrijgen”, reageert Wentink na afloop van de raadsvergadering.

Ondanks dat de overige partijen het vooorstel van de VVD sympathiek vonden stemden tegen.  CDA-raadslid Niek Bragt: “Ook bij onze fractie heeft de Dijkstraat prioriteit, maar het is niet nodig om daarvoor nu al een potje te maken. We begrijpen de goede bedoelingen, maar laten we eerst de juiste procedure volgen: eerst plan maken voor de Dijkstraat en dan kijken naar de financiën. Verantwoordelijk wethouder voor financiën Marieke Frank beaamde de reactie van haar partijgenoot. “De aanpak van de Dijkstraat is zeer ver in de planvorming. We blijven in gesprek met de centrumcommissie en het plan ligt in de lijn van programma Keisterk Lichtenvoorde. We zullen  ook steeds de benodigde middelen daarvoor tegenover stellen”, stelde ze.

Burgerinitiatief

Op 12 januari is er een inloopbijeenkomst georganiseerd in Grand Café Markt 5. De bedoeling is de panden waar Lidl, Schlecker, Aldi, Reukers gehuisvest waren te slopen. Ook zullen in het plan de panden van drogisterij Leferink en die van de Verfdiscounter waarschijnlijk niet aan de sloophamer ontkomen. Daarvoor komen er 15 tot 20 huur- of goedkope koopwoningen. In het plan zijn de geopperde ideeën van de actie ‘Geef Lichtenvoorde Kleur’ niet meegenomen: het eerste voorbereidingsbesluit voor de Dijkstraat was op 17 december 2014 genomen en dus moest voor het passeren van het jaar een plan liggen. Die werd vijf dagen te laat, op 22 december 2015 door de raad aangenomen. Wanneer het plan doorgang vindt, geeft dit een enorme druk op winkels en horeca buiten de centrumkern van Lichtenvoorde. Panden dalen in waarde en de huurprijzen in het centrumgebied worden automatisch hoog gehouden door Dijkstraat af te waarderen naar een woongebied. Aan de Dijkstraat en in het verlengde, de Aaltenseweg en Vragenderweg, zijn 24 ondernemingen gehuisvest. De raad kan het plan alleen tegenhouden wanneer er een alternatief haalbaar plan wordt geboden. Er is een burgerinitiatief begonnen.
Voor de aanpak van de Dijkstraat zoals die op 12 januari in Markt 5 gepresenteerd wordt, kunnen de kosten oplopen tot boven de 4 miljoen euro. Het is nog uiterst onzeker of woningcorporatie Pro Wonen gaat meedoen in het plan.