Winterswijk, Oost Gelre en Waterschap sluiten Afvalwaterakkoord ‘WintLicht’

LICHTENVOORDE/WINTERSWIJK – ‘Samen verder met het afvalwater’. Dat is de inzet van het Afvalwaterakkoord tussen de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel. Deze partners in afvalwater leggen met dit akkoord de kansen vast die de onderlinge samenwerking biedt. Naast forse structurele besparing neemt door dit akkoord ook de kwaliteit van de afvalwaterketen toe.

Met het nieuwe Afvalwaterakkoord werken de drie partijen voortaan minder vrijblijvend aan drie doelen uit het Bestuursakkoord Water 2011:
a) Het dagelijks functioneren van de afvalwaterketen uitvoeren tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten;
b) De kwetsbaarheid verminderen van organisatie en functioneren van de afvalwaterketen;
c) Het vergroten van de kwaliteit (duurzaamheid) van de afvalwaterketen, mede door het ontplooien van gezamenlijke innovaties.

Dat zijn de doelen van de samenwerking tussen de gemeenten Winterswijk en Oost Gelre en Waterschap Rijn en IJssel. Die samenwerking is donderdag 8 december 2016 in het gemeentehuis van Winterswijk beklonken met de ondertekening van het afvalwaterakkoord door wethouder Rik Gommers van de gemeente Winterswijk, wethouder Vincent van Uem van de gemeente Oost Gelre en heemraad Peter Schrijver van Waterschap Rijn en IJssel.

De afvalwaterketen
Gemeenten en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de afvalwaterketen, bestaande uit riolering en afvalwaterzuivering. Het afvalwater vanuit Winterswijk, Groenlo, Lichtenvoorde en omliggende plaatsen wordt via de gemeentelijke (druk)riolering en hoofdtransportleidingen van het waterschap getransporteerd naar de rioolwaterzuiveringen Winterswijk en Lichtenvoorde van Waterschap Rijn en IJssel.

Gemeenten en waterschap hebben de handen ineen geslagen voor een optimale en duurzame afvalwaterketen ten behoeve van een gezond watersysteem. Vincent van Uem, wethouder Ruimtelijk beheer van de gemeente Oost Gelre: “Het afvalwaterakkoord past in een tijd waarin we dingen anders moeten doen en met minder. Alleen ben je sneller, samen kom je verder. Met het waterschap en gemeenten in de regio werken we al heel lang goed samen. Dit afvalwaterakkoord legt deze ingeslagen weg vast met onze buurgemeente en het waterschap”.

Bredere samenwerking in de afvalwaterketen
De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk en Waterschap Rijn en IJssel werken op het gebied van het afvalwaterbeheer samen in het afvalwaterteam WintLicht. Naast deze operationele samenwerking tussen waterschap en buurtgemeenten werken ze ook -met 8 overige Achterhoekse gemeenten- in breder verband samen in de Achterhoek+ samenwerking voor bovenlokale opgaven.
Naast slimmer investeren met minder kosten richt die samenwerking zich ook op het verhogen van de kwaliteit van de afvalwaterketen en het verminderen van de kwetsbaarheid door het zo doelmatig mogelijk inzetten van het personeel van de samenwerkende partijen.

Maatregelen
In het afvalwaterakkoord komen de gemeenten en het waterschap overeen dat ze de komende jaren de focus leggen op een drietal projecten te weten: Waterketenanalyse, Drukriolering en Risico-gestuurd rioolbeheer. Voor elk project is een van de organisaties trekker. Door deze projecten samen op te pakken denken de partners in de toekomst een structurele besparing te realiseren van circa €250.000,- per jaar op de stijgende kosten. Peter Schrijver, heemraad van Waterschap Rijn en IJssel: “Heftigere regenbuien door de klimaatverandering, strengere milieuregels en vervanging van de riolering en zuivering zorgen voor hogere kosten. Door slim samen te werken kunnen we kosten besparen door gebruik te maken van elkaars deskundigheid en kennis. ‘Werken tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten’ is dan ook het motto van de samenwerking tussen de gemeenten en het waterschap.”

Locatie ondertekening
De ondertekening van het afvalwaterakkoord WintLicht vond plaats in het gemeentehuis van Winterswijk. De gemeente Winterswijk werkt al vele jaren samen met Waterschap Rijn en IJssel. Watersysteem en afvalwaterketen worden daarin als geheel beschouwd. Wethouder Rik Gommers van de gemeente Winterswijk “Het is goed om te zien dat de jarenlange samenwerking met het waterschap en de gemeenten nu ook bestuurlijk wordt bekrachtigd. Hiermee maken we Den Haag duidelijk dat de we in de Achterhoek werk maken van de samenwerking”