Category Archives: Regionaal

UWV verwacht herstel Gelderse Arbeidsmarkt

GELDERLAND – In mei daalden de WW-uitkeringen in de Gelderse regio’s opzichte van april in vrijwel alle sectoren. Ook vergeleken met mei 2020 was er een afname. De spanning op de arbeidsmarkt stijgt; werkzoekenden hebben meer kansen op werk en werkgevers komen moeilijker aan nieuw personeel. Voor 2021 verwacht UWV eerst een toename van het aantal gewerkte uren in Nederland. De banen dalen dit jaar nog wel licht; zowel landelijk als in de Gelderse regio’s. Alleen in Rivierenland is de verwachting dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Sommige sectoren groeien echter al in 2021, zoals de uitzendbranche en het openbaar bestuur. In 2022 stijgt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen in Nederland.

WW-uitkeringen in Achterhoek dalen in mei in alle sectoren
Eind mei 2021 verstrekte UWV 3.161 WW-uitkeringen in de Achterhoek. Ten opzichte van de maand daarvoor is dit een daling van 5,8% (-195 uitkeringen). Landelijk daalde de WW met 6,1%. In alle sectoren daalde de WW. Ook ten opzichte van een jaar geleden is het aantal WW-uitkeringen lager. De regionale daling is 22,9%, oftewel 941 uitkeringen. Deze afname is sterker dan de landelijke daling over het afgelopen jaar (-17,6%).

Herstel arbeidsmarkt zet in: eerst meer uren, daarna meer banen verwacht
De arbeidsmarkt in de Gelderse regio’s blijkt zich te herstellen van de coronacrisis. De WW-uitkeringen nemen af en het aantal vacatures groeit. Daarmee neemt de spanning toe; er zijn meer kansen voor werkzoekenden en werkgevers kunnen moeilijker nieuw personeel vinden. Er zijn echter wel verschillen tussen sectoren en beroepen. Dat blijkt ook uit de arbeidsmarktprognoses die UWV voor 2021 en 2022 opstelde. Door de coronacrisis zit er een grote mate van onzekerheid in de arbeidsmarktprognose.

UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in de loop van 2021 en 2022 aantrekt. In 2021 neemt eerst het aantal gewerkte uren toe; landelijk met 2%. Het aantal banen van werknemers daalt dit jaar nog wel. In het algemeen gaat het om een zeer lichte krimp van 0,1% tot 0,8% in de Gelderse regio’s. Enige uitzondering is Rivierenland, de verwachting is hier dat het totaal aantal banen gelijk blijft. Landelijk is er sprake van een krimp van 0,2%. Die afname doet zich vooral voor in sectoren die vorig jaar ook al krompen, zoals de horeca en cultuur, sport & recreatie. Een uitzondering hierop is de uitzendbranche: de uitzendbanen stijgen dit jaar het hardst, na een sterke krimp in 2020. Deze sector reageert vaak als eerste bij een omslag op de arbeidsmarkt. Ook enkele andere sectoren groeien dit jaar, zoals het openbaar bestuur.De steunmaatregelen voor het bedrijfsleven en de stijging van WW- en bijstandsuitkeringen zorgen voor een groter beroep op gemeenten en uitvoeringsorganisaties zoals UWV. In 2022 neemt – naast de gewerkte uren – ook het totaal aantal banen weer toe in Nederland.

Meer informatie over de arbeidsmarkt vindt u op https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/.

Studenten Tuin & landschap leggen zwemvijver aan

DOETINCHEM – Studenten Tuin & landschap van Zone.college in Doetinchem hebben meegewerkt aan de aanleg van een zwemvijver in het buitengebied van Warnsveld. In samenwerking met vijverspecialist Valle Verzasca werkten de mbo-studenten aan de vijverrand en het filtersysteem. Een medewerker van het bedrijf (tevens oud-student van de opleiding) gaf uitleg over de aanleg en de werking van het plantenfilter.

Het aanleggen van een zwemvijver is steeds vaker onderdeel van het dagelijks werk van hoveniers. Ook in de opleiding Tuin & landschap wordt hier dus aandacht besteed. Het gaat dan niet alleen om de technische kant, ook het duurzaamheidsaspect komt aan de orde. Jos Melgers, docent Tuin & landschap legt uit: ‘Ecologische zwembassins zijn vriendelijk voor mens en natuur. Er worden namelijk geen chloorderivaten toegevoegd. Vaak moeten klanten een beslissing nemen: een zwembad of een vijver. Een zwemvijver of vijver bad is dan een ideale tussenoplossing. Houd er wel rekening mee dat in een zwemvijver of biologische vijver waterdiertjes en kikkers kunnen zitten. In een klassiek zwembad zitten deze diertjes natuurlijk ook, maar dan overleven ze het niet door het gehalte chloorderivaten.’

Op dit moment volgen ruim 45 studenten de opleiding Tuin & landschap in Doetinchem. Praktijk-rijk leren staat in alle opleidingen centraal. Studenten voeren opdrachten uit in en voor de praktijk en maken zo actief kennis met actuele vraagstukken uit de branche

Lezing “Mondriaan in Muziek” bij Boogie Woogie en “Students on Stage”

WINTERSWIJK – Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de belangrijke kunstschilder Piet Mondriaan en voorman van de kunststroming “De Stijl” is geboren. Hieraan zal veel aandacht worden gegeven door het organiseren van verschillende activiteiten. Uiteraard gebeurt dit ook in Winterswijk waar Piet Mondriaan een groot deel van zijn jeugd heeft gewoond.

Kunst verbindt!
Een beter moment om de samenwerking tussen Villa Mondriaan en Boogie Woogie aan te halen is eigenlijk niet te bedenken. Onlangs hebben beide organisaties afgesproken om elkaar te versterken omdat er zoveel overeenkomsten en overlappingen zijn. Dat is ook het geval bij muziek en beeldende kunst. Mondriaan liet zich inspireren door muziek. Een voorbeeld is zijn laatste werk, Victory Boogie Woogie, een werk bestaande uit verschillende gekleurde vakjes en dansende lijnen die verwijzen naar het dynamische tempo en bruisende levensritme van New York en de pre-jazz stijl Boogiewoogie.

Lezing
Om meer te focussen op de relatie schilderkunst versus muziek organiseren Villa Mondriaan en Boogie Woogie de lezing “Mondriaan in Muziek” op vrijdag 25 juni. Gerben Grooten, directeur – bestuurder bij Boogie Woogie, zal dan ingaan op de betekenis van muziek voor Piet Mondriaan en hoe hij daardoor werd beïnvloed.
De lezing begint om 19.30 uur in de concertzaal aan de Roelvinkstraat. Hieraan voorafgaand geven leerlingen vanaf 18.30 uur een concert in de foyer, “Students On Stage”.

Reserveren
Beide activiteiten zijn gratis toegankelijk. Voor de lezing is reserveren verplicht. Dat kan bij Villa Mondriaan via https://villamondriaan.nl/piet-was-jarig/, e-mail: info@villamondriaan.nl of telefoon: 0543 – 51 54  00

Boogie Woogie’s kunst- en cultuurprogramma “Uit de Kunst” op stoom!

WINTERSWIJK – Op 22 juni aanstaande is het de derde keer dat het informatieve radioprogramma ‘Uit de Kunst’ van Boogie Woogie, instituut voor kunst en cultuur te beluisteren is. Uit diverse reacties blijkt dat het programma in een behoefte voorziet. Daarom gaan Boogie Woogie en RTV Slingeland vol enthousiasme verder met het brengen van lokaal nieuws over alles dat met kunst- en cultuur te maken heeft in de regio Winterswijk.

Inhoud programma komende uitzending
In elke uitzending zijn vaste rubrieken waarbij o.a. aandacht zal zijn voor wat geweest is, wat er op korte termijn gaat gebeuren en ook wat er in de nabije toekomst op de agenda staat. Dit geldt ook voor de uitzending die geagendeerd staat voor dinsdag 22 juni a.s., van 18.00 uur tot 19.00 uur. In deze ‘Uit de Kunst’ editie zullen docent gitaar Léon Venderbosch en balletdocent Milly Klein uit de doeken doen wat het belang is van de relatie tussen klassieke muziek c.q. ballet enerzijds en lichte muziekstijlen als pop, jazz en Urban Dance stijlen zoals HipHop anderzijds. Ook zal er aandacht zijn voor het komende afscheid van Milly Klein die, na vele jaren van optimale inzet voor Boogie Woogie, met pensioen zal gaan. In de vooruitblik komen o.a. projecten van Lang Leve kunst/ Cultuur-en Erfgoedpact voorbij, de lezing “Mondriaan in Muziek” (samenwerking met Villa Mondriaan), D-examenconcert, zomerconcert, balletuitvoering.

Frequentie
Tot en met de zomervakantie zijn er nog drie uitzendingen van “Uit de Kunst”. De eerstvolgende data zijn 13 juli, 24 en 31 augustus. Het streven is om daarna over te gaan naar tweewekelijkse uitzendingen.
Zowel RTV Slingeland als Boogie Woogie hopen met dit programma veel nieuwe luisteraars te trekken die geïnteresseerd zijn in alles wat te maken heeft met welzijn, kunst en cultuur in de regio Oost-Achterhoek en de gemeente Winterswijk.

Vragen/ opmerkingen
Mochten er na een uitzending vragen zijn of aanvullende opmerkingen dan kan contact worden opgenomen met Boogie Woogie. Ook kan aandacht worden gevraagd voor relevante activiteiten op het terrein van kunst en cultuur die binnenkort van start gaan.
E: info@boogiewoogie.nl
T: 0543 51 55 69

Wandeling in Winterswijk met aandacht voor kunst en erfgoed

WINTERSWIJK – Op dinsdag 13 juli organiseert Boogie Woogie, samen met partners in de kunst- en cultuursector, een wandeling langs mooie cultuurlocaties in de kern van Winterswijk. Bijzonder bij deze wandeling is dat er op elke plek een passende activiteit plaatsvindt.

De partners
Het initiatief is ontstaan door een samenwerking van zes belangrijke organisaties in het cultuurleven van Winterswijk; Villa Mondriaan, Wereld van Wenters (Vereniging Het Museum), Jacobskerk (beiaardier Wim Ruessink), Doopsgezinde kerk, gemeente Winterswijk (vrijheidspark) en Boogie Woogie. Tijdens de wandeling worden alle locaties bezocht waarbij informatie wordt gegeven, muziek wordt gemaakt (klassieke Spaanse gitaarmuziek en popmuziek met vocaliste door gitarist Bart Konings, Wim Ruessink op de beiaard), aandacht is voor geschiedenis (monumenten in Vrijheidspark), gedichten (van Komrij naar Krosenbrink door Ria Olijslager bij Doopsgezinde Kerk), erfgoed (oude Bakkerij in Wereld van Wenters) en beeldende kunst (Villa Mondriaan).

Groepsgrootte
De wandeling inclusief activiteiten, opgezet voor senioren,  start om 11 uur en duurt circa anderhalf uur. Bij grote belangstelling zijn er ook startmomenten in de middag. Door de RIVM maatregelen, die gelukkig steeds meer versoepeld worden, kan er gelopen worden in groepen van maximaal 4 personen. Hoewel de focus is gericht op ouderen is het goed mogelijk dat een oudere deelnemer wordt vergezeld door een jonger familielid, een mantelzorger of een zorgmedewerker. Een groepje kan dus gemêleerd van samenstelling zijn. Bovendien is er begeleiding door vrijwilligers.

Kader
Het project is onderdeel van Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek en Lang Leve Kunst Oost Achterhoek. Deze organisaties zetten zich in voor het versterken en zichtbaar maken van de culturele identiteit en leefbaarheid van de regio en het bevorderen van welzijn met als dragers cultuur, erfgoed en amateurkunst.

Aanmelden
Door het grote enthousiasme van de deelnemende organisaties is deelname gratis. Opgeven kan t/m vrijdag 2 juli bij Boogie Woogie, e-mail: info-llkoa@boogiewoogie.nl, telefoon: 0543 51 55 69