Categoriearchief: Regionaal

Clubs uit Winterswijk halen € 9156 op met Grote Clubactie 2020

WINTERSWIJK – Ruim 300.000 verkopers zetten zich de afgelopen maanden in om loten te verkopen tijdens de Grote Clubactie. In Winterswijk lukte het verenigingen om in totaal € 9156 op te halen. Landelijk deden zo’n 5.300 verenigingen mee met de Grote Clubactie. Samen haalden zij dik 9,5 miljoen euro op door meer dan 3 miljoen loten te verkopen. De deelnemende clubs verbreken hiermee alle records.

Dit jaar deden in Winterswijk de volgende clubs mee en zij haalden de volgende bedragen op. Hiervan gaat 80% naar de club!

Winterswijk Ratum Muziekvereniging Crescendo Ratum €3957
Winterswijk Budocentrum Winterswijk €2562, Schietvereniging Diana €450, Jazzy Women €300
Winterswijk Meddo SC Meddo €1887

Meer clubs dan vorig jaar
“Dit is de grootste opbrengst in de 48-jarige geschiedenis van de Nationale Grote Clubactie.” Directeur Frank Molkenboer kan zijn geluk niet op: “Ik ben supertrots dat iedereen zo zijn best heeft gedaan. Juist in deze moeilijke tijden is dit soort saamhorigheid belangrijk.” De afgelopen jaren daalde het aantal clubs dat deelnam aan de Grote Clubactie. Die trend is volgens Molkenboer nu “krachtig doorbroken”. Dit jaar doen er zelfs weer meer clubs mee dan vorig jaar. “Dit laat zien dat de loterij nog steeds springlevend is. En dat is fijn, want ook in de toekomst hebben verenigingen onze loterij keihard nodig om financieel gezond te blijven.”

De Grote Clubactie op volle kracht online
Verkopers gingen dit jaar nog steeds ‘ouderwets’ langs de deuren, waarbij voldoende afstand werd bewaard. Daarnaast werden vanwege de coronacrisis krachtige nieuwe online middelen ingezet. Zo kon de verkoop volledig coronaproof doorgaan. Met succes, in totaal werden 3.173.719 loten verkocht, waarvan maar liefst 1,2 miljoen loten online. De verkopers bleken digitaal enorm creatief: QR-codes, e-mail, social media en WhatsApp werden ingezet om loten te verkopen. Duizenden video’s werden online gedeeld om familie en vrienden aan te zetten tot het kopen van een lot of anderen te enthousiasmeren. Voor het eerst gebeurde dit ook via TikTok. Kinderen deelden talloze filmpjes met de hashtag #groteclubactie.

Vereniging gesteund?
Niet alleen voor de deelnemende clubs, ook voor alle mensen die een lot hebben gekocht, is het een bijzonder jaar. Er zijn dit jaar namelijk veel meer prijzen te winnen en de prijzenpot is aanzienlijk verhoogd. De winkans is dit jaar zelfs 1 op 10. Check uw lot(en) vanaf 10 december via de lotchecker op clubactie.nl om te kijken of er een prijs op is gevallen.

NL-Alert controlebericht op 7 december

Maandag 7 december rond 12.00 uur zendt de overheid een NL-Alert controlebericht uit in heel Nederland. Het NL-Alert controlebericht ontvang je op je mobiel. Met het NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Let op: het NL-Alert controlebericht kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

Een giftige rookwolk. Een terroristische aanslag. Een grote natuurbrand in een wandelgebied. Alleen bij noodsituaties waarbij direct handelen noodzakelijk is, zetten veiligheidsregio’s NL-Alert in. Dat is belangrijk, want daardoor weten Nederlanders dat zij alert moeten zijn en in actie moeten komen wanneer zij een NL-Alert ontvangen.

In een NL-Alert staat wat er aan de hand is, wat je moet doen en waar je meer informatie kunt vinden. Negen op de tien Nederlanders gaf in een recent onderzoek aan een NL-Alert direct na ontvangst te lezen en over te gaan tot actie.

NL-Alert wordt steeds vaker ingezet bij noodsituaties. Zo werden vorig jaar 174 NL-Alerts uitgezonden, in 2013 waren dit er 33. Op 14 december 2012 werd NL-Alert voor het eerst ingezet bij een brand in het Groningse Tolbert. Sindsdien zijn er ruim 899 NL-Alerts uitgezonden bij ongeveer 450 incidenten.

“Bij een ramp in jouw omgeving wil je weten wat er aan de hand is en wat je moet doen”, zegt Diemer Kransen, directeur en regionaal commandant brandweer bij Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland. “Met het controlebericht laten we mensen ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zo weten zij hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. Dat is belangrijk, omdat mensen alert moeten zijn als er daadwerkelijk een levens- of gezondheidsbedreigende situatie in de buurt plaatsvindt en zij in actie moeten komen.”

Controlebericht
Met het landelijke NL-Alert controlebericht kun jij ervaren hoe het is om een NL-Alert te ontvangen. Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen. Dinsdag 1 december start een landelijke publiekscampagne voor het NL-Alert controlebericht.

Het vorige controlebericht dat op 8 juni 2020 is verzonden, werd door 90 procent van de Nederlanders van 12 jaar en ouder op de mobiele telefoon ontvangen. Ook onder ouderen is het bereik zeer hoog: driekwart van de 75-plussers heeft het controlebericht van afgelopen juni ontvangen.

Hoe werkt NL-Alert
Je ontvangt NL-Alert op je mobiel. Daarvoor hoef je niets te doen. Wanneer je een NL-Alert op je mobiel ontvangt, laat je telefoon een hard en doordringend alarmgeluid horen. Let op: NL-Alert kan luid binnenkomen als je een koptelefoon of oordopjes gebruikt.

NL-Alert is ook te zien op steeds meer digitale reclameschermen en digitale reisinformatieschermen van trein, bus, tram en metro.

Zie je een NL-Alert? Lees meteen het bericht, kom in actie en help anderen.

EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and Mobility’.

Kunstwerk Haas markeert 15 jaar Bronckhorst

BRONCKHORST – Dit jaar bestaat de gemeente Bronckhorst 15 jaar. Van festiviteiten is het door corona niet gekomen dit jaar. Toch wilden burgemeester en wethouders het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

In de zomer kochten ze daarom het kunstwerk Haas aan van kunstenaar Albert Kramer. Hij exposeerde in beeldentuin- en galerie De Hulenhof in Zelhem een aantal bijzondere kunstwerken met hazen en deze sprong eruit omdat de haas sprekend lijkt op de haas in het logo.

De haas kreeg op 30 november een plek bij de bankjes aan de voorkant van het gemeentehuis. Wethouder Evert Blaauw van kunst en cultuur: “Het kunstwerk past prachtig bij onze gemeente en de omgeving van het gemeentehuis. Bezoekers kunnen er zo op hun gemak van genieten. Met de aankoop ondersteunen we bovendien de kunst- en cultuursector. Een van de sectoren die zware tijden beleeft door de coronacrisis. Met de aankoop markeren we op een mooie manier toch nog ons 15-jarig jubileum als gemeente Bronckhorst.”

Verondiepen van de kleiput in Winterswijk stopt eerder

WINTERSWIJK – De natuurwaarde van de kleiput in Winterswijk kan tot op zekere hoogte verbeteren door de verondieping. Maar die kwaliteitsverbetering is minder groot dan we willen. Dat blijkt uit recent ecologisch onderzoek.  Daarom besluit het college van burgemeester en wethouders om eerder te stoppen met de verondieping van de kleiput volgens het huidige inrichtingsplan. Maatregelen die de natuurwaarden nog kunnen versterken, voert de gemeente tot uiterlijk 2023 uit.

Inge klein Gunnewiek: “Daar waar we oevers kunnen verbeteren en een impuls kunnen geven aan flora en fauna treffen we maatregelen. Het recente onderzoek geeft ons daar richtingen voor. In het eerste kwartaal van volgend jaar bepalen we met input van belanghebbenden het pakket met maatregelen en wanneer we de werkzaamheden uitvoeren.”

Afronding werkzaamheden
Vier jaar eerder dan gepland rondt de gemeente de herinrichting van de kleiput af. Uiterlijk in 2023. Afhankelijk van de hoeveelheid verbeteringen die nog kunnen worden uitgevoerd, zijn de werkzaamheden afgerond en opgeleverd in de winter van 2021/2022 of in de winter van 2022/2023. Dit gebeurt in afstemming met het Waterschap Rijn en IJssel.

Afwerking kleiput
Voor de planten en dieren in de waterplas is een goede bodem- en waterkwaliteit met variatie in bodemdiepte van belang. De gemeente gaat daarom eerst bepalen of er nog een vulperiode nodig is om de kleiput goed te kunnen afwerken. Daarbij kijkt de gemeente welke extra maatregelen ze kan treffen om de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren. Komend voorjaar neemt het college een besluit over de afwerking van de kleiput. Belanghebbenden en mensen in de omgeving krijgen daarover een bericht van de gemeente.

Gevolgen gebiedsvisie Molenveld
Het college moet op zoek naar andere middelen voor de toekomstige maatregelen in dit gebied. Nu overtollige grond van projecten niet meer afgezet wordt in de kleiput, moet de gemeente extra investeren in de afvoer van die gronden. Daarmee valt de oorspronkelijke dekking voor de uitvoering van de volledige gebiedsvisie Molenveld weg. De verwachte opbrengsten van de herinrichting zijn lager, omdat het project kleiput eerder stopt.

Project verondieping kleiput
Eind 2018 startte de gemeente de herinrichting van de kleiput met als doel de natuurkwaliteit te verbeteren. Door het toepassen van grond in de kleiput (het verondiepen) werd een ondiepere plas met flauwe oevers gerealiseerd. Dit biedt meer kansen voor flora en fauna in en om de kleiput.

De vrouw in de Art Nouveau-tijd Kunstlezing door Jalf Flach

BREDEVOORT – Naar aanleiding van de expositie ‘Godinnen van de Art Nouveau’ in het Allard Pierson Museum (Amsterdam) geeft Jalf Flach op vrijdag 4 december een kunstlezing in de Koppelkerk met de titel ‘De vrouw in de Art Nouveau-tijd’.

Met de titel ‘Godinnen van de Art Nouveau’ zou je kunnen denken dat het leven ‘hemels’ was voor de vrouw in de belle époque-periode. Dat was lang niet altijd het geval. Ze heeft er – soms letterlijk – hard voor moeten knokken om een vergelijkbare levensruimte te krijgen als de heren als vanzelfsprekend voor zichzelf innamen.

Jalf Flach zal hier uitgebreid op ingaan in de lezing. Maar ook de ‘femme fatale’ en de ‘femme fragile’ komen aan bod. En de fietsende vrouw, kunstenaarskoppels, vrouwenondernemingen, mode en parfumflesjes. En over een mysterie verstopt in een enorme gevelversiering in Brussel.

In het eerste deel van de avond wordt een algemene inleiding gegeven in de Art Nouveau, om vervolgens in het tweede deel van de avond het thema ‘De vrouw in de Art Nouveau-tijd’ uit te diepen. Kunst in het algemeen en de schoonheid van de Art Nouveau in het bijzonder spelen een belangrijke rol in het leven van spreker Jalf Flach. Al enkele jaren geeft hij lezingen door het hele land en nu dus ook in Bredevoort.

Naast de 30 beschikbare plaatsen in de Koppelkerk is de lezing tevens vanuit huis te volgen via livestream. Zie hiervoor de website van de Koppelkerk.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort
Datum: vrijdag 4 december
Aanvang: 20.00 uur (zaal open: 19.45 uur)
Entree: vanaf € 12,- (bij duo-ticket)
Tickets: www.koppelkerk.nl