Categoriearchief: Regionaal

GGD presenteert resultaten derde coronapeiling

‘Ik ben gezond, mag niet klagen, maar vind de maatschappij ingewikkeld. Ik zie wel de noodzaak van de maatregelen, maar hoop dat we snel weer normaal mogen leven.’ Dit zei één van de deelnemers aan het vervolgonderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland.

Corona treft ons allemaal! Daarom doet GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek naar de gevolgen van de coronacrisis op het leven van de inwoners in de regio NOG. Van 16 tot 23 juni vond een derde peiling plaats. Ruim 2500 mensen hebben meegedaan door een online vragenlijst in te vullen. De eerste twee peilingen deed de GGD in maart en april.

Angst en bezorgdheid nemen verder af
Nu het aantal ziekenhuisopnamen en de sterfte door het coronavirus daalt, zien we ook dat de angst onder de bevolking afneemt. In juni gaf 15% van de mensen aan bang te zijn door de situatie rondom corona. In maart was dit een stuk hoger: 38%.

Ook de bezorgdheid neemt af. In juni gaf minder dan de helft aan bezorgd te zijn, in maart was dat ruim driekwart. Mensen die bezorgd zijn, hebben (nog steeds) vooral zorgen over de gezondheid van zichzelf en naasten, maar nu ook over de komst van een mogelijke tweede coronagolf. Ook zien we dat ruim de helft (van de mensen die bezorgd zijn) zich zorgen maakt, omdat anderen zich niet aan de anderhalve meter afstand houden.

Welbevinden lijkt te verbeteren maar sociale contacten worden nog steeds gemist
Het gemiddelde rapportcijfer dat mensen hun leven geven is in juni een 7,4. Dit is hoger dan in maart en april (7,1). Mensen die alleen wonen scoren het laagst. De meeste mensen die een onvoldoende geven noemen als oorzaak dat ze last hebben van de huidige maatregelen.

Nog steeds missen veel mensen het afspreken met familie en vrienden, al zien we wel dat dit percentage afneemt (70% vs. 83% in april). De groep mensen die zich eenzaam voelt blijft met 18% even hoog als in de maanden maart en april. Verder zien we dat 7 op de 10 mensen lichamelijk contact missen.

Draagvlak voor de maatregelen neemt af
Ruim tweederde van de respondenten vindt dat de Nederlandse overheid voldoende maatregelen neemt om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Een kwart vindt alle maatregelen die worden genomen overdreven. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de peiling van eind april en ruim 3,5 keer zoveel als in maart. Jongere volwassenen vinden de maatregelen vaker overdreven dan 65-plussers.

Veel mensen houden zich aan de maatregelen, maar we zien wel dat het lastiger wordt. In juni geeft nog 47% van de respondenten aan dat het hen (zeer) goed lukt om 1,5 meter afstand te houden, terwijl dit in maart en april nog boven de 70% lag. Ook lijken mensen minder vaak hun handen te wassen.

Weinig mensen met verkoudheidsklachten laten zich testen
Sinds 1 juni kan iedereen met verkoudheidsklachten zich laten testen op het coronavirus. Van mensen die in de afgelopen twee weken verkoudheidsklachten hadden, heeft slechts 1 op de 8 zich laten testen op het coronavirus. Veel genoemde redenen om niet te laten testen waren: de klachten zijn niet ernstig genoeg; ik denk dat het een normale verkoudheid is; ik vind testen onzin/niet nodig; de klachten waren snel weer over.

Jazz en klassiek in Openluchttheater Eibergen

EIBERGEN – Jazz-zangeres Marit van der Lei en violist Tim Brackman geven zaterdag 11 juli om 16:00 uur een intiem concert in Openluchttheater Eibergen. Beide musici doen een set van 45 minuten. Brackman neemt alt violiste Floor le Coultre mee, Van der Lei wordt begeleid door basgitarist Marre de Graaff.

Brackman (1993) haalde zijn masterdiploma aan het conservatorium in Den Haag bij Vera Beths en studeert momenteel in Italië. De violist won meerdere prijzen, onder meer op het Prinses Christina Concours. Samen met Floor le Coultre vertolkt hij in het openluchttheater onder meer werken van Bach en Bartok.

Van der Lei heeft een zeer expressieve stem. Zij wordt begeleid door bassist Marre de Graaff. Uitgevoerd worden eigen composities, aangevuld met improvisaties op zelf geschreven gedichten of klankwerelden. In verband met de coronaregelgeving kunnen maximaal honderd bezoekers dit dubbelconcert bijwonen. Een online ticket kost 10 euro. Bezoekers mogen hun eigen drankje meenemen. Alle informatie over de optredens en de online ticketshop zijn te vinden op www.openluchttheatereibergen.nl.

ZomerBieb boordevol activiteiten

ACHTERHOEK – Tijdens de zomerperiode bruist de Bibliotheek Oost-Achterhoek van energie. Zowel voor de jeugd als voor volwassenen zijn diverse activiteiten georganiseerd. Van gratis workshops over fiets- en wandelapps tot lees- en luisterapps, van Vakantielezen tot zomerBIEBlabs.

Van zomerBIEBlabs tot vakantielezen én een spannende zoektocht
Voor alle basisschoolleerlingen heeft de Bibliotheek Oost-Achterhoek spannende activiteiten op de planning staan. De jongste kinderen kunnen deelnemen aan een uitdagende versie van Vakantielezen, waarbij ze op reis gaan naar zes landen én kans maken op leuke prijzen. De landkaarten hiervoor zijn uitgedeeld op de scholen, maar ook verkrijgbaar in de Bibliotheek.
De iets oudere jeugd kan deelnemen aan een spannende zoektocht naar ‘Boekie’. Deze zoektocht, waarbij het lezen op een boeiende wijze gepromoot wordt, is helemaal online.

De online BIEBlabs, die in de Coronatijd het levenslicht zagen, krijgen een vervolg in ‘zomerBIEBlabs’, een samenwerking tussen de Bibliotheek Oost-Achterhoek en Muziek & Kunstwijs. Tijdens deze BIEBlabs worden elke week online workshops gegeven met het thema ‘water’. Aanmelden voor de laatste twee activiteiten verloopt via de website www.oostachterhoek.nl/zomerbieb

Fietsen en wandelen met de smartphone

Voor alle fans van fiets- en wandeltochten organiseert de Bibliotheek in samenwerking met iPad4Senior twee workshops. Op woensdag 15 juli en 12 augustus, van 10.00-12.00 uur, wordt de workshop ‘Wandelen met Google Maps’ gegeven. Op woensdag 22 juli en 19 augustus, van 10.00-12.00 uur, staat ‘Fietsen met fietsapps’ op de kalender. Deelname is gratis! Aanmelden kan op de website: www.oostachterhoek.nl/zomerbieb

VakantieBieb weer open voor leden en niet-leden
Al jaren is het een succes, de gratis VakantieBieb-app met e-books. Dit jaar is het een gloednieuwe app, met e-books, maar ook met luisterboeken. En natuurlijk nog steeds gratis. Download de app in de stores en maak er een heerlijke lees- en luisterzomer van.

Leesclub over ‘Melancholie van de onrust’ van Joke Hermsen

BREDEVOORT – In tijden van corona staat de Koppelkerk met een leesclub stil bij boeken die ons juist nu wat te zeggen kunnen hebben. In de vierde leesclub op vrijdag 24 juli mei staat ‘Melancholie van de onrust’ van schrijver-filosofe Joke Hermsen op het programma. Hoe houden we onze melancholie in toom in deze onzekere en angstige tijden?

Wij zijn een homo melancholicus, stelt Joke Hermsen. We hebben weet van verlies en vergankelijkheid en proberen dit besef om te buigen tot hoop en creativiteit. Als het tij echter tegenzit en onze melancholie door onrust en angst slechts naar de duistere kant van het verlies getrokken wordt, kan deze omslaan in depressiviteit. Deze coronapandemie confronteert ons met onzekerheid, angst en eenzaamheid; hoe houden we onze melancholische inborst in toom?

Behalve rust, liefde en aandacht hebben we ook sociale verbondenheid en een bloeiend politiek-culturele wereld nodig om onze melancholie ‘gezond’ te houden, stelt Hermsen. In het boek ‘Melancholie van de onrust’ onderzoekt ze met denkers als Hannah Arendt, Ernst Bloch en Lou Andreas-Salomé wanneer de mens nog over voldoende moed, daadkracht en hoop beschikt om over het verlies heen te stappen en een nieuwe verhouding tot de wereld en zichzelf te zoeken.

Deze vierde leesclub zal – met de versoepeling van de corona-maatregelen – niet langer online, maar fysiek in de Koppelkerk plaatsvinden. Er is plaats voor maximaal 8 personen.  Lezers wordt ter voorbereiding van de leesclub gevraagd om thema’s en passages te noteren waarover men van gedachten wil wisselen. Sylvia Heijnen, codirecteur van de Koppelkerk, leidt het gesprek.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, 7126 AG Bredevoort
Datum: vrijdag 24 juli
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Entree: vrije gift

Aanmelden: www.koppelkerk.nl

Leden profiteren van forse winstuitkering

2019: beste jaar ooit voor OVM Onderlinge Verzekeringen
BORCULO – OVM Onderlinge Verzekeringen heeft een zéér goed jaar achter de rug. Daardoor hebben de leden over het boekjaar 2019 een forse winstdeling op hun bankrekening mogen ontvangen. De premierestitutie bedraagt 18 procent. In totaal is een bedrag van bijna € 600.000 uitgekeerd.

Het was het beste jaar ooit voor OVM Onderlinge Verzekeringen. ‘Het aantal schadeclaims was relatief laag evenals de gemiddelde hoogte van de claims’, geeft directeur Noud Smit een verklaring voor het goede resultaat in 2019. ‘Andere belangrijke oorzaken zijn een verbeterd herverzekeringscontract, zeer gunstige resultaten op beleggingen en een flinke groei in het aantal polissen’, aldus Noud Smit. De Ledenraad heeft besloten tot een restitutie van de premie van 18 procent, dat is meer dan gebruikelijk.

OVM Onderlinge Verzekeringen werkt zonder winstoogmerk en daardoor delen de leden sinds jaar en dag mee in de winst.