Home » Gem. Aalten » Inwoners welkom op Erfgoeddag Oost Achterhoek 2024

AALTEN / OOST GELRE / WINTERSWIJK – Op donderdag 29 februari organiseren de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk een Erfgoeddag in het Vriezenhuis te Winterswijk Woold. Alle inwoners van de drie gemeenten en overige geïnteresseerden zijn hartelijk uitgenodigd deel te nemen.

Onder het motto ‘Wi-j doet ’t samen’ werken deze gemeenten sinds 2017 gezamenlijk aan het erfgoedbeleid. Tijdens de Erfgoeddag zullen zij samen met bezoekers terugblikken op de behaalde resultaten, de relatie tussen erfgoed en landschap bespreken, en vooruitkijken naar de toekomstige beleidsperiode.

Interessant en inspirerend programma
De dag belooft een bron van inspiratie, kennisdeling en ontmoetingen te zijn. Met enthousiaste sprekers, verrassende activiteiten, een informatieve en netwerkmarkt, en meer. Er worden diverse thema’s behandeld, zoals de transformatie van Achterhoekse erven, het sturen op water en bodem bij ruimtelijke keuzes, het erfgoedproof maken van ruimtelijke plannen onder de nieuwe omgevingswet, en het werven en behouden van vrijwilligers. Bovendien zullen de betrokken wethouders van de drie gemeenten aanwezig zijn om met deelnemers in gesprek te gaan over de toekomst van het erfgoedbeleid.

Programma
14.00: Inloop met koffie en thee 14.30: ‘Wi-j doet ’t samen’ – plenaire opening met dagvoorzitter Angelique Kruger
15.00: De informatie- en netwerkmarkt is gedurende de hele dag toegankelijk
15.00: Start middagprogramma met deelsessies
17.00: In gesprek met de wethouders
17.30: Genieten van een kleine maaltijd, verzorgd door Nel Schellekens, gevolgd door de optie voor een rondleiding door het Vriezenhuis 18.30: Start avondprogramma met deelsessies 20.00: Afsluiting van de dag

Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie, een volledig overzicht van de deelsessies en details over het aanmeldingsproces, bezoek www.erfgoedoostachterhoek.nl/erfgoeddag. Aanmelden is verplicht en mogelijk tot uiterlijk 16 februari. Deelname aan de bijeenkomst is kosteloos.

Bron(nen) & Afbeelding(en)