21 april 2024
Home » Lintjesregendag: Uitreikingen Koninklijke onderscheidingen

Lintjesregendag: Uitreikingen Koninklijke onderscheidingen

2197

Logo Scherpinbeeld

Ontdek het verleden van Groenlo

Duik in een rijke verzameling van meer dan 8.000 foto’s en films. Elke dag wordt een nieuwe oude foto toegevoegd. Deel jouw herinneringen bij elke foto!

Bekijk de collectie

OOSTR GELRE – Burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre heeft vandaag (lees woensdag 26 april) in totaal zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan inwoners van gemeente Oost Gelre. Deze plechtigheid vond plaats in Dorpshuis ‘t Kempken in Harreveld. De gedecoreerden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wie zijn de gedecoreerden?
De heer Harrie ten Have uit Zieuwent
De heer Gerard Wopereis uit Harreveld
De heer Bennie Schutten uit Harreveld
De heer Tonnie Peters uit Zieuwent
De heer Bennie Oosterholt uit Lievelde
De heer Andre Bloemberg uit Lichtenvoorde
De heer Marco Overbekking uit Groenlo

Harrie ten Have uit Zieuwent, 73 jaar
Van 1975 tot 2006 was de heer Ten Have bestuurslid en penning van de FNV Bouw- en Houtbond. Hij was daarnaast als plaatselijk vertegenwoordiger van het Sociaal Fonds Bouwnijverheid betrokken bij de uitvoering van de WW en vorstverlet. Van 1981 tot 1990 zat hij in het schoolbestuur van de St. Jozefschool in Zieuwent. Als lid van de bouwcommissie was hij betrokken bij de renovatie van de school. Van 1987 tot 2021 was de heer Ten Have vrijwilliger en klusjesman bij de RK parochie in Zieuwent. Hij collecteerde jarenlang en hielp bij de actie kerkbalans met het rondbrengen van de brieven. Verder maakte hij herdenkingskruisjes voor overleden parochianen. Sinds 2010 is hij hoofd van de werkgroep Otterspad bij de Stichting Kerkenpaden Zieuwent. Hij coördineert de snoei van bomen en struiken en ander onderhoud van de paden.

Gerard Wopereis uit Harreveld 77 jaar.
Van 1990 tot heden is de heer Wopereis betrokken vrijwilliger bij het Feestcomité Harreveld. Als licht- en geluidsman regelt hij de techniek bij het Pinksterfestijn, de jaarlijkse fietstocht en de Sinterklaasintocht. Vanaf 1995 is hij secretaris en vrijwilliger bij Schietvereniging ’t Gouden Oog. Naast administratie en jeugdtrainingen beheert hij de munitievoorraad. Nog steeds is de heer Wopereis betrokken vrijwilliger bij Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld. Een belangrijke ontmoetingsplek in Harreveld voor bijna alle verenigingen. Verder is hij vrijwilliger bij de Zandbieters en verricht hij onderhoudswerk rondom de kerk.

Bennie Schutten uit Harreveld, 83 jaar
In de jaren ’60 is de heer Schutten bestuurslid bij de Jonge Boeren- en Tuindersbond Harreveld. Hij heeft meegedacht in een tijd waar de ruilverkavelingen volop aan de gang waren. Van 1980 tot 1992 is hij bestuurslid van het wijkbestuur CDA Harreveld. Als afgevaardigde kon hij aandacht vragen en input geven uit de Harreveldse gemeenschap. Van 1998 tot december 2022 verricht de heer Schutten kosterswerk in de St. Agathakerk, waarvoor hij in december is geëerd met de Willibrordpenning. Als onderhoudsman voor de commissie fietspaden is hij betrokken bij de fiets- en wandelpaden rondom Harreveld. In de jaren 2004 – 2018 was hij een actief vertegenwoordiger in de Stichting Vrienden van Antoniushove. En meerdere dagen per week is hij vrijwillig beheerder van Dorpshuis ’t Kempken in Harreveld.

Tonnie Peters uit Zieuwent, 71 jaar
In 1980 is de heer Peters medeoprichter van de Stichting Paaspop. Hij was 30 jaar lang bestuurslid in verschillende functies, zoals penningmeester en voorzitter. Drijvende kracht achter het aanvragen van vergunningen en divers horecawerk. Altijd in samenwerking met plaatselijke ondernemers en verenigingen. Via de commissie buurtbus Zieuwent heeft hij zich ingespannen dat de kerkdorpen aangesloten bleven op het treinstation en de busstations. Vanaf 2000 is de heer Peters al voorzitter van Horeca Nederland afd. Oost Gelre. Samen met ruim 50 horecazaken wordt samengewerkt bij evenementen en om een standpunt in te nemen richting overheid. Vanaf 2009 is hij een groot animator bij het opzetten van de concerten als de Matthäus Passion, de Messiah, de Boerenerfconcerten. En al 10 jaar is hij betrokken als schuldhulpmaatje om mensen te helpen met het oplossen of het voorkomen van financiële problemen

Bennie Oosterholt uit Lievelde, 65 jaar
Van 1985 tot 2017 is de heer Oosterholt een betrokken bestuurslid en heeft meegeschreven aan het CDA verkiezingsprogramma van de gemeenteraadsverkiezingen. Al vanaf 1988 is hij bestuurslid en penningmeester bij Partoli Toneelvereniging Lievelde. Hij is lid van de bouwploeg. Met zijn technisch inzicht en creativiteit zorgt hij mede voor de mooiste decorstukken. Van 1987 tot heden is de heer Oosterholt lid van de EHBO Lievelde. Daarbinnen een periode voorzitter geweest en beschikbaar voor inzet bij veel evenementen in de gemeente. 3 Termijnen was de heer Oosterholt bestuurslid bij de Stichting school- en volksfeest en hielp met het organiseren van de jaarlijkse kermis. Bij voetbalvereniging Erix Lievelde is hij vanaf 2001 verzorger van het eerste herenteam. In de beginjaren helpen opzetten van het Open Nederlandse Kampioenschap Boerengolf. En van 2017 tot heden bestuurslid van Stichting Lievelds Belang.

Andre Bloemberg uit Lichtenvoorde, 64 jaar
De heer Bloemberg heeft vanaf 1974 verschillend vrijwilligerswerk verricht voor Zwemvereniging en Waterpolovereniging LIVO. Zo heeft hij tot 2007 zich ingezet als scheidsrechter voor het waterpolo. Veel werk heeft hij opgepakt als vrijwillig klusser, zoals de jaarlijkse behendigheidsspelen, de organisatie van de zwemvierdaagse, commissie Zomerkamp voor de jeugd. In de periode 1992 tot 2003 was de heer Bloemberg penningmeester en verantwoordelijk voor de jaarrekeningen, trainersvergoedingen, het innen van contributies. Na een korte tussenperiode keert hij terug als algemeen bestuurslid en hij verricht de ledenadministratie. Vanaf 2011 betrokken en vanaf 2013 tot heden is de heer Bloemberg penningmeester bij de Stichting Exploitatie Meekenesch Lichtenvoorde.

Marco Overbekking uit Groenlo, 58 jaar
Van 1995 tot heden vrijwilliger bij de Scouting Groenlo. De heer Overbekking is dan al verantwoordelijk voor het onderhoud van het terrein en de gebouwen van de Scouting Groenlo. Het terrein wordt intensief gebruikt de jeugd van Scouting. Ook bij evenementen zoals de midwinterhoornwandeling en de Slag om Grolle. Het is een uniek stukje groen aan de rand van het centrum en toch in het hart van Groenlo. Als contactpersoon voor de Scouting is de heer Overbekking bij diverse projecten als het Vestingstadbeleid. Bijvoorbeeld de verbreding van de gracht en de overleggen met de gemeente die daarvoor worden gevoerd. Aansturing van de vrijwilligers en hij coördineert de organisatie in Groenlo van NL-doet. Bij dit alles doet hij het archiefbeheer aan huis namens de Scouting Groenlo.