Tegemoetkoming verhuurder sportaccommodaties mogelijk – COVID-19

Deel dit bericht

Vanaf 15 september kunnen verhuurders een tegemoetkoming aanvragen voor de verhuur van sportaccomodaties. Medio augustus komt er een nadere toelichting op de beleidsregel van deze regeling. Graag delen we al wel met u wat er tot nu toe bekend is over deze regeling:

De minister verstrekt op aanvraag een tegemoetkoming aan een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder voor de in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 gederfde huurinkomsten als gevolg van de maatregelen;

Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts in aanmerking voor een tegemoetkoming indien de huur ten laste van de amateursportorganisatie daadwerkelijk is kwijtgescholden gedurende de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020; Een gemeente, sportbedrijf of particuliere verhuurder komt slechts eenmaal in aanmerking voor een tegemoetkoming op grond van deze beleidsregel.

Het totaal beschikbare bedrag voor het verstrekken van tegemoetkomingen bedraagt € 89.500.000; Dit beschikbare bedrag wordt naar rato verdeeld indien het totaal aangevraagde bedrag het totaal beschikbare bedrag overschrijdt. Half augustus volgt een nadere toelichting. In de volgende nieuwsbrief brengen we u dan ook op de hoogte van de ontwikkelingen.