Home » Achterhoek » Samenwerkingsverband Focus op waterbehoud in de Achterhoek

OOST GELRE / WINTERSWIJK – Deskundigen op het gebied van water en riolering benadrukken de toenemende uitdagingen rondom watermanagement. Om tegemoet te komen aan deze uitdagingen hebben de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk besloten samen te werken met het Waterschap Rijn en IJssel om het Water- en Rioleringsprogramma 2024-2028 te ontwikkelen.

Traditioneel stelt elke gemeente onafhankelijk een Water- en Rioleringsprogramma (Wrp) op. De gemeenten Oost Gelre en Winterswijk hebben echter gekozen voor een gezamenlijke benadering, met de inbreng van het Waterschap Rijn en IJssel en input van het drinkwaterbedrijf Vitens. Deze geïntegreerde aanpak heeft tot doel expertise te delen en gemeenschappelijke uitdagingen te identificeren.

Deze gemeenten hebben eerder samengewerkt met het Waterschap Rijn en IJssel onder het samenwerkingsverband Wintlicht sinds 2016, wat gericht is op het bevorderen van een duurzame afvalwaterketen en een robuust watersysteem.

Beerd Volkers, van Vitens, benadrukt de noodzaak van waterhergebruik en stelt dat er een cultuuromslag nodig is. Wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre benoemt het belang van betrokkenheid van burgers en ondernemers bij beslissingen over de inrichting van openbare ruimtes. Advies- en ingenieursbureau Antea Group is verantwoordelijk voor de evaluatie van het Wrp, en eind 2023 zullen de gemeenten een definitieve beslissing nemen over het programma.

Dorine Kolkman, van Waterschap Rijn en IJssel, vat het samen door te benadrukken dat de kracht van de samenwerking ligt in het gezamenlijk aanpakken van problemen bij de bron.

Bron(nen) & Afbeelding(en)

Midzomerwandeling in Groenlo

Zaterdag 22 juni 2024 wordt de Midzomerwandeling georganiseerd in Groenlo. Deze wandeltocht is 6 kilometer en deelname is gratis. Start: Brouwersnös Eibergseweg 1 Groenlo. Starttijd: Tussen 19.30 uur en 20.30 uur.