Ondankbare grond bij ADW

DINXPERLO – Leo en Theo Salemink verzorgen op dinsdag 12 april een presentatie over hun boek ‘Ondankbare grond’, over de familie Salemink. Ze houden hun presentatie op uitnodiging van Oudheidkundige Werkgemeenschap ADW (Aalten – Dinxperlo – Wisch). Aanvang is 19.45 uur bij Old Dutch in Dinxperlo. Toegang is gratis.

Voor de pauze vertellen ze over de zoektocht in de archieven en ook via oral history naar het leven van de voorouders in de Achterhoek, met nadruk op Silvolde e.o. Daarna gaan ze inhoudelijk in op het leven als kleine pachtboer rond 1600, rond 1800, rond 1900 en na de Tweede Wereldoorlog.

Boek
Het boek van Leo Salemink & Theo Salemink, Ondankbare grond, zet de groep van ‘kleine boeren op ondankbare grond’ in de schijnwerpers. Dit gebeurt aan de hand van één familie, de familie Salemink in de Achterhoek, de familie van de twee auteurs. In deze familiegeschiedenis over bijna vier eeuwen weerspiegelt zich het leven van boeren op de arme zandgronden. Het oorlogsgeweld van de 80-jarige oorlog, de veepest in de 18e eeuw, de bezetting door Fransen in de tijd van Napoleon, landbouwcrises, de jaren dertig, WO2 … niets gaat voorbij aan de familie Salemink. En evenals hun lotgenoten vechten ze zich door de tijd heen onder het motto van: de koeien moeten wel gemolken worden.

Maar er zijn ook goede tijden als de graanprijzen of varkensprijzen goed zijn of als de kindersterfte in het gezin beperkt is. De oorlogen van de twintigste eeuw zijn ingrijpend, maar treffen de kleine boer minder dan de stedelingen. En altijd is er de ‘moederkerk’ als steunpilaar en troost, maar die zal in de jaren zestig van de twintigste eeuw haar glans en invloed meer en meer gaan verliezen, ook binnen de familie Salemink.

In het boek komen ook bijzondere verhalen aan bod die direct of indirect de familie Salemink raken. Zo is het er het verhaal van de ‘dolle graaf van Bergh’ (pachtheer van de boerderij van Hendrik Salemink rond 1750) die voor de lol zijn klusjesman van het dak schiet en zijn vrouw al de eerste nacht het bed uitjaagt. Het optreden van vorst Karl Anton von Hohenzollern-Sigmaringen in Zuid-Duitsland, die uiteindelijk het faillissement van Gradus Salemink op boerderij Lubbers veroorzaakt.

En dan het dramatische verhaal van de negenjarige Paulina die – door alles en iedereen in de steek gelaten – drie jaar bij de familie Salemink woont. Of het verhaal waarin Gradus Salemink zijn beschermheer zo hard mogelijk met brandnetels op de rug moet slaan om de reuma te bestrijden. En zo zijn er nog veel meer dramatische en ontroerende verhalen die ook deel uitmaken van deze familiegeschiedenis.