13 april 2024
Home » Achterhoek » Achterhoekse Boerennetwerken Verenigen Krachten voor Duurzame Landbouw

Achterhoekse Boerennetwerken Verenigen Krachten voor Duurzame Landbouw

683

ACHTERHOEK – Op donderdag 14 december 2023 hebben VK-Oost, VALA, Stichting Biomassa en De Innovatie Coöperatie, vier prominente boerennetwerken in de Achterhoek, een intentieverklaring ondertekend om samen te werken aan een toekomstbestendige landbouw in de regio. Deze samenwerking richt zich op het creëren van een gezond verdienmodel voor de landbouwsector.

Gezamenlijke Focus op Innovatie en Duurzaamheid

Deze regionale samenwerking plaatst de wensen, ideeën en aanpak van boeren centraal. Het doel is om innovaties en initiatieven breed toepasbaar te maken in de praktijk. De Achterhoek, die zich ontwikkelt als een koploper op het gebied van kringlooplandbouw, staat voor uitdagingen op het gebied van natuur, water en klimaat, die veranderingen vereisen in het landelijk gebied.

Samenwerking Rond Vier Thematische Pijlers

De samenwerking tussen de netwerken beoogt een sterkere regionale veranderkracht te creëren, met als doel meer impact en het bedienen van een grote en diverse groep boeren. De netwerken behouden hun eigen identiteit en doelen, maar ontwikkelen een gezamenlijke regionale agenda voor de transitie naar toekomstbestendige landbouw.

Uitnodiging aan Overige Partijen

Aleid Diepeveen, programmaregisseur Circulaire Economie en Energietransitie bij 8RHK ambassadeurs, nodigt andere partijen, zoals overheden en het bedrijfsleven, uit om zich aan te sluiten bij deze inspanningen. De samenwerking richt zich niet alleen op koplopers, maar op de gehele Achterhoekse landbouwsector, met speciale aandacht voor natuur-, energieopgaven en de ruimtevraag.

Over de Deelnemende Organisaties

  • VK-Oost: Een lerend netwerk gericht op het ontwikkelen van nieuwe kennis en het delen van ervaringen in de grondgebonden landbouw in Oost-Nederland.
  • VALA: Ondersteunt boeren bij agrarisch natuur- en landschapsbeheer en streeft naar het behoud van het karakteristieke Achterhoekse landschap.
  • Stichting Biomassa: Een samenwerkingsverband dat zich richt op innovaties in biomassa verwerking en het ontwikkelen van nieuwe technieken en concepten.
  • De Innovatie Coöperatie: Een netwerk van vernieuwers dat agrarische ondernemers ondersteunt in de vroege fase van hun innovatieve ideeën.

Met deze intentieverklaring zetten de betrokken organisaties een significante stap naar een duurzame en innovatieve toekomst voor de landbouw in de Achterhoek. Meer informatie over deze samenwerking en de betrokken organisaties is te vinden op de respectievelijke websites van de deelnemende netwerken.

Bron(nen) & Afbeelding(en)