13 april 2024
Home » Achterhoek » Regioplan voor gezonde Achterhoekers: Een geïntegreerde aanpak voor toekomstbestendige zorg

Regioplan voor gezonde Achterhoekers: Een geïntegreerde aanpak voor toekomstbestendige zorg

827

ACHTERHOEK – In de Achterhoek is een ambitieus Regioplan opgesteld om de gezondheid van de inwoners te stimuleren en de zorg in de regio toekomstbestendig te maken. Dit initiatief is een reactie op de groeiende druk op de zorgsector, waarbij een toename van de zorgvraag en een tekort aan zorgpersoneel centrale uitdagingen zijn.

Samenwerking voor Positieve Gezondheid

Het Regioplan is een samenwerking tussen zorgorganisaties, gemeenten en zorgverzekeraar Menzis. Het benadrukt het belang van gezondheid, preventie en leefstijl boven ziekte en behandeling. Jorik Huizinga, wethouder in Doetinchem, benadrukt het belang van deze benadering voor het behoud van toegankelijke, hoogwaardige en betaalbare zorg.

Mieke Zemmelink, bestuurder van Azora en voorzitter van Thematafel De Gezondste Regio, onderstreept het doel van positieve gezondheid, waarbij de focus ligt op het bevorderen van een gezond en gelukkig leven, ongeacht de leeftijd.

Inzichten uit het Regiobeeld

Het Regiobeeld, dat dient als een ‘thermometer’ voor de verwachte zorgvraag en het aanbod tot 2040, laat een toename zien van mentale problemen en psychische kwetsbaarheid, vooral onder jongeren. Het plan richt zich op vier kernthema’s: gezond leven en preventie, veerkrachtig ouder worden, mentaal gezond zijn, en prettig werken in Zorg & Welzijn. Daarbij zijn afspraken gemaakt over zaken als mentale weerbaarheid, wijkgerichte aanpakken, preventie van verslavingen en het vergroten van digitaal aanbod in de GGZ.

Vier Thematische Pijlers

De vier thema’s van het plan worden ondersteund door drie randvoorwaarden, waaronder digitalisering en technologie. De aanpak is gericht op het stimuleren van de zelfregie van Achterhoekers over hun gezondheid, met als doel dat inwoners zich gezonder en gelukkiger voelen en minder afhankelijk zijn van zorg.

Wilja Strating, manager bij Menzis, benadrukt dat het bereiken van deze ambitie een collectieve inspanning vereist van zowel professionals, beleidsmakers, bestuurders als inwoners zelf.

Breed Gedragen Plan

Het Regioplan is samengesteld door een divers scala aan stakeholders, waaronder verpleeg- en thuiszorgorganisaties, GGZ-aanbieders, ziekenhuizen, huisartsorganisaties, de Achterhoekse gemeenten en zorgverzekeraar Menzis, in nauwe afstemming met inwoners en zorgprofessionals. Het plan is gealigneerd met zowel landelijke als regionale zorgdoelstellingen en vormt de basis voor de stappen die de komende jaren in de Achterhoek worden gezet om de gezondheid en zorg te optimaliseren.

Het volledige Regioplan is beschikbaar op dejuistezorgopdejuisteplek.nl/regio/regioplannen voor diegenen die geïnteresseerd zijn in meer details over deze integrale aanpak.

Bron(nen) & Afbeelding(en)