Home » Achterhoek » Mijn Achtergrond: Onderzoek naar migratie in de Achterhoek (1580-1940)

Mijn Achtergrond: Onderzoek naar migratie in de Achterhoek (1580-1940)

1489

ACHTERHOEK – Het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers voert momenteel het onderzoek “Mijn Achtergrond” uit. Dit onderzoek richt zich op de migratie van mensen naar en uit de Achterhoek tussen 1580 en 1940. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de geschiedenis en verhalen van mensen die zich in deze regio vestigden of juist vertrokken.

Migratiegeschiedenis Mensen verplaatsen zich al eeuwenlang, ook in de Achterhoek en Liemers. Sinds de oudheid zijn er al mensen uit verschillende continenten in deze regio te vinden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog vluchtten velen naar de Achterhoek. Later vestigden zich nieuwe groepen in de regio, zoals de Hugenoten uit Frankrijk en vluchtelingen tijdens de Dertigjarige Oorlog. Tegelijkertijd verlieten ook veel mensen de regio, zoals VOC-zeelieden die naar Oost-Indië vertrokken en groepen die hun geluk zochten in 19e-eeuws Amerika. Dit fenomeen van het overschrijden van culturele grenzen door migratie heeft de regio sterk beïnvloed.

De diversiteit van de Achterhoeker Deze eeuwenlange verplaatsingen hebben bijgedragen aan de ontwikkeling en verspreiding van Nederlandse en regionale namen, tradities, gebruiken en ambachten. Het onderzoek richt zich op de belangrijkste migratiestromen uit die periode, en combineert deze met persoonlijke verhalen en interessante feiten. Hierdoor zullen nieuwe inzichten ontstaan over de regio en haar inwoners. Zo zullen bijvoorbeeld de oorsprong van traditionele gerechten en de herkomst van landbouwproducten zoals maïs onderzocht worden. Het onderzoek zal ongetwijfeld bijdragen aan een breder begrip van de Achterhoekse identiteit.

Opbrengsten en toekomstige initiatieven Het ECAL verwacht het onderzoek later dit jaar af te ronden en een canon en mogelijk een podcast te presenteren. Deze resultaten zullen naar verwachting een waardevolle bijdrage leveren aan het bespreken en oplossen van hedendaagse migratievraagstukken. Het ECAL hoopt met het onderzoek ook andere partijen te inspireren en te motiveren. Het doel is om het thema en de resultaten te delen met regionale verenigingen, kunstenaars, theatermakers, ambachtslieden, gemeenten en andere geïnteresseerden. Deze informatie zal dienen als inspiratie voor nieuwe initiatieven in 2024, die bewustwording van de Achterhoekse achtergrond en het vinden van antwoorden op sociaal-maatschappelijke vraagstukken bevorderen.

Meer informatie Wil je op de hoogte blijven van dit onderzoek en de resultaten, of wil je zelf iets doen met dit thema? Ga naar mijnachtergrond.nl voor meer informatie. Je kunt je ook aanmelden voor de nieuwsbrief of contact opnemen met projectcoördinator Anne-Marieke Vreeman via mijnachtergrond@ecal.nu.

Agenda voor in de Achterhoek

Uw evenement in onze agenda! Evenement indienen