19 mei 2024
Home » Achterhoek » Nieuw Akkoord van Groenlo: samenwerken voor een energieneutrale Achterhoek

Nieuw Akkoord van Groenlo: samenwerken voor een energieneutrale Achterhoek

2313

ACHTERHOEK – De colleges van de acht Achterhoekse gemeenten hebben ingestemd met het derde Akkoord van Groenlo. Samen gaan ze voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050. Dat wil zeggen dat er dan evenveel energie duurzaam wordt opgewekt binnen de grenzen van de Achterhoek, als er verbruikt wordt. In lijn met het nationale Klimaatakkoord willen ze uiterlijk in 2050 energieneutraal zijn. Met het akkoord herbevestigen de gemeenten de Achterhoekse samenwerking: samen d’r an. Het Akkoord van Groenlo 3.0 wordt de komende tijd voorgelegd aan de gemeenteraden.

Wethouder Gerjan Teselink van de gemeente Berkelland en bestuurlijk trekker: “We staan voor een grote opgave voor verduurzaming. En de huidige energiecrisis geeft onze opgave nog meer urgentie. Als individuele gemeenten krijgen we de opgave niet voor elkaar. Samen staan we sterker. Alle acht Achterhoekse gemeenten onderschrijven met dit nieuwe akkoord het grote belang van samenwerking op dit gebied.”

Samen verantwoordelijkheid nemen om klimaatverandering tegen te gaan
Sinds het tweede Akkoord van Groenlo hebben ze als Achterhoek veel bereikt. Ze hebben een gezamenlijk Energieloket opgericht, hebben een Regionale Energiestrategie en werken samen in projecten zoals Achterhoek Onderneemt Duurzaam en Zonnige bedrijvendaken. En ze weten beter wat er nodig is om energieneutraal te zijn. De opgave voor duurzame opwek en energiebesparing is veel groter dan ze in 2013 hadden aangenomen. Met het derde Akkoord van Groenlo sluiten ze aan bij het nationale Klimaatakkoord. En gaan ze voor een energieneutrale Achterhoek uiterlijk in 2050 (in plaats van 2030). Dit is ook in lijn met de keuze van de gemeenten om uiterlijk in 2050 helemaal van het aardgas af te zijn. Gezamenlijk nemen ze de verantwoordelijkheid om klimaatverandering tegen te gaan. En zorgen ze dat energie beschikbaar en betaalbaar blijft.

Voor een energieneutrale Achterhoek, zijn veel partijen nodig. Gemeenten vragen ondernemers, organisaties en onderwijsinstellingen het akkoord te ondersteunen en zelf ook aan de slag te gaan. Alleen samen kan het een succes worden.

Een regionaal Akkoord
Het Akkoord van Groenlo 3.0 is een regionaal akkoord. Dat betekent dat alle gemeenten instemmen met het akkoord. De komende tijd wordt het akkoord in de verschillende gemeenten voorgelegd aan de gemeenteraden met de vraag met dit akkoord in te stemmen.

Uitwerken in een regionale Uitvoeringsagenda
Na instemming door de gemeenteraden, stellen de gemeenten een gezamenlijke uitvoeringsagenda op. Gemeente-overstijgende thema’s als energiebesparing, duurzame verwarming in plaats van gas, zonne-energie op daken, zonnevelden, windenergie en biogas komen hierin terug. Maar ook een actueel thema als de krapte op het netwerk van netbeheerders. In de uitvoeringsagenda is er ruimte voor variatie en voor specifieke lokale accenten.

Eerste Akkoord van Groenlo in 2009
In 2009 is het eerste Akkoord van Groenlo opgesteld. Het doel is een energieneutrale Achterhoek. En zo bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatverandering, de betaalbaarheid van energiekosten en het creëren van werkgelegenheid. In 2013 is een tweede Akkoord van Groenlo gemaakt waarin het eerste akkoord is uitgewerkt.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!