20 mei 2024
Home » Achterhoek » Onderzoek naar dak- en thuislozen regio Achterhoek afgerond

Onderzoek naar dak- en thuislozen regio Achterhoek afgerond

316

ACHTERHOEK – De regio Achterhoek is bezig met de ontwikkeling van toekomstbestendige huisvesting voor dak- en thuisloze mensen. Een belangrijke stap is het in beeld brengen van het aantal dak- en thuisloze mensen en de achterliggende problemen van dak- en thuisloosheid. Daarom is er onderzoek uitgevoerd. Hieraan werkten 23 organisaties mee, waaronder de acht Achterhoekse gemeenten, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties.

Aantal dak- en thuislozen in de Achterhoek
In de regio zijn 264 personen dak- of thuisloos zijn of lopen het risico dit te worden. Daarnaast zijn er 159 ‘briefadressen’. Een briefadres is het adres van iemand met wie is afgesproken dat deze post voor iemand ontvangt en doorgeeft. Iemand krijgt bijvoorbeeld een briefadres als er (nog) geen vast woonadres is of bij een verblijf in een zorginstelling.

Leefsituatie dak- en thuislozen is divers
Het gaat om mensen in alle levensfasen, van jongvolwassenen tot ouderen. Ruim een derde is vrouw en bijna een kwart is jonger dan 27 jaar. Er zijn vaak meerdere redenen waarom iemand dakloos wordt. Financiële redenen, relatieproblemen en/of conflicten in de familie staan bovenaan, gevolgd door psychische problemen. De meeste mensen verblijven in Doetinchem. Doetinchem is centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en beschikt over de meeste opvangvoorzieningen.

Achterhoek één van de eerste regio’s in Nederland met deze onderzoeksmethode
Deze onderzoeksmethode is de best onderbouwde manier om dakloosheid te meten. De dak- en thuisloze inwoners zijn onderverdeeld in één van de zeven categorieën:

  • In de openbare ruimte, deze mensen leven ‘op straat’
  • In de (korte termijn) noodopvang, zoals de nachtopvang
  • In (tijdelijke) opvang voor thuislozen, zoals in crisiswoningen
  • In een instelling
  • In een niet-conventionele ruimte, zoals caravan of auto
  • Bij familie, vrienden of kennissen
  • In een woning met dreigende huisuitzetting

Aanvullend onderzoek
Het aanvullende onderzoek richt zich vooral op mensen met een briefadres en mensen die bij familie, vrienden, kennissen of in een andere ruimte verblijven. Hiermee willen we een beeld krijgen in hoeverre deze groep een zorg- of ondersteuningsvraag heeft.

Verantwoordelijkheid centrumgemeente Doetinchem
Het aantal dak- en thuislozen komt overeen met tellingen in andere regio’s volgens deze systematiek. Voor 111 mensen heeft centrumgemeente Doetinchem een wettelijke verantwoordelijkheid vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit zijn mensen die in de openbare ruimte, in de (nood)opvang of in de crisisopvang verblijven, en mensen die vanuit de Wmo of Jeugdzorg uitstromen uit Beschermd Wonen.


Heeft u een evenement dat u wilt delen met de Achterhoek?

Dien uw evenement in en zorg ervoor dat het een plek krijgt in onze agenda!