Home » WW in de Achterhoek daalt weer verder

WW in de Achterhoek daalt weer verder

279

In september daalde het aantal WW-uitkeringen in de Achterhoek weer verder. Dat het goed gaat op de arbeidsmarkt blijkt ook uit het feit dat veel WW-uitkeringen korter dan een half jaar lopen.

De Achterhoek telde eind september 4.119 WW-uitkeringen. Dat waren er bijna 100 minder dan een maand eerder. Ten opzichte van een maand eerder is dat een daling van 2,2%. Daarmee zet de daling weer door, na een stabilisatie in de zomerperiode. Ten opzichte van een jaar geleden is de daling 26,6%. De daling in de Achterhoek is sterker dan landelijk.

Veel WW-uitkeringen duren korter dan een half jaar
Van de WW-uitkeringen in de Achterhoek loopt een groot deel (41%) korter dan een half jaar. Dit geeft aan dat een grote groep WW’ers pas sinds kort een beroep op de WW doet. Dat is voor een belangrijk deel het gevolg van de gunstige situatie op de arbeidsmarkt. De dynamiek binnen de groep mensen met een WW-uitkering is dan ook groot: er stromen veel mensen relatief snel in en uit de WW. Dit geldt echter niet voor alle WW’ers. Ruim één op de drie WW’ers moet al langer dan een jaar een beroep doen op een (gedeeltelijke) WW-uitkering.