Home » Beltrum » Uitgestelde Bijeenkomst ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’

Uitgestelde Bijeenkomst ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’

1437

BELTRUM – Beltrum heeft meer tijd nodig voor het project ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’. En dat heeft een reden: er is veel in beweging gezet de afgelopen maanden. Gebouweigenaren en -gebruikers maken plannen voor de toekomst. En dit vraagt om een zorgvuldige afweging. Reden genoeg om de bijeenkomst op 10 juni uit te stellen naar maandag 8 juli.

Na de bijeenkomst in de kerk op 22 april is er in nauwe afstemming met de werkgroep maatschappelijk vastgoed en de stuurgroep / Raad van Overleg Beltrum voor gekozen om vier scenario’s uit te werken. Na gesprekken met de gebouweigenaren werd al snel duidelijk dat de datum 10 juni te snel kwam. Er is meer tijd nodig om de verschillende toekomstscenario’s te kunnen doorrekenen en goed en volledig uit te kunnen werken met de juiste gegevens.
Ook is het voor de gebouweigenaren belangrijk om voldoende tijd te krijgen om hun ‘achterban’ te betrekken en te informeren. Bovendien gaven de aanwezigen op 22 april het signaal om niet te snel te gaan.

Bijeenkomst op 8 juli
Op maandag 8 juli is de eerstvolgende bijeenkomst in de kerk. Op deze avond wordt voor alle vier scenario’s de technische, planologische en ook de financiële haalbaarheid gepresenteerd door de externe adviseurs AnnoNu en BCT. Bij deze uitwerking zijn de gebouweigenaren en de betreffende penningmeesters nauw betrokken. En ook zij krijgen deze avond de ruimte om hun afwegingen en ideeën toe te lichten.
Op 8 juli is er alle gelegenheid tot het stellen van vragen. Op deze avond worden er nog geen keuzes gemaakt. Toch is het zeer belangrijk om mee te denken en van je te laten horen.

Vervolg op 9 september
Afhankelijk van de uitkomst van de scenario’s op 8 juli (waar ook de werkgroepen erg nieuwsgierig naar zijn) wordt op maandag 9 september het meest wenselijke scenario voorgelegd aan Beltrum. Tijdens deze avond wordt hiervoor instemming gevraagd van de Beltrumse bevolking. Na deze avond worden de plannen verder uitgewerkt, waarna ze de komende jaren gefaseerd ingevoerd kunnen worden.

Meer info: www.beltrum.nu