13 april 2024
Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst investeert miljoenen in vitale samenleving 

Bronckhorst investeert miljoenen in vitale samenleving 

1651

BRONCKHORST – B en w van Bronckhorst presenteren vandaag hun voorstel aan de raad om 20 miljoen euro te investeren in projecten in Bronckhorst op het gebied van leefbaarheid, sport, onderwijs en economie. Daarmee komt de totale investeringsagenda op ruim 42 miljoen euro. Het daarbij om grote investeringen in onder meer nieuwe basisscholen in Zelhem en Halle, verbeteren/vernieuwen van verschillende sporthallen (o.a. De Kamp in Hengelo in 2024), de uitvoering van vitale kernen projecten in bijvoorbeeld Vorden, Steenderen en Zelhem, herinrichting van de Zomerweg in Achter-Drempt en het opknappen/uitbreiden van winkelgebieden en bedrijventerreinen. Naar verwachting beslist de raad in oktober over de voorstellen voor de investeringsagenda.

Nieuwe schoolgebouwen in Zelhem en Halle 
Na bespreking in de raad worden de nieuwe voorstellen per stuk verder uitgewerkt en nogmaals aan de raad voorgelegd om de definitieve budgetten beschikbaar te stellen. De eerste uitgewerkte voorstellen staan naar verwachting ook in oktober al op de raadsagenda. Deze gaan over de nieuwbouw van de basisscholen De Meene en Het Loo (in gebouw) en de Jan Ligthartschool in Zelhem en een nieuwe Dorpsschool in Halle. Uit onderzoeken bleek dat nieuwbouw in beide dorpen zowel financieel als onderwijskundig de voorkeur heeft boven renovatie. De nieuwe voorstellen gaan daarnaast over vitale kernen projecten, zoals het vergroenen en verkeersveiliger maken van de Dorpsstraat/Zutphenseweg in Vorden en de herinrichting van de Smidsstraat/Magnoliaweg in Zelhem. We willen meer locaties voor bedrijven in Bronckhorst om ook in de toekomst een gezonde economie en werkgelegenheid te kunnen garanderen. Verder is er extra geld beoogd voor de uitvoering van gebiedsplannen voor sport en leefbaarheid, waarmee b en w met betrokken partijen aan de dorpen aan de slag willen. Met alle nieuwe investeringsvoorstellen is 20 miljoen euro gemoeid. De keuzes hiervoor maakten b en w op basis van uitgangspunten uit het coalitieakkoord, participatie met de samenleving, bestaande beleidsafspraken en wettelijke verplichtingen.

Lopende projecten 
De afgelopen periode zijn al besluiten genomen voor de andere 22 miljoen uit de investeringsagenda. Deze projecten zijn door de raad vastgesteld en in uitvoering of voorbereiding. Denk aan de nieuwe school voor het voortgezet onderwijs van het Kompaan College in Vorden. Als de raad in september het benodigde extra krediet beschikbaar stelt, kan de eerste schop nog dit jaar de grond in. Maar ook aan de reconstructie van het Industriepark in Zelhem, herinrichting van het Marktplein in Steenderen en de Bloemenbuurt in Zelhem en budget voor de bouw van een nieuw sportcomplex in Keijenborg.

Antoon Peppelman van financiën: “Samen maken we Bronckhorst. Met deze grote en brede investeringsplannen geven we zoveel mogelijk invulling aan vragen en behoeften uit de samenleving. De plannen zijn weloverwogen tot stand gekomen en zorgen dat Bronckhorst straks klaar is voor de toekomst. Zo blijven we een plek waar je met heel veel plezier woont, werkt, leert en recreëert!” 

Gezonde financiële situatie maken grote investeringen mogelijk 
In 2020 kwam de raad met een investeringsagenda voor een vitale samenleving. Bij het vaststellen van het programmaplan 2023-2026 afgelopen winter is hiervoor in totaal 42,6 miljoen euro beschikbaar gesteld. Wethouder Peppelman: “Het is echt een uniek bedrag. We kunnen alle voorstellen doen omdat Bronckhorst een financieel gezonde gemeente is.”