Category Archives: Bronckhorst

Expositie ‘Septemberkunst’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – De laatste twee weekenden van september biedt de Koppelkerk in Bredevoort het podium aan diverse kunstenaars tijdens de kunstmanifestatie Septemberkunst 2022. Voor de zevende keer zal het werk van diverse kunstenaars uit de gemeente Aalten en omstreken te zien zijn.

Door de coronamaatregelen liet de zevende editie even op zich wachten, maar dit jaar wordt de draad van dit tweejaarlijkse evenement weer opgepakt. Zo’n 45 kunstenaars, professionals en gevorderde amateurs, exposeren twee weekenden op verschillende locaties hun kunstwerken. Daarnaast is in de Koppelkerk een centrale expositie, waarin het diverse werk van alle deelnemende kunstenaars wordt getoond. Zo zijn er onder andere schilderijen, foto’s, sculpturen, sieraden en tekeningen te zien.

Gedurende de expositie kunnen bezoekers kennis maken met de diverse kunstenaars en hun werken. Daarnaast zal sneltekenaar Lex Straaijer regelmatig in de Koppelkerk aanwezig zijn om op verzoek en tegen een geringe vergoeding een tekening of portret te maken. De opbrengst hiervan gaat naar het goede doel ‘Plan Nederland’.

Praktische informatie
De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 3,-. Dit is inclusief een routeboekje met informatie over de kunstenaars en plattegronden voor de route langs de individuele exposities. De individuele exposities zijn in het weekend van 17-18 en 24-25 september te zien.

Bronckhorst zoekt nieuwe jeugdburgemeester

Kinderen uit groep 7 kunnen zich tot 7 oktober aanmelden

De gemeente Bronckhorst zoekt een nieuwe jeugdburgemeester. Kinderen uit groep 7 van de Bronckhorster basisscholen kunnen zich opgeven voor deze prachtige kans als het hen leuk lijkt om alle kinderen van Bronckhorst voor een jaar te vertegenwoordigen. Bijvoorbeeld bij evenementen, bijeenkomsten en de gemeente. Andere criteria zijn dat ze het leuk vinden om mensen te ontmoeten en hun mening te geven. Burgemeester Marianne Besselink: “Dit is een mooie manier om kinderen bij de gemeente en de politiek te betrekken. We zullen bij een aantal activiteiten die de jeugdburgemeester bijwoont het komende jaar samen optrekken.” Op dit moment is Lisa Ankersmid uit Keijenborg jeugdburgemeester.

Wat gaat de jeugdburgemeester doen?

 • hij/zij is samen met de echte burgemeester, aanwezig bij enkele activiteiten (voor kinderen), zoals de intocht van Sinterklaas, de Nationale herdenking op 4 mei en de uitreiking van het jeugdlintje.
 • Hij/zij houdt bij sommige van die activiteiten een toespraakje.
 • Kinderen kunnen bij hem/haar terecht als ze ideeën hebben over de gemeente. De jeugdburgemeester kan dan naar de burgemeester gaan om deze ideeën te bespreken.
 • Hij/zij is bij vragen het aanspreekpunt voor de kinderen uit Bronckhorst.

Wat moet de jeugdburgemeester kunnen?

 • Het leuk vinden om in de belangstelling te staan
 • Goed en vlot spreken
 • Het leuk vinden om op te komen voor de belangen van kinderen
 • Open staan voor allerlei vragen en opmerkingen

Burgemeester Besselink: “De taak van de jeugdburgemeester is dus best bijzonder. Leuk, maar tegelijk ook wel serieus.”

Tijdsbestek
In Bronckhorst wordt ieder jaar een nieuwe jeugdburgemeester benoemd. Dit jaar is dat vanaf 20 oktober 2022 tot november 2023 en hij/zij woont in dat jaar ca. 5 bijeenkomsten bij. Daarnaast heeft hij of zij enkele gesprekjes met de burgemeester, bijvoorbeeld over vragen die bij kinderen leven.

Aanmelden
Kinderen uit Bronckhorst die het wel wat lijkt om jeugdburgemeester te worden, kunnen zich aanmelden via een speciaal formulier op www.bronckhorst.nl/jeugdburgemeester. Dit kan tot 7 oktober 2022.

Jury maakt keuze
Een jury, die bestaat uit burgemeester Marianne Besselink, de huidige jeugdburgemeester, onze wethouder onderwijs en een jong Bronckhorster raadslid, kiest na een gesprek met kinderen die op basis van hun aanmelding worden uitgekozen de nieuwe jeugdburgemeester. De gesprekken vinden plaats op 19 oktober ‘s middags in het gemeentehuis. Diezelfde middag wordt de uitslag ook bekend. De jeugdburgemeester wordt vervolgens tijdens de raadsvergadering van 20 oktober officieel benoemd en krijgt dan een speciale ambtsketen omgehangen.

Aan de basisscholen in Bronckhorst stuurde de burgemeester voor de kinderen van de groepen 7 een brief met uitleg. Wij hopen op mooie aanmeldingen.

Kinderparlement
Bronckhorst heeft ook een kinderparlement. De kinderen die zich opgeven voor het jeugdburgemeesterschap kunnen bij hun aanmelding ook aangeven of zij, als zij geen jeugdburgemeester worden, zitting willen in ons kinderparlement. Hierin kunnen zij tijdens 3 of 4 bijeenkomsten in de periode november 2022-november 2023 met andere kinderen van hun leeftijd meedenken over onderwerpen zoals jeugdactiviteiten, sport, milieu etc. Samen met de jeugdburgemeester en burgemeester Besselink.

Gratis boom voor grondeigenaren buitengebied

BRONCKHORST – Grondeigenaren in het buitengebied van de gemeente Bronckhorst kunnen gratis een boom krijgen om op hun grond te plaatsen. Bomen zijn belangrijk voor ons landschap, de biodiversiteit, het klimaat en onze leefomgeving. Grondeigenaren kunnen daar een bijdrage aan leveren onder het motto ‘Eén boom mot kun’n’.

Deze succesvolle actie is enkele jaren geleden gestart en er zijn inmiddels al ruim 400 nieuwe bomen geplant. De gemeente Bronckhorst biedt samen met enkele initiatiefnemers uit Bekveld, Vereniging Bomenbelang en Agrarische Natuurvereniging ’t Onderholt grondeigenaren in het buitengebied van Bronckhorst een gratis boom aan. De gemeente Bronckhorst en Provincie Gelderland betalen de boom.

Juist zo’n enkele boom is waardevol
Een mooie omgeving vinden we allemaal belangrijk. Bossen, natuurterreinen, omzoomde akkers, weilanden en boerderijen vormen samen dat fraaie landschap. In ons landschap zijn de afgelopen jaren verschillende vrijstaande bomen verloren gegaan. Juist zo’n enkele boom is waardevol voor vogels en insecten en maakt het landschap bijzonder. Met dit initiatief brengen we markante bomen zoals eiken, lindes en beuken terug in het landschap. Het is de bedoeling dat de bomen uiteindelijk uitgroeien tot vrijstaande bomen van monumentale omvang.

Meer info en aanmelding
Grondeigenaren kunnen een boom aanvragen via www.bronckhorst.nl/eenboom. Daar zijn ook de voorwaarden te vinden. Vereniging Bomenbelang Bronckhorst beoordeelt de aanvragen en adviseert over de soortkeuze. De boomsoort moet passen bij de lokale omstandigheden: bodemgesteldheid, waterhuishouding en het omringende landschap.

Hebt u zelf nog vrijstaande bomen op uw percelen staan en hebt u vragen over het behoud en het beheer? Dan adviseert Vereniging Bomenbelang u graag, zij zijn bereikbaar via e-mail bomenbelang@gmail.com of tel. (0575) 84 62 49.

Opnieuw plan voor tijdelijke asielopvang bij De Betteld in Zelhem

ZELHEM – De gemeente Bronckhorst en camping De Betteld in Zelhem willen opnieuw gehoor geven aan een verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) om tijdelijk een aantal alleenstaande minderjarige vreemdelingen in de leeftijd van 13 t/m 17 jaar in groepsaccommodatie De Witte Herberg op te vangen. Het gaat om de periode medio november t/m medio maart 2023. Daarna wordt de accommodatie weer door vakantiegangers gebruikt.

“We horen allemaal over de voortdurende acute opvangproblematiek van asielzoekers in Nederland. In het aanmeldcentrum in Ter Apel is te weinig plaats om net aangekomen asielzoekers op te vangen. Ons gemeentebestuur vindt het belangrijk dat we als gemeente en samenleving onze verantwoordelijkheid nemen. De tijdelijke opvang van jonge asielzoekers voor een aantal maanden is volgens ons passend bij de noodsituatie. We hopen dat we met alle betrokkenen de jonge asielzoekers net zoals vorig jaar weer kunnen laten zien wat een mooie samenleving onze gemeente is”, zegt burgemeester Marianne Besselink. Op woensdag 7 september hebben we met de direct omwonenden gesproken en deze bijeenkomst is positief verlopen. Er is afgesproken dat er bij aanvang maximaal 50 jonge asielzoekers geplaatst worden. Dit is gelijk aan het aantal in de afgelopen winterperiode. Er wordt slechts verruimd als dit past bij de mogelijkheden, waarbij ‘rust, orde en veiligheid’ belangrijke waarden zijn. Er zullen maximaal 70 jonge asielzoekers verblijven.

Begeleiding en toezicht
De gemeente, De Betteld en het COA zijn in gesprek om verschillende zaken nader af te spreken, waaronder de werkwijze/begeleiding van het COA ter plekke en het organiseren van activiteiten op de locatie. De direct omwonenden worden hierbij betrokken.

Voornemen plaatsen enkele nieuwe ondergrondse afvalcontainers

BRONCKHORST – Voor de afval- en grondstofinzameling in de gemeente Bronckhorst zijn ondergrondse verzamelcontainers belangrijke voorzieningen. Door goede afvalscheiding worden de ondergrondse verzamelcontainers intensief gebruikt. Dit zorgt regelmatig voor volle verzamelcontainers en (soms) bijplaatsingen. Daarom worden de containers inmiddels vaker geleegd en zijn op enkele plekken (Drempt, Hummelo en Zelhem) milieuparkjes uitgebreid met extra containers.

Daarnaast willen b en w vier nieuwe locaties ondergrondse verzamelcontainers voor alleen restafval en/of PMD plaatsen, zodat inwoners hun afval beter kwijt kunnen. Dit zijn:

 • Brinkerhof Vorden tegenover huisnr. 85
 • De Eiken Steenderen tegenover huisnr. 13
 • Groene Kruisstraat Hengelo ter hoogte van huisnr. 8
 • Sarinkkamp Hengelo ter hoogte van huisnr. 87

De plaatsing van de ondergrondse containers op deze locaties is een voornemen van b en w. Inwoners kunnen schriftelijk of via de mail op dit plan reageren van 15 september 2022 t/m 1 november 2022. De situatietekeningen zijn in te zien op www.bronckhorst.nl/containers.

In Hummelo en Keijenborg komt op een later moment ook nog een nieuwe locatie.