Categoriearchief: Bronckhorst

Denk mee over sport in de gemeente Bronckhorst

Geef uw mening over het lokaal sportakkoord en de sportagenda

Sporten, bewegen, mentaal en fysiek fit blijven is erg belangrijk. De gemeente Bronckhorst wil dat dit voor iedereen mogelijk is en blijft. Daarom stellen we de komende tijd een lokaal sportakkoord en een sportagenda op. Uw mening als club, vereniging of sporter is daarbij belangrijk! Denk mee en meld u aan voor een van de online bijeenkomsten over de toekomst van sport in de gemeente Bronckhorst.

Lokaal sportakkoord
Het lokaal sportakkoord gaat vooral over samenwerking. Hoe sportclubs en -verenigingen kunnen samenwerken met maatschappelijke partners, welzijnsorganisaties, bedrijven en de gemeente. Zeker in deze coronatijd is de veerkracht van verenigingen danig op de proef gesteld. Hulp en samenwerking dragen bij aan een positieve toekomst. We gaan op zoek naar kansen en energie in de gemeenschap. Én we willen samen nog meer inwoners aan het bewegen en sporten krijgen. Dat doen we door de sport zo leuk en toegankelijk mogelijk te maken voor álle Bronckhorsters, in álle levensfasen. We willen afspraken maken en samenwerken zodat we onze ambities voor sporten en bewegen in Bronckhorst waar kunnen maken.

Denk mee over sporten en bewegen
Een lokaal sportakkoord maken we samen: laat uw stem dus horen! Heeft u een goed idee om sporten en bewegen in uw omgeving een impuls te geven? Heeft u niet direct een idee maar bent u wel geïnteresseerd in het akkoord? Meld u dan aan voor de (online) bijeenkomst over het lokaal sportakkoord via www.bronckhorst.nl/sportakkoord.  U kunt deelnemen op 23 maart, 31 maart of 6 april a.s., van 20.00 tot 21.30 uur. Het lokaal sportakkoord is een uitwerking van het regionaal sportakkoord van de Achterhoekse gemeenten. Achterhoek in Beweging begeleidt de gemeente Bronckhorst hierbij.

Sportagenda
Naast het lokaal sportakkoord stelt Bronckhorst een sportagenda op. De uitkomsten van het lokaal sportakkoord zijn een belangrijke inbreng voor de sportagenda. Daarnaast gaat de sportagenda ook  over investeringen in goede velden, terreinen en accommodaties. We gaan op zoek naar een balans tussen haalbaarheid en idealen. Vragen die naar voren komen zijn:

 • Welke wensen en behoeftes zijn er op dit moment voor sportaccommodaties, velden en terreinen?
 • Welke vragen spelen er bij sportverenigingen en -organisaties, bij sporters, sportbedrijven en bij welzijnsorganisaties?
 • Wat kunnen we verwachten op basis van bijvoorbeeld leeftijd van accommodaties, staat van onderhoud en wensen voor de toekomst? Het gaat hierbij om zowel gemeentelijke als particuliere accommodaties.
 • Hoe stemmen we de investeringsvraag af op de beschikbare financiële middelen?

Heeft u vragen of wilt u uw mening geven over sportaccommodaties, velden en/of terreinen? Dan bent u van harte welkom tijdens de (online) bijeenkomst op 7 april a.s. Schrijf u nu in via www.bronckhorst.nl/sportagenda

Aanmelden voor de online bijeenkomsten kan tot 20 maart.

Sluiting schuur en woning aan Langendijk in Baak vanwege hennepplantage

BRONCKHORST/BAAK – De gemeente Bronckhorst heeft besloten om een woning en schuur aan de Langendijk in Baak voor 3 maanden te sluiten. De reden hiervoor is dat er onlangs een in werking zijnde hennepkwekerij is aangetroffen, inclusief productiematerialen, die door de politie is ontmanteld.

Hennepteelt tast de openbare orde, veiligheid en volksgezondheid aan. De gemeente pakt deze criminaliteit daarom streng aan. Op basis van de Opiumwet is het voor de gemeente mogelijk op te treden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een (bedrijfs)pand door een perceel, of op het perceel aanwezige panden, (tijdelijk) te sluiten.

Inwoners kunnen helpen
Hennepkwekerijen veroorzaken gevaar en overlast voor de omgeving. Dan kan het gaan om lekkage, schimmel, stroomstoringen of in het ergste geval brand. Dat laatste bijvoorbeeld omdat er vaak illegaal stroom wordt afgetapt. Voor de aanpak van illegale hennepteelt is de hulp van inwoners belangrijk. Waar kunnen mensen hennepteelt aan herkennen?

 • Sterke aanhoudende vreemde geuren
 • Voortdurend geluid van afzuiginstallaties
 • Warmteafgifte (warme muren, vloeren, plafonds)
 • (Lucht)afvoeren uit een pand
 • Aantreffen van hennepafval in kliko of container
 • Voortdurend condensvorming op de ramen van een woning
 • Voortdurende stroomstoringen (bijvoorbeeld knipperende lampen)
 • Kunstlicht (gloed van felle lampen) in een woning
 • Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
 • Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen

Meld verdachte situaties
Wie deze signalen herkent of vermoedt dat er in zijn of haar omgeving een hennepplantage is, kan contact opnemen met de politie via (0900) 88 44 of anoniem een melding doen via Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00. De politie is er ook voor vragen of als iemand zich zorgen maakt over een situatie in hun buurt. Samen maken we ons sterk voor een veilig Bronckhorst.

Solarpark De Kwekerij scoort hoog op biodiversiteit

HENGELO – Solarpark De Kwekerij in Hengelo is op het gebied van biodiversiteit een voorbeeld voor de rest van het land. Uit onderzoek van Wageningen Environmental Research, in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, naar de biodiversiteit op zonneparken komt De Kwekerij als beste uit de test. 

Weinig aandacht voor biodiversiteit
Zonneparken worden vaak aangelegd op voormalige landbouwgrond. Dit kan een voordeel zijn voor de natuurwaarden in het gebied, omdat mest en bestrijdingsmiddelen niet meer nodig zijn. Uit het onderzoek blijkt dat er in werkelijkheid nog te weinig aandacht is voor de biodiversiteit. Met name het beheer kan nog veel beter: slechts 3 van de 25 onderzochte zonneparken wordt optimaal beheerd voor biodiversiteit. De Kwekerij is hier een van.

Hoogste biodiversiteit
Solarpark De Kwekerij in Hengelo gooide hoge ogen: van de 25 onderzochte parken was de biodiversiteit bij dit zonnepark het hoogst. Bij een eerder onderzoek van Wageningen Universiteit werden er maar liefst 118 verschillende plantensoorten geteld. Bij veel parken staan de zonnepanelen te dicht op elkaar en ook het onderhoud is vaak onvoldoende. 

Inspiratiebron
Solarpark De Kwekerij is een goed voorbeeld voor de rest van Nederland. Er is niet alleen gekozen voor zoveel mogelijk zonnepanelen, maar gezocht naar een balans tussen duurzame energie opwek en biodiversiteit. Daarmee is solarpark De Kwekerij een mooi natuurpark en een aanwinst voor de omgeving. Het solarpark heeft veel landelijke belangstelling en wordt in (vak)bladen vaak als goed voorbeeld genoemd. Regelmatig bezoeken groepen van gemeenten, provincies en organisaties het solarpark voor een rondleiding en om inspiratie op te doen.  

Digitaal kopje koffie met de burgemeester

BRONCKHORST – In coronatijd missen we het contact met anderen. De burgemeester heeft veel sociale momenten met inwoners door het jaar heen. Bij een evenement, zoals de kermissen of Mañana Mañana, bij carnaval, koningsdag, een bijzonder huwelijksjubileum, opening, werkbezoek, noem maar op. Marianne Besselink: “Die contacten zijn op dit moment allemaal niet mogelijk. Ik mis het contact met u. Daarom wil ik u heel graag uitnodigen voor een digitale kop koffie. Om te horen hoe het met u gaat en wat u bezighoudt.”

De digitale bijeenkomsten zijn op 13 januari van 14.30 tot 15.30 of van 19.30 uur tot 20.30 uur. Inwoners hebben hiervoor een laptop, tablet of telefoon met internetverbinding, microfoon en camera nodig (dit hebben de meeste apparaten tegenwoordig). En een lekker kopje koffie of thee bij de hand natuurlijk. Om goed met elkaar door te kunnen praten, kunnen er per bijeenkomst zes tot acht mensen meedoen.

Inwoners die het leuk lijkt op deze manier in gesprek te gaan met de burgemeester kunnen zich voor 9 januari opgeven via www.bronckhorst.nl/koffietijd.

Kunstwerk Haas markeert 15 jaar Bronckhorst

BRONCKHORST – Dit jaar bestaat de gemeente Bronckhorst 15 jaar. Van festiviteiten is het door corona niet gekomen dit jaar. Toch wilden burgemeester en wethouders het niet helemaal ongemerkt voorbij laten gaan.

In de zomer kochten ze daarom het kunstwerk Haas aan van kunstenaar Albert Kramer. Hij exposeerde in beeldentuin- en galerie De Hulenhof in Zelhem een aantal bijzondere kunstwerken met hazen en deze sprong eruit omdat de haas sprekend lijkt op de haas in het logo.

De haas kreeg op 30 november een plek bij de bankjes aan de voorkant van het gemeentehuis. Wethouder Evert Blaauw van kunst en cultuur: “Het kunstwerk past prachtig bij onze gemeente en de omgeving van het gemeentehuis. Bezoekers kunnen er zo op hun gemak van genieten. Met de aankoop ondersteunen we bovendien de kunst- en cultuursector. Een van de sectoren die zware tijden beleeft door de coronacrisis. Met de aankoop markeren we op een mooie manier toch nog ons 15-jarig jubileum als gemeente Bronckhorst.”