Category Archives: Bronckhorst

Bestemmingsplanherziening voor sportcomplex Keijenborg

BROCKHORST/KEIJENBURG – Het college van b en w verleent medewerking aan een bestemmingsplanherziening voor de bouw van het ‘Sportcomplex Bronckhorst Midden’. Dat betekent dat de bouwmogelijkheden binnen de bestaande bestemming ‘Sport’ worden gewijzigd om de nieuwbouw van een multifunctioneel sportgebouw mogelijk te maken.

Op 25 maart jl heeft de gemeenteraad besloten om een bijdrage van 1,4 miljoen beschikbaar te stellen voor de bouw van dit multifunctionele sportcomplex. De bestemmingsplanherziening is de basis voor een omgevingsvergunning. Die omgevingsvergunning geeft de uiteindelijke toestemming voor de bouw.

Uitwerking plannen
Op dit moment worden de voorwaarden uit het raadsbesluit uitgewerkt. De initiatiefnemers hebben hiervoor met de gemeente een plan van aanpak opgesteld. Ze zijn nu bezig met het uitwerken van onder andere de volgende zaken:

  • het opzetten van een stichtingsvorm voor 1 januari 2022.
  • Goedkeuring van de leden op (financiële) bijdragen door de diverse gebruikers.

(Tennisvereniging de Keislag heeft al akkoord gegeven op de ontwikkeling Bronckhorst Midden.)

  • Medewerking te verlenen aan aanvraag dorpendeal. Dit is een subsidieaanvraag met als doel sociale cohesie, verbondenheid en het versterken van de leefbaarheid
  • Het verder uitwerken van het bouwheerschap, zoals een bouwdepot, subsidiebijdrage, inzet zelfwerkzaamheid;
  • Overdracht gronden.

Huidige sportzaal verouderd
De huidige gymzaal in Keijenborg is meer dan 40 jaar oud en gedateerd, niet duurzaam en voldoet niet aan de huidige sporttechnische eisen. Het gebruik door binnensportverenigingen in Bronckhorst Midden is hoog. Om die reden kunnen niet alle binnensportverengingen uit het gebied in sporthal de Kamp terecht. De nieuwe sportzaal wordt onderdeel van een sportcomplex in Bronckhorst Midden en komt op het terrein van de Sportvereniging Keijenburgse Boys. Naast de voetbalvereniging wordt ook tennisvereniging de Keislag toegevoegd aan het sportcomplex. Een nieuwe stichting wordt eigenaar en is verantwoordelijk voor het beheer en exploitatie van het sportcomplex. De gebruikers dragen een bedrag van ruim 2 miljoen euro bij.

KIEK UUT – Online talkshow voor ondernemers in Bronckhorst

BRONCKHORST – Op 14 juni a.s. om 20.00 uur organiseren Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland en de gemeente Bronckhorst voor ondernemers de online talkshow KIEK UUT. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. Burgemeester Marianne Besselink gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.
De onderwereld is steeds vaker op zoek naar mogelijkheden om gebruik te maken van diensten en faciliteiten van de bovenwereld. Op een faire manier zakendoen staat onder druk, oneerlijke concurrentie is het gevolg. De leidraad in het tafelgesprek is om aan de hand van (lokale) voorbeelden te zien wat in bestuurlijke, strafrechtelijke en praktische zin heeft plaatsgevonden en welke consequenties een en ander heeft gehad voor ondernemers. Nog belangrijker is de vraag hoe deze inmenging van de georganiseerde misdaad en de gevolgen voor onze maatschappij kan worden voorkomen.

Aanmelden
De online talkshow KIEK UUT is voor alle ondernemers in Bronckhorst. Wij nodigen hen van harte uit om zich aan te melden via: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/online-talkshow-kiek-uut-bronckhorst/. De talkshow is gratis. Kort voor aanvang ontvangen deelnemers een e-mail met de link om de uitzending live te kunnen volgen op 14 juni.

Oproep om mooiste Bronckhorster monument te nomineren voor de Monumentenprijs 2021

BRONCKHORST – Dit jaar wil de gemeente Bronckhorst opnieuw een eigenaar van een monument in het zonnetje zetten! Daarbij vraagt de gemeente hulp van het publiek. Inwoners kunnen gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten nomineren voor de Monumentenprijs 2021, die volgens hen in het afgelopen jaar fraai zijn gerestaureerd of waarbij groot onderhoud is gepleegd. Aanmelden kan tot 12 juni 2021 via www.bronckhorst.nl/monumentenprijs.

Waardering
In 2019 reikte de gemeente voor het eerst een monumentenprijs uit aan de eigenaar van een gemeentelijk monument. De winnaar was de eekschuur in Hummelo. In 2020 streek de eigenaar van Coops molen in Zelhem met de eer. De prijs is bedoeld als waardering voor het goed en verantwoord onderhouden en restaureren van gemeentelijke monumenten of rijksmonumenten.

Winnaar kiezen
Alle nominaties komen op een longlist. In juni stelt de vakjury een top-3 samen. Deze 3 monumenten ontvangen bericht. Vervolgens kies de jury, na bezichtiging, de winnaar. In de vakjury zitten leden van de commissie welstand en monumenten. De winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een bijeenkomst rondom de Open Monumentendagen in september.

Cursus maak je eigen moestuin

BRONCKHORST – Derk Huizinga van ‘Eigen moestuin eigen voorraad’ organiseert in samenwerking met de gemeente Bronckhorst een informatieavond over de cursus ‘moestuin aanleggen en groente en fruit conserveren’ (inmaken). De gemeente hecht veel belang aan het bevorderen van een duurzaam bewustzijn en een gezonde leefstijl. Bij een gezonde leefstijl gaat het niet alleen om sporten en bewegen. Ook gezonde voeding is erg belangrijk.

Informatieavond op 9 juni
Voorafgaand aan de cursus wordt een informatieavond georganiseerd. Deze vindt (buiten) plaats op woensdag 9 juni a.s. om 19.30 uur bij restaurant Keuken van Hackfort, Baakseweg 8 in Vorden. Tijdens de informatieavond krijgt u uitleg over de cursus waarin u leert om uw eigen groente en fruit te verbouwen. En over hoe leuk dat is. Derk Huizinga kan daar alles over vertellen. Bovendien heeft hij zich verdiept in het conserveren van groente en fruit, zodat je ook in de winter nog kunt genieten van de overvloed aan producten in de zomer. Zo hoeft er nooit meer voedsel te worden verspild.

Aanmelden verplicht
Door de coronamaatregelen zijn er slechts 30 plaatsen beschikbaar voor de informatieavond. U moet zich dan ook vooraf aanmelden. Ook voor de cursus kunt u zich al aanmelden. Meldt u zich aan via www.bronckhorst.nl/moestuin Aan het eind van de informatieavond kunt u zich ook nog aanmelden voor de cursus, maar er is slechts plaats voor 20 personen, dus het kan zijn dat de cursus dan al vol is.

Duurzaam bewustzijn en gezonde levensstijl
De gemeente vindt duurzaamheid en gezondheid belangrijk. Daarom kan de gehele cursus worden aangeboden voor € 50,00 per persoon. Dit is inclusief zaaigoed, plantgoed en kookfaciliteiten tijdens de workshops. Een unieke kans om de basisvaardigheden te leren voor je eigen voedselvoorziening!

Opzet cursus
De cursus bestaat uit:

  • Vijf werkbijeenkomsten moestuin aanleggen in het gemeentelijke moestuincomplex achter de Hoetinkhof in Vorden. De eerste drie werkbijeenkomsten vinden vóór de zomervakantie plaats op 16 juni, 24 juni en 5 juli telkens van 19.00 – 21.30 uur. De vierde bijeenkomst is op 31 augustus ook van 19.00 – 21.30 uur. En de laatste bijeenkomst op zaterdag 2 oktober van 9.30 – 12.00 uur.
  • Een workshop groente conserveren
  • Een workshop fruit conserveren
  • Elke bijeenkomst bestaat uit een theoretisch en een praktische gedeelte.

Gemeenten sluiten samen overeenkomst met Dierencentrum Achterhoek

OOST GELRE/Achterhoek – Dierencentrum Achterhoek (DCA) is de komende 10 jaar de partij die voor zeven Achterhoekse gemeenten (Aalten, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk) wettelijke taken uitvoert op het gebied van dierenwelzijn. Door te kiezen voor deze lange termijn is er zekerheid en kan het DCA de kwaliteit garanderen. Daarmee is DCA ook de komende jaren dé partij in de regio voor onder andere de opvang van zwerfdieren.

Zowel de gemeenten als het DCA zijn tevreden met de uitkomst van de onderhandelingen over de inhoud van de overeenkomst. Het DCA was voorheen ook de partij waarmee deze gemeenten samenwerkten op het gebied van dierenwelzijn en voerde de taken naar tevredenheid uit. Daarom zien de gemeenten de samenwerking met veel vertrouwen tegemoet.

Om de wettelijke taken te kunnen uitvoeren, ontvangt het DCA jaarlijks (afgerond) €1,33 per inwoner. Deze vergoeding zorgt er voor dat DCA professionele en diervriendelijke opvang en verzorging van dieren in nood kan garanderen.