Home » Bronckhorst » Bronckhorst op weg naar aardgasvrij

BRONCKHORST – In 2050 moeten alle woningen en gebouwen in Nederland ‘van het aardgas af’ zijn. Dat is de afspraak in het Klimaatakkoord. Voor verwarmen en koelen gebruiken we dan duurzame energie. Ook koken en douchen we niet meer op gas. Bronckhorst bereidt zich voor op deze omslag. De gemeente komt met een ‘warmtevisie’, een plan om samen met inwoners en organisaties concrete stappen te zetten: Bronckhorst op weg naar aardgasvrij. 

In de jaren ‘60 en ’70 stapte Nederland over van kolen naar gas. Aardgas was een makkelijke en betaalbare warmtebron en gaf vrijwel geen roet. Nu staan we aan de vooravond van een nieuwe grote omslag: stapsgewijs gaan we van het aardgas af. Ook deze omslag heeft uiteindelijk een positief effect op wooncomfort, luchtkwaliteit en gezondheid. 

Buurten klaar voor aardgasvrij 
De gemeente helpt tot 2030 tien buurten intensief om van het aardgas af te gaan. Elke buurt krijgt twee jaar begeleiding. De Bloemenbuurt in Zelhem en het stadje Bronkhorst zijn al gestart als proefbuurten. De gemeente trekt hier samen met bewoners en organisaties op en leert van de ervaringen. Er worden stappen gezet om energie te besparen en zelf op te wekken. Er wordt gezocht naar duurzame aanpassingen in een prettige leef- en woonomgeving. Denk aan meer groen en biodiversiteit in de buurt en de afvoer van regenwater bij extremere buien. De warmtevisie is opgesteld onder de voorwaarde dat het Rijk bijdraagt in de uitvoeringskosten. 

Investeren in de toekomst
Inwoners beslissen uiteraard zelf of ze willen investeren in duurzaamheid. Maar met de huidige energieprijzen wordt het besparen van energie of het zelf opwekken van duurzame energie al snel interessant. Wethouder Paul Hofman van duurzaamheid: ‘In Bronkhorst zetten we stappen voor de verduurzaming van het monumentale stadje. We kijken de mogelijkheden om daar in de toekomst de overstap naar biogas te maken. Voor de Bloemenbuurt in Zelhem ligt het voor de hand om volledig elektrisch te worden. We hebben extra geld van het Rijk om vanaf volgend jaar in deze Zelhemse wijk in te zetten. De bewoners van beide proefbuurten willen een fijne leefomgeving en zijn bereid om daar samen aan te werken. Bij deze positieve energie sluiten we als gemeente graag aan. We zetten ons in voor inclusieve buurten, waar jong en oud kan blijven wonen en men elkaar kent.’

Iedereen kan nu al iets doen!
Er moeten nog veel stappen worden genomen naar aardgasvrij. Maar iedereen kan nu al iets doen! Bijvoorbeeld energie besparen met ledlampen en betere isolatie. Ook op verbouwmomenten is het slim goed na te denken over bijvoorbeeld vloerverwarming of elektrisch koken. Ook de gemeente verduurzaamt haar eigen gebouwen (gemeentehuis- en werf en sportaccommodaties) en gebruikt haar daken voor het opwekken van duurzame energie.