Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst Verleent Medewerking aan Woningbouwproject Tarwestraat, Halle

Bronckhorst Verleent Medewerking aan Woningbouwproject Tarwestraat, Halle

1773

Het College van Burgemeester en Wethouders van Bronckhorst heeft aangegeven in beginsel medewerking te verlenen aan de noodzakelijke bestemmingsplanherziening voor het realiseren van 11 woningen aan de Tarwestraat in Halle. Dit voorgestelde project omvat zowel 3 woningen bestemd voor senioren als 8 woningen voor starters. De definitieve goedkeuring door de gemeenteraad wordt verwacht in het voorjaar van 2024.

Het project is gespecificeerd als 3 seniorenwoningen (twee aaneengeschakelde en één vrijstaande woning) en 8 starterswoningen (vier rijenwoningen en twee aaneengeschakelde woningen). Deze ontwikkeling komt voort uit de herkende behoefte aan woningen voor zowel senioren als starters binnen de gemeente Bronckhorst. Met name het ontwerp van de starterswoningen is zodanig dat toekomstige uitbreidingen beperkt blijven, waarborgend dat deze woningen daadwerkelijk voor deze doelgroep bestemd blijven.

De stimulatie van dergelijke woningbouw draagt bij aan de vitaliteit en leefbaarheid van het dorp Halle door het bevorderen van doorstroming en het aantrekken van starters.

Wethouder Emmeke Gosselink, verantwoordelijk voor Wonen, benadrukte het belang van dergelijke initiatieven en gaf aan verheugd te zijn over de inspanningen van de Dorpsraad Halle’s Belang en betrokken jonge inwoners uit Halle die de behoefte in kaart hebben gebracht.

Met het oog op de toekomst richt de gemeente Bronckhorst zich op het faciliteren van voldoende woonmogelijkheden voor alle inwoners, zowel jong als oud. Het doel is een evenwichtige woningmarkt waarin aanbod en vraag beter op elkaar zijn afgestemd.