Home » Gem. Bronckhorst » Bronckhorst zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen: samen de schouders eronder

Bronckhorst zet zich in voor gelijke kansen voor kinderen: samen de schouders eronder

5591

BRONCKHORST – De gemeente Bronckhorst heeft samen met het onderwijs, de kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en bibliotheek de Lokaal Educatieve Agenda 2023-2026 opgesteld en vastgesteld. Het doel van deze agenda is dat alle kinderen en jongeren van 0-23 jaar in Bronckhorst de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Het motto is: “Gelijke kansen voor kinderen; samen de schouders eronder”.

Om de ontwikkelkansen van de jeugd optimaal te ondersteunen, zijn er verschillende doelen gesteld. Hierbij wordt onder andere gefocust op het faciliteren van doorgaande leer- en ontwikkellijnen, het stimuleren van talentontwikkeling, het bieden van extra hulp en ondersteuning op maat waar nodig en het uitgaan van de ontwikkelkansen van de jeugd.

In het jaarplan wordt beschreven hoe de organisaties dit (school)jaar samenwerken om de gestelde doelen te behalen en concrete projecten uit te voeren. Er wordt gefocust op thema’s zoals kansengelijkheid en kinderarmoede, verbinding tussen passend onderwijs en jeugdhulp, gezonde en weerbare jeugd en het faciliteren van doorgaande leerlijnen en preventie ter voorkoming van uitval.

Binnen elk thema worden projecten uitgevoerd. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt aan het vergroten van de deelname aan voorschoolse voorzieningen en wordt er gezorgd voor een inzichtelijk (buiten)schools aanbod voor gezonde en weerbare jeugd. Voor de uitvoering van deze projecten is jaarlijks 100.000 euro beschikbaar.

De Lokaal Educatieve Agenda en het jaarplan dragen bij aan het realiseren van het gemeentelijke speerpunt Kansengelijkheid in een sterke economie. De organisaties zullen nauw samenwerken vanuit hun eigen taken en rollen om zo bij te dragen aan het bieden van gelijke kansen voor alle kinderen in Bronckhorst.