Home » Evenementen » Uitgestelde Bijeenkomst ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’

Uitgestelde Bijeenkomst ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’


Evenementgegevens

  • Datum:

  • Evenement: Bijeenkomst ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’
  • Nieuwe Datum: Maandag 8 juli 2024
  • Locatie: Kerk, Beltrum
  • Tijd: Nader te bepalen
  • Beschrijving: De geplande bijeenkomst van 10 juni voor het project ‘BeltrumNU – Wi-j kiekt veuroet’ is uitgesteld naar 8 juli. Tijdens deze bijeenkomst zullen externe adviseurs de technische, planologische en financiële haalbaarheid van vier uitgewerkte scenario’s presenteren. Gebouweigenaren en penningmeesters zullen nauw betrokken zijn bij de presentatie en krijgen de gelegenheid hun afwegingen en ideeën toe te lichten. Dit is een belangrijke gelegenheid voor de gemeenschap om vragen te stellen en feedback te geven, hoewel er die avond nog geen definitieve keuzes worden gemaakt.
  • Vervolg: Een vervolgbijeenkomst is gepland op maandag 9 september, waarin het meest wenselijke scenario zal worden voorgelegd aan de gemeenschap voor instemming.
  • Meer info: www.beltrum.nu