Home » Gelderland » 11.000 maatjes in Gelderland gezocht

GELDERLAND – Het Oranje Fonds heeft bekendgemaakt dat in Gelderland momenteel 11.000 mensen actief op zoek zijn naar een vrijwilliger die als maatje kan fungeren voor diverse sociale activiteiten en ondersteuning. Deze behoefte maakt deel uit van een landelijke vraag naar 72.000 maatjes, zoals geïnventariseerd door organisaties verbonden aan Maatjesgezocht.nl.

In reactie op deze vraag heeft het Oranje Fonds een campagne gelanceerd met als doel nieuwe vrijwilligers aan te trekken. Het platform faciliteert Maatjesgezocht.nl de verbinding tussen potentiële vrijwilligers en lokale organisaties die op zoek zijn naar maatjes.

De campagne is gericht op het vergroten van bewustzijn over de betekenisvolle bijdrage die een maatje kan leveren, zowel voor de hulpontvanger als voor de vrijwilliger zelf. Volgens het Oranje Fonds is het maatje zijn een verrijking voor beide partijen, waarbij de focus ligt op het bieden van steun en het genieten van gezamenlijke activiteiten

Het Oranje Fonds stimuleert geïnteresseerden om zich aan te melden als maatje, waarbij een diversiteit aan rollen beschikbaar is, van wandelmaatjes tot huiswerkmaatjes.

Gezien de verwachte respons en het maximale aantal beschikbare plaatsen, is voorinschrijving vereist. Aanmeldingen kunnen worden gedaan via de website Maatjesgezocht.nl, waar meer informatie beschikbaar is over de verschillende vormen van vrijwillige inzet en de maatjes die gezocht worden.

Bron(nen) & Afbeelding(en)