Home » Gelderland » Provincie Gelderland opent subsidieregelingen voor veehouders die willen aanpassen

Provincie Gelderland opent subsidieregelingen voor veehouders die willen aanpassen

1436

GELDERLAND – De Provincie Gelderland heeft aangekondigd dat zij drie nieuwe subsidieregelingen opent voor veehouders die hun bedrijfsactiviteiten willen aanpassen of verplaatsen. Met deze initiatieven beoogt de provincie de stikstofuitstoot bij kwetsbare Natura 2000-gebieden te verminderen en zo bij te dragen aan een duurzame landbouwsector in Gelderland.

De subsidiebedragen, tot een totaal van 6 miljoen euro, zijn beschikbaar gesteld door de Provincie Gelderland om veehouders te ondersteunen in hun streven naar bedrijfsaanpassingen en duurzame ontwikkeling.

Harold Zoet, gedeputeerde Landbouw, Natuur en Stikstof, benadrukt het belang van deze regelingen en verklaarde: “Heel mooi. Nu kunnen we Gelderse veehouders die door willen ook helpen.” Hiermee benadrukt de gedeputeerde het streven van de provincie om actief bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van de agrarische sector in de regio.

De drie subsidieregelingen richten zich op specifieke doelgroepen binnen de veehouderijsector:
1. Subsidieregeling voor veehouders die door willen
Deze regeling is bedoeld voor veehouders die hun bedrijfsactiviteiten willen voortzetten met nieuwe activiteiten, op een andere locatie of door het nemen van extra maatregelen. Hiermee tracht de Provincie Gelderland een toekomstgerichte landbouwsector te stimuleren.

2. Subsidieregeling voor veehouders met stikstofuitstoot nabij Natura 2000-gebieden
Deze subsidieregeling is specifiek gericht op veehouders wiens bedrijf een aanzienlijke stikstofuitstoot veroorzaakt in de buurt van een Natura 2000-gebied. Zij kunnen hun bedrijfsactiviteiten voortzetten op een andere, reeds bestaande locatie voor veehouderijen.

3. Subsidieregeling voor PAS-melders
De derde subsidie is bedoeld voor bedrijven en ondernemers die onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) eerder slechts een melding hoefden te doen van de berekende stikstofbelasting op kwetsbare natuur. Door een uitspraak van de Raad van State dienen deze PAS-melders nu alsnog een vergunning te verkrijgen. Met deze subsidie kunnen zij investeren in bewezen maatregelen die de stikstofuitstoot verminderen, zodat zij in aanmerking komen voor legalisatie van hun activiteiten.

In aanvulling op de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties [icon name=”external-link-alt” style=”solid” class=”” unprefixed_class=””] (Lbv) van het Rijk en bestaande regelingen voor het moderniseren en innoveren van veehouderijen, beogen deze nieuwe regelingen van de Provincie Gelderland een bredere ondersteuning te bieden aan veehouders die hun bedrijfsvoering willen aanpassen.

Later dit jaar zal de provincie mogelijk nog een subsidie openstellen voor gedeeltelijke beëindiging van veehouderijen. Hiermee krijgen agrarische ondernemers een vergoeding voor sloopkosten, de vervangingswaarde van de stal en het inleveren van dierrechten. Deze regeling wordt momenteel getoetst aan het staatssteunkader, en naar verwachting zal hier eind dit jaar meer duidelijkheid over zijn.

Met deze initiatieven wil de Provincie Gelderland haar inzet voor natuurherstel en vermindering van stikstofuitstoot benadrukken, zoals vastgelegd in de Gelderse Maatregelen Stikstof. Tevens bieden deze regelingen perspectief aan agrarische ondernemers, aangezien een toekomstgerichte agrarische sector van essentieel belang is voor zowel Gelderland als Nederland. De landbouw speelt een cruciale rol in de voedselvoorziening, natuurbehoud en de vormgeving van het landschap.

De aanvragen voor deze regelingen kunnen vanaf eind september 2023 worden ingediend bij de Provincie Gelderland. De vrijkomende stikstofruimte door middel van deze aanvragen en aanpassingen van vergunningen zal door de provincie worden ingezet ten behoeve van PAS-melders, natuurversterking of economische activiteiten, zoals woningbouw en infrastructuurprojecten.

Gelderland streeft ernaar de subsidiebedragen te verhogen door middel van een lobby bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Hiermee hoopt de provincie een nog grotere bijdrage te leveren aan de bevordering van duurzame ontwikkelingen binnen de veehouderijsector.

Bron(nen) & Afbeelding(en)