Home » Regionaal » Achterhoek » UWV verwacht dat de komende jaren het aantal banen in Gelderland zal groeien

UWV verwacht dat de komende jaren het aantal banen in Gelderland zal groeien

906

GELDERLAND – Volgens de recente Arbeidsmarktprognose 2023-2024 van UWV wordt er een verdere toename van het aantal banen verwacht in de vijf regio’s van Gelderland. Deze groei zal echter vanaf 2024 afvlakken in de meeste regio’s. De Achterhoek zal naar verwachting in 2024 zelfs een lichte afname van het aantal werknemersbanen zien, als gevolg van een kleinere economische groei en aanhoudende personeelstekorten. Hoewel de meeste sectoren banengroei zullen ervaren, zal het aantal banen in de industrie en financiële dienstverlening dalen. Bovendien zal het groeitempo in veel andere sectoren afnemen.

Jan-Willem te Dorsthorst, Rayonmanager UWV Werkbedrijf, benadrukt het belang van vooruitkijken om inzicht te krijgen in de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Hij stelt dat het versterken van de wendbaarheid gericht op de arbeidsmarkt van morgen een gezamenlijke inspanning vereist van burgers, bedrijven, onderwijs en overheid.

De verwachte toename van werknemersbanen zal voornamelijk plaatsvinden in 2023. De werkgelegenheid in 2021 en 2022 ontwikkelde zich al positief, waarbij de economie snel herstelde van de coronacrisis en de energiecrisis. In 2023 en 2024 wordt er nog steeds groei verwacht, zij het op kleinere schaal dan in voorgaande jaren. Het totale aantal werknemersbanen zal in 2023 en 2024 respectievelijk met 4.100, 3.100, 3.500 en 2.400 toenemen in FoodValley, Midden-Gelderland, Rijk van Nijmegen en Rivierenland. FoodValley zal de sterkste groei doormaken, met een groeipercentage van 1,7% van 2022 naar 2023 en 0,7% van 2023 naar 2024. Dit overtreft ook de landelijke groei van respectievelijk 1,5% en 0,4%. In Midden-Gelderland zal het aantal banen met 1,4% groeien, iets minder dan het landelijk gemiddelde. De Achterhoek is een van de weinige regio’s in Nederland waar in 2024 een krimp wordt verwacht. Laura Boers, arbeidsmarktadviseur bij UWV, legt uit dat de banengroei in de Achterhoek achterblijft bij de nationale ontwikkelingen. In 2024 wordt een daling van ongeveer 200 banen verwacht. De verhouding tussen het aantal banen en inwoners verbetert echter, wat meer kansen op werk oplevert.

Volgens de UWV Arbeidsmarktprognose zal de werkgelegenheid in de meeste sectoren in de periode 2022-2024 toenemen. In de vijf regio’s van Gelderland zal het aantal werknemersbanen vooral in 2023 groeien, met name in sectoren zoals horeca, (specialistische en overige) zakelijke diensten, en zorg & welzijn. In 2024 zal het groeitempo in vrijwel alle sectoren afnemen of zelfs omslaan in een krimp. De ICT-sector zal echter in 2024 een sterkere groei van werknemersbanen kennen dan in 2023, dankzij de voortdurende digitalisering.

De industrie en financiële dienstverlening zullen krimpen in de Achterhoek. In 2023 zal het aantal werknemersbanen in de industrie licht afnemen, gevolgd door een grotere afname in 2024. Vooral energie-intensieve bedrijven zullen een daling in de productie ervaren als gevolg van hogere energie- en grondstofprijzen en een afnemende vraag. Bovendien zorgt automatisering en digitalisering ervoor dat er minder werknemers nodig zijn voor de productie. In 2024 zullen ook de financiële dienstverlening en de bouw krimpen. Automatisering zorgt ervoor dat werkzaamheden zich concentreren op hoofdkantoren in grote steden binnen de financiële dienstverlening. De bouwsector wordt belemmerd door de stikstofproblematiek en personeelstekorten. De hoge prijzen voor grondstoffen en materialen en een stijgende rente leiden tot een afname in de vraag naar nieuwbouw. Een positieve ontwikkeling is echter de groeiende vraag naar verduurzaming van bestaande woningen. Het nieuwe dashboard banenontwikkeling toont het aantal werknemersbanen per arbeidsmarktregio voor alle sectoren in de jaren 2015-2024.

Hoewel het aantal ontstane vacatures in 2023 en 2024 landelijk zal afnemen tot net boven het niveau van 2019, het laatste jaar voor de coronapandemie, betekent dit niet dat de personeelstekorten verdwijnen. De krapte op de arbeidsmarkt zal weliswaar iets afnemen, maar blijft aanwezig in beroepsgroepen zoals techniek, industrie, bouw, zorg en ICT. Dit komt voornamelijk door structurele oorzaken zoals vergrijzing, ontgroening, deeltijdwerk en een mismatch tussen vraag en aanbod. Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV, benadrukt dat de aanhoudende personeelstekorten kansen bieden voor mensen die (meer) willen werken. Werkgevers zullen vaker het werk anders organiseren om beter aan te sluiten op de mogelijkheden van werkzoekenden. Daarnaast kan technologie worden ingezet om werk mogelijk te maken voor bepaalde groepen mensen.